Di chuyển và Nội dung

Người dùng thân mến,

Bạn đang truy cập trang này bằng một trình duyệt, mà nó có thể không mang lại trải nghiệm tối ưu nhất.

Bạn vẫn có thể tiếp tục, nhưng để trải nghiệm trang này tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Edge, Firefox và Chrome.

Bạn đang ở tại  Việt Nam
hoặc Chọn một địa điểm khác

THEO DÕI VÀ KIỂM SOÁT

Vui lòng nhập số theo dõi của bạn


Câu hỏi thường gặp

về Theo dõi và Kiểm soát

 • Số hoặc ID theo dõi là tập hợp các số, và có thể có chữ cái, duy nhất xác định lô hàng của bạn để theo dõi trong nước hoặc quốc tế.  

  Thông thường người gửi hoặc cửa hàng trực tuyến có thể cung cấp số hoặc ID theo dõi. Nếu bạn đặt sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến, trong email xác nhận hoặc thông báo theo dõi lô hàng thường có số hoặc ID theo dõi.
  Nếu bạn không có mã này, vui lòng liên hệ người gửi hoặc cửa hàng trực tuyến.

  Để xem ví dụ về mã theo dõi được sử dụng trên các lô hàng DHL, vui lòng nhấp vào đây. Bạn cũng có thể tìm thấy các ví dụ và mô tả về mã theo dõi dưới đây.

  DHL Express

  • Chỉ 10 ký tự số; hoặc bắt đầu bằng 000, JJD01, JJD00, JVGL hoặc tương tự.
   Ví dụ: 1234567890 hoặc JJD0099999999

   Đến DHL Express Waybill Tracking

  DHL Parcel

  • Bắt đầu bằng 3S, JVGL hoặc JJD.
   Ví dụ: 3SBCC000123456 hoặc JVGL9999999999

  Đến DHL Parcel Tracking

  DHL eCommerce

  • Thường bắt đầu bằng GM, LX, RX hoặc tối đa năm chữ cái. ID có thể dài từ 10 đến 39 ký tự.
   Ví dụ: GM99999999999 hoặc 999999999999999999

  Đến DHL eCommerce Tracking

  DHL Global Forwarding

  • Chỉ 7 ký tự số.
   Ví dụ: 1234567
  • Bắt đầu bằng 1 chữ số, tiếp theo là 2 chữ cái và 4 đến 6 chữ số.
   Ví dụ: 1AB12345
  • Bắt đầu bằng 3 đến 4 chữ cái.
   Ví dụ: ABC123456
  • Bắt đầu bằng mã 3 ký tự số của hãng vận tải, tiếp theo là dấu gạch ngang (-), sau đó là 8 ký tự số của masterbill.
   Ví dụ: 123-12345678

  Đến DHL Global Forwarding Cargo Tracking

  DHL Freight

  • Mã Đơn hàng: bắt đầu bằng 2 đến 3 chữ cái, tiếp theo là dấu gạch ngang (-), 2 đến 3 chữ cái, dấu gạch ngang (-) và 7 chữ số.
   Ví dụ: ABC-DE-1234567
  • Bắt đầu bằng 4 chữ số, tiếp theo là dấu gạch ngang (-) và 5 chữ số.
   Ví dụ: 1234-12345
  • Chỉ có chữ số và có độ dài bằng 9, 10 hoặc 14.
   Ví dụ: 123456789

  Đến DHL Freight Tracking

 • Các hoạt động theo dõi thường xuất hiện trong 24 đến 48 tiếng sau khi bạn nhận được ID Theo dõi và Kiểm soát. Thông thường, khi lô hàng đã đến cơ sở của chúng tôi, thông tin theo dõi sẽ xuất hiện.

 • Vui lòng kiểm tra chắc chắn rằng bạn đã nhập đúng số theo dõi theo đúng định dạng (giải thích và ví dụ cho các số theo dõi quốc gia và quốc tế ở phía trên trang này). Nếu ID theo dõi của bạn không sử dụng được, vui lòng liên hệ đơn vị gửi hàng hoặc cửa hàng trực tuyến.

 • Nếu bạn không có số theo dõi, chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với đơn vị giao hàng. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn có các số tham chiếu vận chuyển khác, các số này có thể sử dụng được trên các hệ thống theo dõi lô hàng của đơn vị kinh doanh cụ thể chịu trách nhiệm cho lô hàng (ví dụ: DHL Express hoặc DHL Freight).

Câu hỏi thường gặp

về Theo dõi và Kiểm soát

 • Thời gian giao hàng có thể bị kéo dài do các yếu tố như biến đổi thời tiết, hải quan hoặc công việc tồn đọng. Trạng thái theo dõi lô hàng cũng có thể không thay đổi trong khoảng thời gian dài hơn trong khi vận chuyển ở nước ngoài. Chúng tôi không sử dụng Theo dõi bằng GPS, đồng nghĩa thời điểm theo dõi tại cửa khẩu xuất hàng và thời điểm theo dõi tiếp theo tại cửa khẩu nhập hàng có thể cách nhau vài ngày.

  Nếu lô hàng của bạn chưa đến trong vòng 10 ngày sau ngày giao hàng dự kiến, vui lòng liên hệ đơn vị gửi hàng hoặc cửa hàng trực tuyến. Người gửi hoặc cửa hàng trực tuyến có thể tiến hành tìm kiếm hàng hóa thất lạc.

 • Ngay khi kiện hàng của bạn được xử lý xong, việc giao hàng phụ thuộc vào dịch vụ do người gửi kiện hàng của bạn chọn. Thời gian thường không quá 2 đến 3 ngày làm việc.

 • Đôi khi có nhiều lô hàng với cùng một số theo dõi. Trong trường hợp đó, chúng tôi cho hiển thị mười kết quả đầu tiên. Vui lòng dùng ID kiện hàng / số container nếu bạn có, hoặc  liên hệ với chúng tôi.

  Bạn cũng có thể chọn một trong các lựa chọn bên dưới: