PRAVNA OBAVIJEST

Naziv tvrtke:
DHL Global Forwarding Management GmbH

Upravni direktori:
Bernd Kuhnert
Alexander Scheele

Poslovni registracijski broj:
Sud za registraciju Bonn HRB 16650

Porezni ID br. za prihod:
DE 26 274 1373

Adresa:
Johanniterstr. 1
53113 Bonn
Tel. +49 (0) 228-182-64800

Web-lokacija:
www.dhl.com

Verzija 13. travnja 2021.