ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ GIÚP

Khách hàng myDHLi đã đăng ký

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào với myDHLi, gặp sự cố đăng nhập hoặc muốn chia sẻ phản hồi của bạn để cải tiến sản phẩm.

Khách hàng chưa đăng ký

Liên hệ với chúng tôi nếu có các thắc mắc liên quan đến kinh doanh về lô hàng, dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ câu hỏi chung nào về DHL Global Forwarding.