PRAVNO OBAVEŠTENJE

Naziv kompanije:
DHL Global Forwarding Management GmbH

Upravni direktori:
Bernd Kuhnert
Alexander Scheele

Br. poslovnog registra:
Registracioni sud Bon HRB 16650

Poreski broj poreza na promet:
DE 26 274 1373

Adresa:
Johanniterstr. 1
53113 Bonn
Tel. +49 (0) 228-182-64800

Veb lokacija:
www.dhl.com

Verzija 13. april 2021