Navigation and Content

Dear User,

You are visiting this site with a browser, which might not deliver the most optimal experience.

You are still able to proceed, but in order to best experience this page, we recommend using Edge, Firefox and Chrome.

You are in  Global
or Select a different location

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

DHL Global Forwarding Management GmbH. zwana dalej „DHL Global Forwarding” dziękuje za odwiedzenie naszej strony internetowej i naszego „portalu myDHLi” oraz zainteresowane naszą firmą, jej produktami i usługami. W zależności od kraju, w którym oferowane są produkty i usługi, za ich dostarczenie może odpowiadać odpowiedni lokalny podmiot DHL Global Forwarding.

Pozostałe produkty i usługi na tej stronie i na „portalu myDHLi” są dostarczane przez DHL Freight GmbH i / lub odpowiedni lokalny podmiot DHL Freight (dalej zwany „DHL Freight”)

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas ważna w trakcie całego procesu biznesowego.

Informacje podane poniżej mają na celu przedstawienie sposobu przetwarzania danych.

 • Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to taka, którą można zidentyfikować, bezpośrednio lub pośrednio, zwłaszcza wykorzystując takie identyfikatory jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacyjne, identyfikator online, lub na podstawie identyfikacji fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, mentalnej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej takiej osoby fizycznej. Są to między innymi takie dane jak Twoje prawdziwe imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz data urodzenia. Dane, których nie można powiązać z konkretną osobą, takie jak ulubione witryny czy liczba użytkowników strony internetowej, nie są uważane za dane osobowe.

 • Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych dotyczy przetwarzania danych osobowych przez:

  Nazwy i dane kontaktowe Administratorów:

  Administratorem strony internetowej, portalu myDHLi oraz innych produktów i usług DHL Global Forwarding jest:

  DHL Global Forwarding Management GmbH
  Johanniterstr. 1
  53113 Bonn
  Niemcy

  Administratorem produktów i usług DHL Freight jest:

  DHL Freight GmbH
  Godesberger Allee 102-104
  53175 Bonn
  Niemcy

  Inspektor ochrony danych osobowych działający w imieniu powyższych Administratorów; dane kontaktowe:

  Deutsche Post AG
  Ogólna Ochrona Danych
  53250 Bonn

  Jeśli masz pytania w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt z nami. dataprotectionDGFF@dhl.com

 • Odwiedzanie strony internetowej

  DHL Global Forwarding zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników naszej strony internetowej. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, serwery internetowe tymczasowo przechowują dane ze względów bezpieczeństwa, co może pozwolić na identyfikację.
  Zbierane są następujące dane: Adres IP, nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp, strona internetowa, z której uzyskałeś dostęp do tej witryny, lista stron, które odwiedziłeś w ramach naszej ogólnej obecności w Internecie, data i czas trwania Twojej wizyty, powiadomienie o tym, czy wizyta przebiegła pomyślnie, ilość przesłanych danych, informacje o danych identyfikacyjnych typu przeglądarki i używanym przez Ciebie systemie operacyjnym.

  Dodatkowe dane osobowe, jak Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail, nie będą przez nas gromadzone, chyba że podasz je nam dobrowolnie, np. podczas wypełniania formularza kontaktowego online, w ramach procesu rejestracji, wypełniania ankiety, udziału w konkursie, wypełniania dokumentu umowy lub wniosku o podanie informacji.

  Tymczasowe przechowywanie tych danych jest konieczne podczas Twojej wizyty na stronie internetowej, aby umożliwić dostarczenie Ci jej treści. Dalsze przechowywanie w plikach dziennika ma na celu zapewnienie działania strony internetowej i bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Cele te zawierają się również w prawnie uzasadnionym interesie przetwarzania danych. Środek ten jest stosowany na podstawie art. 6, ust. 1, lit f) Europejskiego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

  Dane są usuwane wtedy, gdy nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku udostępniania strony internetowej ma to miejsce w przypadku zakończenia sesji. Pliki dziennika (protokoły dostępu) są przechowywane, aby administratorzy mieli do nich bezpośredni i wyłączny dostęp przez okres 30 dni.

  Korzystanie z usługi myDHLi Quote+Book

  Na tej stronie internetowej znajduje się funkcja wysyłania zapytania o wycenę dostarczaną przez DHL Global Forwarding i/lub dokonywania rezerwacji. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone w polach danych są przekazywane do DHL Global Forwarding i/lub DHL Freight, w zależności od świadczonej usługi.

  Podane przez Ciebie dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres) będą przetwarzane przede wszystkim w celu realizacji stosunku przed-umownego zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. b) RODO oraz w celu ochrony uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. f) RODO. Prawnie uzasadniony interes DHL Global Forwarding lub DHL Freight polega w szczególności na zapewnieniu płynnego przebiegu procesów, obsłudze zapytań klientów, marketingu bezpośrednim ich produktów i usług oraz ich ciągłym ulepszaniu.

