Navigation and Content

Dear User,

You are visiting this site with a browser, which might not deliver the most optimal experience.

You are still able to proceed, but in order to best experience this page, we recommend using Edge, Firefox and Chrome.

You are in  Global
or Select a different location

KULLANIM KOŞULLARI

“myDHLi” PORTALI KULLANIM KOŞULLARI

 1. Bundan böyle “DHL Global Forwarding” olarak anılacak olan DHL Global Forwarding Management GmbH, Müşterilerine (“Müşteriler”) bundan böyle“myDHLi” olarak anılacak bir portal üzerinden hizmet sunmaktadır. Bir iş insanı veya bir işletme adına hareket eden bir çalışan myDHLi portalındaki fonksiyonları (“Fonksiyonlar” ) kullanarak bağlayıcı olmayan fiyat tekliflerini talep edip taşımacılık hizmetleri için randevu alabilecek, gönderi takibi yapabilecek ve başka hizmetler için de talepte bulunabilecektir.
 2. Bu hükümler, myDHLi ve Fonksiyonlarının kullanımını düzenler. myDHLi ve belirli Fonksiyonların kayıtlı müşteri sıfatıyla tam olarak kullanılabilmesi için Müşterinin ayrıca onayının alınması gereken ilave hükümler söz konusu olabilir. DHL Global Forwarding veya bağlı kuruluşları (“DHL”) tarafından sunulan tüm taşımacılık hizmetleri, söz konusu hizmeti sunan DHL Şirketinin taşımacılık hizmetleri hakkındaki Hüküm ve Koşullarına tabidir.
 3. myDHLi ve Fonksiyonları tam olarak kullanmak isteyen Müşterilerin, kendi talepleri üzerine DHL Global Forwarding tarafından verilecek olan kullanıcı adını ve parolayı girmesi gerekir. Böyle bir kullanıcı adı ve parolayı alabilmek için Müşterinin DHL ile sözleşme imzalaması gerekmektedir.
 4. FİYAT TEKLİFİ + REZERVASYON Fonksiyonunda oluşturulan fiyat teklifleri bağlayıcı olmayıp DHL Taşımacılık Hizmetleri (“Taşımacılık Hizmetleri”) açısından sözleşme hükmünde kabul edilmez. Taşımacılık Hizmetleri sözleşmesinin imzalanması, ilgili DHL kuruluşunun bağlayıcı bir fiyat teklifini kabul etmesi şartına bağlıdır. Müşteri, bu teklife ilişkin kabulünü FİYAT TEKLİFİ + REZERVASYON Fonksiyonunda bir hizmeti seçip rezervasyon yaptırarak gönderebilir.
 5. Müşteriler, myDHLi portalını sadece 1. paragrafta belirtilen DHL Global Forwarding ile ilintili amaçlar için kullanacaktır. Müşteri, myDHLi ve Fonksiyonlar üzerinde şu işlemleri yapamaz: a) myDHLi ve Fonksiyonlarda değişiklik, oynama, herhangi bir özelliği devre dışı bırakma, myDHLi ve Fonksiyonların işlevselliği veya güvenlik kontrolleri üzerinde oynama; b) myDHLi ve fonksiyonlarını kötüye kullanma, atlatma, arkasından dolanma, kaldırma, devre dışı bırakma veya herhangi bir koruma mekanizmasını bozma ya da c) kaynak kodu, geliştirme aşamasında kullanılan fikirler, algoritmalar, yapı veya işleyiş şekli üzerinde tersine mühendislik, geri derleme, ayırma veya türetme.
 6. Müşteri, DHL Global Forwarding’in kendi takdiri doğrultusunda Fonksiyonları ve myDHLi’yi serbestçe değiştirebileceğini veya başka bir Çözümü bunun yerine kullanabileceğini kabul eder.
 7. DHL Global Forwarding, özellikle aşağıda belirtilen koşul ya da durumların ortaya çıkması halinde herhangi bir zamanda Fonksiyonun ve/veya İçeriğin kullanımını sınırlama ve/veya bunlar üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar: (a) Fonksiyonların ve/veya İçeriğin değiştirilmesi ya da sonlandırılması veya (b) Müşterinin myDHLi Kullanım Koşullarını ihlal etmesi veya (c) bakım çalışması yapılacak olması. Müşteri, Fonksiyonların ve/veya İçeriğin değiştirilmesi, askıya alınması veya kaldırılması sebebiyle kendisinin veya üçüncü bir tarafın DHL Global Forwarding’i herhangi bir şekilde sorumlu tutamayacağını kabul eder.
