Navigation and Content

Dear User,

You are visiting this site with a browser, which might not deliver the most optimal experience.

You are still able to proceed, but in order to best experience this page, we recommend using Edge, Firefox and Chrome.

You are in  Global
or Select a different location

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ

Умови Використання – ПОРТАЛ «myDHLi»

 1. DHL Global Forwarding Management GmbH, далі – «DHL Global Forwarding», пропонує Клієнтам (далі – «Клієнти»), якими можуть бути як суб’єкти господарювання, так і працівники, які діють від імені суб’єктів господарювання, портал (далі – «myDHLi»), який дозволяє формувати запити на отримання необов’язкових цінових пропозицій, замовляти транспортні послуги, відстежувати відправлення та подавати заявки на отримання додаткових послуг у максимально спрощений спосіб шляхом використання функцій myDHLi (далі сукупно – «Функції»).
 2. Ці умови стосуються використання порталу myDHLi та його Функцій. Для повноцінного використання myDHLi або окремих Функцій в якості зареєстрованого клієнта можуть застосовуватися додаткові умови, які Клієнт приймає окремо. Усі транспортні послуги, які надаються DHL Global Forwarding або афілійованими компаніями («DHL»), регламентуються Загальними умовами та положеннями надання транспортних послуг відповідної Компанії DHL, яка пропонує послугу.
 3. Клієнти, які бажають повноцінно використовувати myDHLi та Функції, повинні ввести ім’я користувача та пароль, присвоєні DHL Global Forwarding на підставі заявки Клієнта. Обов’язковою умовою присвоєння імені користувача та пароля є укладення Клієнтської угоди з DHL.
 4. Цінові пропозиції, сформовані за допомогою Функції «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ + ЗАМОВЛЕННЯ», не мають юридичної чинності та не становлять договору про надання Транспортних послуг DHL (далі – «Транспортні послуги»). Укладення договору про надання Транспортних послуг передбачає прийняття відповідною юридичною особою DHL обов’язкової пропозиції, яку Клієнт може подати шляхом вибору та замовлення послуги через Функцію «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ + ЗАМОВЛЕННЯ».
 5. Клієнти повинні використовувати myDHLi лише для потреб роботи з DHL Global Forwarding, вказаних у пункті 1. Клієнту заборонено (a) змінювати, втручатися в роботу, деактивувати окремі функції, функціональність або засоби контролю myDHLi та Функцій; (b) зламувати, ухилятися від використання, ігнорувати, усувати, деактивувати або іншим чином обходити будь-які механізми захисту myDHLi та його функцій, а також (c) здійснювати інженерний аналіз, декомпіляцію, розбір або вилучення вихідного коду, основних концепцій, алгоритмів, структури або організаційної форми myDHLi та Функцій.
 6. Клієнт погоджується з тим, що DHL Global Forwarding може на власний розсуд у будь-який час вносити зміни у Функції та myDHLi або замінювати їх на інше Рішення.
 7. DHL Global Forwarding залишає за собою право в будь-який час змінювати та/або обмежувати використання будь-якої Функції та/або Вмісту, зокрема, якщо (a) Функції та/або Вміст зазнали змін або вилучені або (b) Клієнт порушив Умови використання myDHLi або (c) виникає необхідність у проведенні робіт з технічного обслуговування. Клієнт погоджується з тим, що DHL Global Forwarding не несе відповідальності перед Клієнтом або будь-якою третьою стороною за можливі зміни, призупинення або вилучення Функцій та/або Вмісту.
 8. Усі дані, тексти, графічні матеріали, інтерфейси користувача, бази даних, товарні знаки, логотипи та комп’ютерний код («Вміст»), включаючи, зокрема, дизайн, структуру, варіанти вибору, відображення, зовнішній вигляд та розташування Вмісту у myDHLi належать або використовуються DHL Global Forwarding на основі ліцензії та захищені законами про авторські права та товарні знаки та іншими правами інтелектуальної власності. За винятком випадків, прямо передбачених цими Умовами використання або Функцією, жодна складова myDHLi та жоден Вміст не можуть копіюватися, відтворюватися, перевидаватися, завантажуватися, передаватися або розповсюджуватися будь-яким способом на будь-який інший комп'ютер, сервер, веб-сторінку або інший носій для подальшої публікації або розповсюдження або ж використовуватися іншим чином без попередньої письмової згоди DHL Global Forwarding.
 9. Клієнт несе відповідальність за всі дії, які здійснюються через myDHLi, включаючи, зокрема, інший заявлений функціонал, у відповідності до чинного законодавства про конкуренцію та захист даних. Зокрема, Клієнт повинен отримати згоду адресата перед тим, як використовувати функції «Поширити» або «Замовити». На запит DHL Global Forwarding Клієнт повинен надати DHL Global Forwarding підтвердження отриманої згоди. Клієнт забезпечує виконання зі свого боку юридичних зобов’язань, які він несе щодо персональних даних, що надаються компанії DHL Global Forwarding, включно з даними вантажоодержувачів (наприклад, іменем, фізичною й електронною адресами та номером телефону), тією мірою, якою вони можуть бути необхідні для послуг із транспортування, доставки й логістики. Клієнт має інформувати вантажоодержувачів про обробку їхніх персональних даних для зазначених вище цілей, включно з обробкою для підтвердження доставки. Клієнт не має права пересилати жодні цінові пропозиції Конкурентам DHL. Конкурентами DHL є усі компанії, які пропонують послуги з вантажних перевезень та супутні логістичні послуги.
