Navigation and Content

Dear User,

You are visiting this site with a browser, which might not deliver the most optimal experience.

You are still able to proceed, but in order to best experience this page, we recommend using Edge, Firefox and Chrome.

You are in  Global
or Select a different location

UVJETI KORIŠTENJA

UVJETI KORIŠTENJA – PORTAL ‘myDHLi’

 1. Tvrtka DHL Global Forwarding Management GmbH, u daljnjem tekstu “DHL Global Forwarding”, nudi portal (u daljnjem tekstu “myDHLi”) klijentima (u daljnjem tekstu “Klijenti”), kao pravnim osobama ili zaposlenicima koji postupaju u ime tvrtke, za traženje neobvezujućih ponuda, rezervaciju usluga prijevoza, praćenje pošiljki i traženje dodatnih usluga što je moguće jednostavnije korištenjem funkcija koje nudi myDHLi (sve zajedno “Funkcije”).
 2. Ovi uvjeti vrijede za korištenje portala myDHLi i njegovih funkcija. Dodatni uvjeti, koje klijent mora zasebno prihvatiti, mogu se odnositi na punu upotrebu portala myDHLi u svojstvu registriranog klijenta ili na određene funkcije. Sve usluge prijevoza koje nudi tvrtka DHL Global Forwarding ili s njom povezane tvrtke (“DHL”) podliježu odredbama i uvjetima o prijevoznim uslugama dotične tvrtke DHL koja nudi uslugu.
 3. Klijenti koji žele u potpunosti koristiti portal myDHLi i funkcije moraju unijeti korisničko ime i lozinku koje da tvrtka DHL Global Forwarding na zahtjev klijenta. Preduvjet za dobivanje korisničkog imena i lozinke je sklapanje ugovora s tvrtkom DHL.
 4. Ponude generirane u funkciji QUOTE + BOOK nisu obvezujuće i ne predstavljaju ugovor o uslugama prijevoza tvrtke DHL (u daljnjem tekstu “Usluge prijevoza”). Sklapanje ugovora za usluge prijevoza zahtijeva prihvaćanje obvezujuće ponude od strane određenog DHL tijela, koju klijent može predati odabirom i rezervacijom usluge u funkciji QUOTE + BOOK.
 5. Klijenti će koristiti portal myDHLi samo za svrhe povezane s tvrtkom DHL Global Forwarding navedene u odlomku 1. Klijentima nije dopušteno (a) mijenjati, miješati se, onemogućavati značajke, funkcionalnost ili sigurnosne kontrole portala myDHLi i funkcija; (b) poništavati, izbjegavati, zaobilaziti, uklanjati, deaktivirati ili na drugi način zaobići bilo koji od zaštitnih mehanizama portala myDHLi i njegovih funkcija ili (c) provoditi obrnuti inženjering, raščlanjivanje, rastavljanje ili deriviranje izvornog koda, temeljnih ideja, algoritama, strukture ili organizacijskog oblika portala myDHLi i funkcija.
 6. Klijent prihvaća da tvrtka DHL Global Forwarding može slobodno mijenjati funkcije i portal myDHLi ili ga zamijeniti drugim rješenjem prema vlastitom nahođenju u svakom trenutku.
 7. Tvrtka DHL Global Forwarding zadržava pravo promijeniti i/ili ograničiti korištenje bilo koje funkcije i/ili sadržaja u svakom trenutku, točnije, ako se (a) funkcije i/ili sadržaj izmijene ili ukinu ili (b) klijent prekrši uvjete korištenja portala myDHLi ili (c) treba obaviti radove na održavanju. Klijent se slaže kako tvrtka DHL Global Forwarding neće biti odgovorna klijentu ili nekoj trećoj strani za bilo kakve izmjene, obustavu ili prekid funkcija i/ili sadržaja.
 8. Svi podaci, tekstovi, korisnička sučelja, baze podataka, zaštitni znakovi, logotipi i računalni kod (“Sadržaj”) uključujući, bez ograničenja, strukturu, odabir, izraz, “izgled i osjećaj”, te raspored takvog sadržaja u portalu myDHLi je u vlasništvu ili pod licencom tvrtke DHL Global Forwarding i zaštićeni su autorskim pravom, te zakonima o zaštitnim znakovima i drugim pravima intelektualnog vlasništva. Osim kako je izričito navedeno u ovim Uvjetima korištenja usluge ili funkcije, nijedan dio portala myDHLi niti sadržaja ne smije se kopirati, reproducirati, ponovno objavljivati učitan, prenositi, niti dijeliti na bilo koji način na drugo računalo, poslužitelj, web stranicu ili drugi medij za objavu ili distribuciju, niti drugačije koristiti, bez prethodnog izričitog pismenog odobrenja tvrtke DHL Global Forwarding.
 9. Klijent je odgovoran za sve aktivnosti koje se provedu putem portala myDHLi, no bez ograničavanja na ostale funkcionalnosti obavještavanja, sukladno svim primjenjivim zakonima o konkurenciji i zaštiti podataka. Točnije, klijent će ishoditi pristanak primatelja prije korištenja funkcije „Dijeli“ ili „Rezervacija“. Na zahtjev tvrtke DHL Global Forwarding, klijent će tvrtki dostaviti dokaz o pristanku. Klijent jamči da je ispunio svoje pravne obveze u pogledu osobnih podataka koje pruža tvrtki DHL Global Forwarding, što obuhvaća podatke primatelja koji mogu biti potrebni za usluge prijevoza, dostave i logistike, kao što su npr. ime i prezime / naziv, adresa, adresa e-pošte i broj telefona. Klijent mora obavijestiti primatelje o obradi njihovih osobnih podataka u prethodno navedene svrhe, što obuhvaća obradu radi izdavanja dokaza o isporuci. Klijent neće prosljeđivati ponude konkurentima tvrtke DHL. Konkurenti tvrtke DHL su definirani kao svaka tvrtka koja nudi prijevoz tereta i povezane logističke usluge..
 10. Klijent će dodijeljeno korisničko ime i lozinku čuvati tajnima, zaštititi ih od pristupa neovlaštenih trećih strana i neće ih otkrivati neovlaštenim korisnicima. Samo osobe kojima je potreban pristup u portal myDHLi kako bi koristile funkcije u ime klijenta bit će ovlaštene kao korisnik (“ovlašteni korisnik”). Klijent će obavijestiti ovlaštene korisnike o njihovim obvezama i pribaviti odgovarajuća obećanja od ovlaštenih korisnika. Klijent pristaje odmah obavijestiti tvrtku DHL Global Forwarding o svakoj neovlaštenoj uporabi njegovog korisničkog imena ili lozinke, kao i o svakom kršenju sigurnosti.
 11. Klijent će poduzeti potrebne korake kako bi osigurao da ne prenosi i ne prima nikakve računalne viruse, crve ili druge programe koji mogu ili kojima je cilj oštetiti, ometati, presretati ili oduzimati bilo koji sustav, podatak ili informaciju tvrtke DHL Global Forwarding.
 12. Klijent će se pobrinuti da su sve informacije koje daje tvrtki DHL putem portala myDHLi potpune, točne i ispravne. Klijent snosi isključivu odgovornost za sve štete i posljedice koje mogu proizaći iz korištenja lažnih ili netočnih, odnosno nepotpunih informacija.
 13. Tvrtka DHL će obrađivati sve podatke koje klijent da u portalu myDHLi sukladno „Obavijesti o privatnosti“ u podnožju web mjesta. myDHLi može sadržavati poveznice na neovisna web mjesta trećih strana (“Povezane stranice”). Ove povezane stranice nisu pod kontrolom tvrtke DHL Global Forwarding i tvrtka DHL Global Forwarding nije odgovorna niti podupire sadržaj tih povezanih stranica, uključujući i informacije i materijale sadržane u njima.
 14. Usluge i informacije u portalu myDHLi dane su „kakve jesu“. Tvrtka DHL Global Forwarding se, do maksimalne mjere dopuštene zakonom, odriče svih jamstava izričitih, implicitnih, ustavnih ili drugih, uključujući, bez ograničenja, implicitna jamstva glede mogućnosti prodaje, nekršenja prava trećih strana ili prikladnosti za određenu svrhu. Tvrtka DHL, njezine podružnice ili zastupnici ne daju nikakve izjave niti jamstva o točnosti, potpunosti, sigurnosti ili neprekidnosti usluga, sadržaja i informacija danih na ili putem portala myDHLi. Informacije stečene putem portala myDHLi neće stvoriti nikakvo jamstvo koje nije izričito navela tvrtka DHL u ovim uvjetima.
 15. Do mjere dopuštene zakonom tvrtka DHL Global Forwarding, njezine podružnice ili zastupnici, ni u kojem slučaju neće biti odgovorni za bilo kakve slučajne, neizravne, primjerne, kaznene i posljedične štete, izgubljenu dobit ili štete nastale zbog (a) gubitka podataka ili prekida u poslovanju, odnosno nastale zbog korištenja ili nemogućnosti korištenja portala myDHLi ili (b) zloporabe portala myDHLi od strane zaposlenika ili klijenta koji nije ovlašten za korištenje portala myDHLi, bilo da se temelji na jamstvu, ugovoru, deliktu, prekršaju ili bilo kojoj drugoj pravnoj teoriji, te neovisno o tome je li tvrtka DHL bila obaviještena o mogućnosti takve štete. Bez ograničavanja gore navedenoga, do mjere dopuštene zakonom, ukupna odgovornost za štete tvrtke DHL (izravne ili druge) ili gubitak, neovisno o obliku radnje ili potraživanja, bilo u ugovoru, deliktu ili drugačije, ni u kojem slučaju neće prelaziti 100 EUR. Do mjere dopuštene zakonom, pravni lijekovi navedeni u ovim uvjetima su ekskluzivni i ograničeni na one navedene izrijekom u ovim uvjetima.
 16. Klijent ovim putem oslobađa tvrtku DHL do maksimalne mjere od svih potraživanja, troškova, zahtjeva, uzroka radnji, šteta i izdataka proizašlih iz ili na bilo koji način povezanih s kršenjem neke od odredbi ovih uvjeta korištenja od strane klijenta.
 17. Tvrtka DHL Global Forwarding može obustaviti klijentovo korištenje portala myDHLi u svakom trenutku prema vlastitom nahođenju. Nakon takve obustave, klijent će (a) odmah prekinuti trenutno korištenje portala myDHLi i (b) neće koristiti portal myDHLi i njegove funkcije u budućnosti. Klijent se slaže kako tvrtka DHL Global Forwarding neće biti odgovorna klijentu ili nekoj trećoj strani za bilo kakve obustave njihovog pristupa portalu myDHLi.
 18. Ovi će se uvjeti korištenja voditi zakonima Njemačke.
 19. Tvrtka DHL Global Forwarding može revidirati ove uvjete korištenja u svakom trenutku. Tvrtka DHL Global Forwarding obavještava klijenta o svim promjenama ovih uvjeta korištenja u tekstualnom obliku. Promjene će stupiti na snagu, a ugovorni odnos nastaviti pod izmijenjenim uvjetima ako klijent potvrdi izmijenjene uvjete korištenja kad se sljedeći put prijavi u svoj korisnički račun za prijavljenu verziju ili putem prihvaćanja potvrdnog okvira za uvjete korištenja za funkciju Quote + Book.

Verzija 16. Studeni 2022.