 8. myDHLi’deki İçeriklerin tasarımı, yapısı, seçimi, ifadesi, “görünüş ve hissi” ile ayarlanışı da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm düzenlemelere ilişkin her türlü veri, metin, grafik, kullanıcı arayüzü, veritabanları, logolar ve bilgisayar kodları lisans veren konumunda da olabilecek DHL Global Forwarding’in mülkiyetinde olup telif hakkı ve ticari marka yasalarının yanı sıra diğer fikri mülkiyet hakkı düzenlemelerinin de koruması altındadır. Fonksiyonda veya işbu Kullanım Koşullarında aksi açık bir şekilde ifade edildiği ve DHL Global Forwarding’in önceden açık izninin alındığı durumlar hariç olmak üzere, myDHLi’nin herhangi bir parçası veya herhangi bir İçerik başka bir bilgisayar, sunucu, web sitesi veya yayın veya dağıtımın yapılacağı başka bir ortamda veya başka herhangi bir kullanım amacı için kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, yüklenemez veya dağıtılamaz
 9. Diğer bildirim işlevsellikleri dahil ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere myDHLi üzerinden yapılan tüm işlemlerin yürürlükteki rekabet ve veri koruma yasalarına uygunluğundan müşteri sorumludur. Müşteri, özellikle “Paylaş” veya “Rezervasyon” fonksiyonlarını kullanmadan önce alıcının onayını alacaktır. DHL Global Forwarding’in talepte bulunması halinde, Müşteri söz konusu onayın kanıtını DHL Global Forwarding’e sunacaktır. Müşteri; taşıma, teslimat ve lojistik hizmetleri için gerekebilecek isim, adres, e-posta ve telefon numarası gibi alıcı verileri de dahil olmak üzere DHL Global Forwarding’e sunduğu kişisel verilerle ilgili olarak yasal zorunluluklarına uyduğunu garanti eder. Müşteri, teslimatın kanıtlanması için işleme dahil olmak üzere yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verilerinin işlenmesi hakkında alıcıları bilgilendirecektir. Müşteri, verilen bir fiyat teklifini DHL’in Rakipleriyle paylaşmayacaktır. Kargo-taşımacılık veya bağlantılı lojistik hizmetler sunan her Şirket DHL’in rakibi olarak kabul edilir.
 10. Müşteri, kendisine verilen kullanıcı adını ve parolasını gizli tutacak, yetkisiz üçüncü tarafların erişimine karşı koruyacak ve yetkisiz kullanıcılarla paylaşmayacaktır. Müşteri, sadece Fonksiyonları Müşteri adına kullanmak için myDHLi’ye erişme ihtiyacı olan kişileri yetkilendirecektir (“yetkili kullanıcı”). Müşteri, yetkili kullanıcıları yükümlülükleri hakkında bilgilendirip yetkili kullanıcılardan ilgili taahhütleri yerine getirme sözünü alacaktır. Müşteri, hesabının veya parolasının yetkisiz bir şekilde kullanıldığını veya başka bir güvenlik ihlalinin yaşandığını fark ettiğinde DHL Global Forwarding’i derhal bilgilendirecektir.
 11. Müşteri, DHL Global Forwarding’in herhangi bir sistemine, verisine veya bilgisine zarar verebilecek, ihlal edebilecek, izlenmesine veya ele geçirilmesine yol açacak veya bu niyetleri taşıyan herhangi bir bilgisayar virüsünü, solucanı veya diğer programların iletilmesini veya alınmasını engellemek için gerekli her türlü adımı atacaktır.
 12. Müşteri, myDHLi üzerinden DHL’e aktardığı her türlü bilginin doğru ve eksiksiz olmasını sağlamakla yükümlüdür. Yanıltıcı, yanlış veya eksik bilgi kullanımından doğacak her türlü zarar veya sonuçtan bütünüyle Müşteri sorumlu olacaktır.
 13. DHL, Müşterinin myDHLi’de verdiği kişisel verileri web sitesinin alt bilgisindeki “Gizlilik Bildirimi”ne uygun bir şekilde işleyecektir. myDHLi’de bağımsız üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar (“Bağlantılı Siteler”) bulunabilir. Bu Bağlantılı Siteler, DHL Global Forwarding’in kontrolü altında olmadığı gibi, DHL Global Forwarding Bağlantılı Sitelerdeki herhangi bir bilgi veya malzeme de dahil olmak üzere hiçbir içerikten sorumlu değildir ve bunları desteklemez.