 10. Клієнт повинен оберігати конфіденційність присвоєного йому імені користувача та пароля, захищати їх від доступу неуповноважених сторонніх осіб та не розголошувати їх неуповноваженим користувачам. Уповноваженими Клієнтом вважаються лише особи, які мають потребу в отриманні доступу до myDHLi з метою використання Функцій від імені Клієнта («уповноважений користувач»). Клієнт повинен повідомити уповноважених користувачів про їхні зобов'язання та отримати від них підтвердження прийняття відповідних зобов'язань. Клієнт погоджується негайно повідомляти DHL Global Forwarding про будь-яке несанкціоноване використання облікового запису або пароля Клієнта або будь-яке інше порушення безпеки.
 11. Клієнт повинен вживати всіх необхідних заходів для того, щоб не передавати та не отримувати жодних комп'ютерних вірусів, «хробаків» та інших програм, які можуть або призначені для пошкодження, втручання в роботу, перехоплення або захоплення контролю над будь-якою системою, даними або інформацією DHL Global Forwarding.
 12. Клієнт повинен забезпечувати повноту, правильність та точність усієї інформації, яку він надає DHL через myDHLi. Клієнт несе повну відповідальність за будь-які збитки або наслідки, які можуть виникнути внаслідок використання неправдивої, неправильної або неповної інформації.
 13. DHL здійснюватиме обробку персональних даних, наданих Клієнтом через myDHLi, відповідно до «Повідомлення про конфіденційність» у нижньому колонтитулі веб-сторінки. myDHLi може містити посилання на інші веб-сторінки незалежних третіх сторін («Пов’язані веб-сторінки»). Пов’язані веб-сторінки не перебувають під контролем DHL Global Forwarding, і DHL Global Forwarding не несе відповідальності та не схвалює вміст відповідних Пов’язаних веб-сторінок, включаючи будь-яку інформацію або матеріали, які містяться на відповідних Пов’язаних веб-сторінках.
 14. Послуги та інформація в myDHLi надаються в поточному вигляді. DHL Global Forwarding відхиляє усі прямі, приховані, передбачені законодавством та інші гарантії, включаючи, зокрема, приховані гарантії товарної придатності, відсутності порушень прав третіх осіб та придатності для певної мети, у повному обсязі, дозволеному законодавством. DHL, її афілійовані особи та агенти не роблять жодних заяв та не дають жодних гарантій стосовно точності, повноти, безпеки або своєчасності послуг, вмісту або інформації, яка надається на або через myDHLi. Жодна інформація, отримана через myDHLi, не створює жодних гарантій, прямо не вказаних DHL у цих умовах.
 15. У межах, дозволених законодавством, DHL Global Forwarding, її афілійовані особи та агенти в жодному разі не нестимуть відповідальності за супутні, непрямі, штрафні, каральні та наслідкові збитки, втрату прибутку або збитки, спричинені (a) втратою даних або перебоєм у роботі або ж іншими чинниками внаслідок використання або неможливості використання myDHLi або (b) неправильним використанням myDHLi працівниками Клієнта, які не уповноважені використовувати myDHLi, як на основі гарантії, контракту, правопорушення, делікту, так і на основі будь-якої іншої правової теорії, а також незалежно від того, чи DHL повідомляє про можливість виникнення відповідних збитків. Без обмеження змісту викладеного вище, в межах, визначених чинним законодавством, сукупний обсяг відповідальності DHL за можливі збитки (прямі або інші) або втрати в жодному разі не перевищуватиме 100 євро, незалежно від форми позову або претензії, як на основі контракту або правопорушення, так і на інших підставах. У межах, визначених чинним законодавством, засоби правового захисту, передбачені цими умовами, мають вичерпний характер та обмежуються засобами правового захисту, прямо передбаченими цими умовами.
 16. Клієнт гарантує DHL повне відшкодування збитків у зв’язку з будь-якими та всіма зобов'язаннями, витратами, вимогами, підставами для подання позову, збитками та видатками, які виникають внаслідок порушення Клієнтом положень цих Умов користування.
 17. DHL Global Forwarding може на власний розсуд у будь-який час призупинити використання Клієнтом myDHLi. Після такого призупинення Клієнт повинен (a) негайно припинити поточне використання myDHLi та (b) не використовувати myDHLi та його функції у майбутньому. Клієнт погоджується з тим, що DHL Global Forwarding не несе відповідальності перед Клієнтом або будь-якою третьою стороною за можливе призупинення їх доступу до myDHLi.
 18. Ці Умови використання регулюються законодавством Німеччини.
 19. DHL Global Forwarding може в будь-який час вносити зміни у ці Умови використання. DHL Global Forwarding повідомить Клієнта про будь-які зміни у цих Умовах використання в текстовій формі. Зміни набувають чинності, а договірні відносини продовжуватимуться на основі змінених умов, після того як Клієнт підтвердить змінені Умови використання під час наступного входу у власний обліковий запис у робочій версії порталу або шляхом прийняття Умов використання, поставивши позначку у відповідному полі під час використання Функції «Цінова пропозиція + Замовлення».

Версія від 16 Листопад 2022 р.