  Zakładając, że nie obowiązują żadne ustawowe ani umowne okresy przechowywania, Twoje zapytanie będzie przechowywane przez maksymalnie dwa lata u odpowiedniego administratora jako dowód prawidłowego przetwarzania i do określonego celu dalszej optymalizacji usług.

  W niektórych przypadkach, gdy wysyłasz nam zapytanie ofertowe poprzez e-mail, odpowiedź na zapytanie może zostać udzielona w sposób zautomatyzowany z wykorzystaniem naszej usługi Quote+Book. Ma to na celu poprawę szybkości/jakości naszej oferty usług. Twoje dane przetwarzamy na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b) RODO, wykonanie umowy.
  Aby odpowiedzieć na Twoje zapytania tak szybko i dokładnie, jak to możliwe, możemy je przetwarzać automatycznie. Ponieważ nieustannie dążymy do zapewnienia szybszej i wygodniejszej obsługi, obecnie optymalizujemy nasze wewnętrzne procesy biznesowe i usługowe. Chociaż dążymy do anonimizacji wszystkich przekazanych danych osobowych, niektóre dane mogą być przetwarzane w celu optymalizacji. Odpowiednie przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na art. 6, ust. 1, lit. f) RODO.

  Rejestracja w Portalu myDHLi

  DHL Global Forwarding i DHL Freight oferują swoim klientom możliwość rejestracji konta w portalu myDHLi. Jeśli zarejestrujesz się w portalu myDHLi, aby w pełni korzystać z usług myDHLi, DHL Global Forwarding przetwarza Twoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, aby przekazać Ci nazwę użytkownika i hasło. Warunkiem uzyskania nazwy użytkownika i hasła jest zawarcie umowy z DHL Global Forwarding lub DHL Freight. Jeśli jesteś klientem DHL Freight i zwrócisz się o uzyskanie dostępu do portalu myDHLi, DHL Freight również przetwarza Twoje dane rejestracyjne.
  Podstawą prawną jest art. 6, sek. 1, lit. b) RODO w ramach stosunku umownego z Tobą jako klientem.

  Asytent wirtualny (Aida)

  Funkcja czatbota jest wykorzystywana do wchodzenia w interakcje z klientami w uzupełnieniu do tradycyjnych kanałów obsługi klienta, takich jak telefon, poczta e-mail i media społecznościowe. Funkcja czatbota umożliwia klientom śledzenie przesyłek i pobieranie danych kontaktowych stacji DGF (w skali globalnej). Funkcja czatbota jest dostępna poprzez dwa kanały — internetowy (strona internetowa DHL.com) i aplikację WhatsApp. Jedyne podane przez Ciebie dane osobowe to służbowy numer telefonu i będzie on przetwarzany przede wszystkim w celu realizacji stosunku umownego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane są usuwane wtedy, gdy nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, w którym zostały zebrane.

  Wykonanie umowy

  Ze względów umownych DHL Global Forwarding i DHL Freight potrzebuje również danych osobowych do świadczenia swoich usług i wywiązywania się z zobowiązań wynikających z zawartych z Tobą umów. Dane te są wykorzystywane np. do wykonywania umowy (dostawy), wystawiania dowodu dostawy, zarządzania danymi klientów, obsługi płatności oraz, odpowiednio, oceny zdolności kredytowej. Niektóre dane dotyczące wysyłki zostaną również przekazane władzom kraju tranzytu lub przeznaczenia w celu dokonania odprawy celnej i podatkowej lub kontroli bezpieczeństwa, zgodnie z wymogami prawa tego kraju. Podane informacje zazwyczaj obejmują: nazwę i adres nadawcy, nazwę, adres i podpis odbiorcy, nazwę i adres płatnika, opis towarów, liczbę sztuk, wagę i wartość przesyłki.

  Podstawę prawną stanowi art. 6, ust. 1, lit. b) RODO, ponieważ przetwarzanie jest wymagane do wykonania umowy, której jesteś stroną, oraz art. 6, ust. 1, lit. c) RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych.

  Przetwarzanie w celach reklamowych

  Jeśli jesteś aktualnie klientem DHL Global Forwarding lub DHL Freight, Twoje dane korespondencyjne (np. imię i nazwisko, adres) będą przetwarzane w celu skontaktowania się z Tobą w celu przekazania najnowszych informacji o naszych ofertach, aktualnościach, produktach i usługach.

  Ponadto jeśli dokonasz subskrypcji naszych materiałów marketingowych i promocyjnych (w tym biuletynów), w tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, np. imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Możemy również kontaktować się z Tobą w celu przeprowadzenia badania rynku – w tym badania satysfakcji klientów z wyżej wymienionych usług i produktów. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. a) RODO.

  Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji i wiadomości e-mailem, klikając opcję „Anuluj subskrypcję” na dole wiadomości e-mail. Możesz również wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, pisząc na adres kontaktowy: mydhli@dhl.com.

  Jeśli jest to dozwolone w świetle prawa, poza udzieloną zgodą, będziemy przetwarzać Twój adres e-mail wyłącznie w celu dostarczenia Ci informacji dotyczących własnych, podobnych produktów i usług DHL Global Forwarding oraz DHL Freight.
  Przetwarzanie danych osobowych do własnych celów marketingu bezpośredniego odbywa się w ramach prawnie uzasadnionego interesu DHL Global Forwarding lub DHL Freight. Masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Aby skorzystać z przysługującego Ci prawa, wystarczy wysłać wiadomość na adres mydhli@dhl.com, podstawą prawną powyższego przetwarzania jest art. 6, ust. 1, lit. f) RODO.

  W przypadku wniesienia sprzeciwu lub rezygnacji z naszych usług marketingowych i promocyjnych, odpowiednie dane zostaną zablokowane i nie będą już przetwarzane w takich celach.

  Przeprowadzanie ankiety wśród klientów

  Jeśli zdecydujesz się wypełnić naszą dobrowolną ankietę zwrotną, Twoje osobiste odpowiedzi zostaną połączone z Twoim kontem, aby umożliwić nam ulepszenie naszych usług. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane w celu ulepszenia naszych usług. Wszystkie dane będą traktowane jako poufne.

  Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6, ust. 1, lit. a) RODO, zgoda.

  Usuniemy te dane po wygaśnięciu celu ich zbierania.

  Kontrola eksportowa oraz sankcje ustawowe i wykonawcze

  Świadcząc usługi, DHL musi przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących kontroli eksportu i sankcji („Przepisy eksportowe”). W związku z tym DHL jest zobowiązana do podjęcia środków w celu uniemożliwienia klientom, odbiorcom, nadawcom lub jakiejkolwiek innej stronie, z którą klient zawarł umowę (dalej zwana „Osobą”), dostępu do usług DHL w przypadkach, gdy Osoba jest wymieniona jako podmiot, z którym prowadzenie interesów jest zabronione lub ograniczone zgodnie z obowiązującymi przepisami eksportowymi.

  DHL regularnie sprawdza nazwy/nazwiska, dane kontaktowe i inne dostarczone informacje pod kątem wykazów podmiotów objętych sankcjami lub z którym prowadzenie interesów jest zabronione. W przypadku podejrzeń, DHL tymczasowo zawiesi świadczenie usług do czasu przeprowadzenia dalszej weryfikacji i zastrzega sobie prawo do bezpośredniego skontaktowania się z taką osobą w celu weryfikacji tożsamości. Jeżeli taka działalność wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, opiera się ona na przepisach eksportowych w powiązaniu z art. 6, ust. 1, lit. c) RODO i uzasadnionym interesie DHL zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. f) RODO polegającym na minimalizowaniu ryzyka, unikaniu naruszania przepisów eksportowych i utrzymaniu naszego statusu celnego jako Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO).

 • Na tej stronie internetowej są wykorzystywane pliki cookie i podobne technologie (zwane dalej „technologiami”), które umożliwiają nam na przykład ustalenie częstotliwości odwiedzania naszych stron internetowych i liczby odwiedzających, konfigurowanie ofert w celu uzyskania maksymalnego dopasowania i wydajności oraz wspieranie działań marketingowych.

  Po otwarciu naszej strony internetowej otwierane jest Centrum preferencji dotyczących prywatności informujące o tym, że ustawiono niezbędne z technicznego punktu widzenia pliki cookie oraz że wymagana jest zgoda na korzystanie z określonych technologii takich jak pliki cookie o charakterze analitycznym lub podobnych.

  Przetwarzanie danych za pomocą niezbędnych z technicznego punktu widzenia plików cookie opiera się na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. zapewnieniu bezbłędnego działania strony internetowej i zagwarantowania wygody i bezproblemowej obsługi użytkownika. Tego typu pliki cookie są przechowywane wyłącznie w trakcie wizyty na stronie internetowej. Są one automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki.

  Za pośrednictwem Centrum preferencji dotyczących prywatności jest też przekazywana informacja, że korzystamy z innych technologii (związanych z wydajnością, funkcjonowaniem lub analitycznych) w celu przechowywania informacji na temat odwiedzających, którzy często uzyskują dostęp do jednej z naszych stron internetowych. Celem korzystania z tych technologii jest zapewnienie optymalnych wskazówek użytkowania, a także „rozpoznawanie” Cię. Pozwala nam to na udostępnianie Ci (w miarę możliwości) zróżnicowanych stron internetowych i nowych treści podczas kolejnych wizyt. Te technologie będą wykorzystywane tylko na podstawie Twojej uprzedniej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

  Więcej informacji można znaleźć w Centrum preferencji dotyczących prywatności . Można tam też znaleźć informacje o opcji cofnięcia udzielonej zgody.