 14. myDHLi’deki hizmet ve bilgiler “olduğu gibi” temelinde sunulur. DHL Global Forwarding, üstü örtülü ticari elverişlilik garantileri, üçüncü tarafların haklarını ihlal etmeme ve belli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açıkça belirtilmiş veya üstü örtülü, kanuni veya başka her türlü garantiyi yasaların elverdiği en geniş ölçüde reddeder. DHL, bağlı kuruluşları veya temsilcileri myDHLi’de veya bunun vasıtasıyla iletilen hizmet, içerik veya bilginin doğruluğu, tamlığı, güvenliği veya zamanlaması hakkında herhangi bir beyan ve taahhütte bulunmaz. MyDHLi vasıtasıyla elde edilen herhangi bir bilgi, hiç bir surette DHL’in işbu belgedeki hükümlerde açıkça ifade ettiklerinin dışında bir garanti sağlamaz.
 15. DHL Global Forwarding, bağlı kuruluşları veya temsilcileri, yasaların elverdiği en geniş ölçüde arızi, dolaylı, emsal nitelikli, cezalandırıcı veya netice kabilinden doğan zararlardan, kar kaybından veya aşağıdaki sebeplerle ortaya çıkan zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır: (a) myDHLi’nin kullanılması veya kullanılamaması kaynaklı veri kaybı veya işin durması veya başka her türlü sonuç veya (b) ister garanti, sözleşme, haksız fiil, kanunun çiğnenmesi veya başka hukuki bir sebepten kaynaklansın isterse DHL bu tür zarar olasılığı hakkında bilgilendirilmiş olsun veya olmasın, Müşterinin myDHLi’yi kullanmasına izni olmayan bir çalışanının myDHLi’yi amacına uygun olarak kullanmaması. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın ve yürürlükte olan yasaların elverdiği en geniş ölçüde ister sözleşme, ister haksız fiil isterse başka bir sebeple bağlantılı olarak eylemin veya iddianın türüne bakılmaksızın herhangi bir (doğrudan veya başka türlü) zarar veya kayıpta DHL’in sorumluluğu 100 avronun üzerinde olamaz. İşbu belgedeki hükümlerde ifade edilen yasal haklar, yürürlükte olan yasaların elverdiği en geniş ölçüde münhasır bir nitelik taşır ve bu hükümlerde açıkça belirtilen haklarla sınırlıdır.
 16. 16.Müşteri, işbu belgeyle Müşterinin bu Kullanım Koşullarında belirtilen hükümleri ihlal etmesinden doğan veya bununla sonuçlanan her türlü sorumluluk, maliyet, talep, eylem sebepleri, zararlar ve masraflar için DHL’i mümkün olan en geniş kapsamda tazmin eder.
 17. DHL Global Forwarding tamamen kendi takdirinde olmak üzere Müşterinin myDHLi portalını kullanımını dilediği zaman askıya alabilir. Böyle bir askıya alma durumunda Müşteri (a) devam eden myDHLi kullanımını derhal sonlandırır ve (b) myDHLi ve fonksiyonlarını gelecekte kullanmaz. Müşteri, myDHLi’ye erişiminin askıya alınması nedeniyle DHL Global Forwarding’in Müşteri veya üçüncü bir taraf karşısında herhangi bir yükümlülük altına girmeyeceğini kabul eder.
 18. İşbu Kullanım Koşulları Almanya yasalarına tabidir.
 19. DHL Global Forwarding, herhangi bir zamanda işbu Kullanım Koşullarında değişiklik yapabilir. DHL Global Forwarding, Kullanım Koşullarındaki değişiklikleri Müşteriye yazılı olarak bildirir. Bu değişikliklerin yürürlüğe girmesi ve sözleşme ilişkisinin değiştirilen koşullara uygun olarak devam etmesi için Müşterinin değişiklik yapılan Kullanım Koşullarını oturum açılan versiyondaki hesaba bir sonraki girişinde onaylaması veya Fiyat Teklifi + Rezervasyon Fonksiyonundaki Kullanım Koşulları kutucuğunu işaretlemesi gerekir.

Versiyon 16 Kasim 2022