TRACK & TRACE


Često postavljana pitanja

za Track and Trace

 • Kod za praćenje ili ID je kombinacija brojeva i verovatno slova koja unikatno identifikuje Vašu pošiljku za praćenje u nacionalnom i međunarodnom sistemu.  

  Obično pošiljalac ili online prodavnica može da obezbedi kod za praćenje. Ako ste poručili neki proizvod preko online prodavnice, imejl potvrde ili obaveštenje o praćenju pošiljke često sadrži kod za praćenje.
  Ako to nije slučaj, kontaktirajte pošiljaoca ili onlajn prodavnicu.

  Za primere kodova za praćenje koji se koriste na DHL pošiljkama, kliknite ovdeda biste videli primere kodova za praćenje. Primere i opise kodova za praćenje takođe možete videti ispod.

  DHL Express

  • Samo brojevi od 10 cifara; ili počinju sa 000, JJD01, JJD00, JVGL ili tome slično.
   Primeri: 1234567890 ili JJD0099999999

   Idi na DHL Express Waybill praćenje

  DHL Parcel

  • Počinje sa 3S, JVGL ili JJD.
   Primeri: 3SBCC000123456 ili JVGL9999999999

  Idi na DHL Parcel praćenje

  DHL eCommerce

  • Obično počinje sa GM, LX, RX ili sa najviše pet slova. Dužina koda može da bude između 10 i 39 znakova.
   Primeri: GM99999999999 ili 999999999999999999

  Idi na DHL eCommerce praćenje

  DHL Global Forwarding

  • Samo 7-cifreni brojevi.
   Primer: 1234567
  • Počinje 1 cifrom, nakon kog slede 2 slova i 4 do 6 cifara.
   Primer: 1AB12345
  • Počinje sa 3 do 4 slova.
   Primer: ABC123456
  • Počinje 3-cifrenim kodom prevoznika, zatim sledi crtica (-), zatim 8-cifreni broj otpremnice.
   Primer: 123-12345678

  Idi na DHL Global Forwarding Cargo praćenje

  DHL Freight

  • Kod porudžbine: počinje sa 2 ili 3 slova, zatim sledi crtica (-), 2 ili 3 slova, crtica (-) i 7 cifara.
   Primer: ABC-DE-1234567
  • Počinje sa 4 cifre, zatim sledi crtica (-) i 5 cifara.
   Primer: 1234-12345
  • Samo broj dužine 9, 10 ili 14 cifara.
   Primer: 123456789

  Idi na DHL Freight praćenje

 • Statusi pošiljke se obično pojave u periodu od 24 do 48 časova nakon prijema koda za praćenje. Statusi se uglavnom prikazuju kada pošiljka stigne u naš objekat.

 • Proverite da li ste uneli broj/kod za praćenje u odgovarajućem formatu (objašnjenja i primeri nacionalnih i međunarodnih brojeva praćenja se nalaze u nastavku ovog veb-sajta). Ako Vaš kod za praćenje ne radi, kontaktirajte pošiljaoca ili online prodavnicu.

 • Ako nemate broj za praćenje, savetujemo Vam da kontaktirate dostavljača. Međutim, ako imate druge referentne brojeve pošiljke, oni će možda raditi na sistemima za praćenje pošiljaka posebnih ogranaka koji su za nju zaduženi (na primer DHL Express ili DHL Freight).

Često postavljana pitanja

za Track and Trace