  Bez względu na informacje zawarte w Centrum preferencji oraz jeśli wyrażono zgodę na korzystanie z plików cookie i innych technologii opisanych powyżej, korzystamy z nich także w celach opisanych poniżej.

 • Nasza witryna internetowa korzysta z Hotjar, oprogramowania analitycznego firmy Hotjar Ltd. („Hotjar”) (http://www.hotjar.com, Level 2, St Julian’s Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta, Europa).

  Dzięki Hotjar można mierzyć i oceniać zachowanie użytkownika (kliknięcia, ruchy myszy, wysokość obszaru scrollowania, itp.) na naszej stronie internetowej. Informacje generowane przez „kod śledzenia” i „plik cookie” podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej zostaną przesłane na serwery Hotjar w Irlandii i tam przechowywane. 

  Kod śledzenia gromadzi następujące informacje:

  1. Dane urządzenia

  Twoje urządzenie i Twoja przeglądarka może rejestrować następujące informacje: 

  • Adres IP Twojego urządzenia (pobierany i przechowywany w formacie anonimowym) 
  • Twój adres e-mail, w tym imię i nazwisko, pod warunkiem, że udostępniłeś te dane za pośrednictwem naszej strony internetowej 
  • Wymiary ekranu Twojego urządzenia 
  • Typ urządzenia i informacje o przeglądarce 
  • Odniesienie geograficzne (tylko kraj) 
  • Preferowany język naszej strony internetowej 
  • Interakcje użytkownika 
  • Zdarzenia myszy (ruch, pozycja i kliknięcia) 
  • Przyciśnięcia klawisza  

  2. Dane dziennika

  Następujące dane są automatycznie generowane przez nasze serwery podczas korzystania z Hotjar:

  • Domena odsyłająca 
  • Odwiedzone strony 
  • Odniesienie geograficzne (tylko kraj)
  • Preferowany język naszej strony internetowej
  • Data i godzina wejścia na stronę internetową    

  Hotjar wykorzysta te informacje do oceny sposobu korzystania z naszej strony internetowej, do generowania raportów użytkowania, a także do innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i oceną strony internetowej. Hotjar korzysta również z usług stron trzecich, takich jak Adobe Analytics i Optimizely do świadczenia usług. Te strony trzecie mogą przechowywać informacje, które Twoja przeglądarka wysyła podczas Twojej wizyty w na Stronie, takie jak pliki cookie lub żądania IP. Więcej informacji na temat przechowywania i sposobu wykorzystywania danych Adobe Analytics i Optimizely można znaleźć w ich odpowiednich dokumentach z opisem polityki prywatności.

  Kontynuując korzystanie z tej strony, wyrażasz zgodę na powyższe przetwarzanie danych przez Hotjar i jej strony trzecie zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

  Pliki cookie używane przez Hotjar mają różny „okres trwania”; niektóre przechowywane są do 365 dni, inne przechowywane są tylko podczas bieżącej wizyty.

  Poniższy przegląd zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie używanych na stronach internetowych DHL. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij poniższy przycisk:

  Ustawienia plików cookie

 • DHL nie udostępnia, nie sprzedaje, nie przekazuje ani w żaden inny sposób nie rozpowszechnia Twoich danych osobowych osobom trzecim i nie podejmie takich działań w przyszłości, chyba że będzie to wymagane na mocy prawa, w celu wykonania umowy lub jeżeli wyrazisz na to wyraźną zgodę. Na przykład podczas zamawiania produktów może być wymagane przekazanie Twojego adresu i danych zamówienia. Więcej informacji na temat ochrony danych przy korzystaniu z określonych usług i produktów można znaleźć na odpowiednim portalu klienta.

  Zewnętrzni usługodawcy przetwarzający dane w naszym imieniu mają umowny obowiązek zachowania ścisłej poufności zgodnie z art. 28 RODO. W takim przypadku DHL nadal odpowiada za ochronę Twoich danych. Usługodawcy postępują zgodnie z wytycznymi DHL. Jest to gwarantowane przez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, jak również za pomocą kontroli i weryfikacji.

 • Oprócz prawa do uzyskania informacji przysługują Ci następujące prawa:

  • Możesz zażądać informacji dotyczących rodzaju przechowywanych danych osobowych
  • Możesz zażądać skorygowania danych osobowych, ich usunięcia lub zablokowania, pod warunkiem że takie działania są zgodne z prawem i z obowiązującymi warunkami umowy. 
  • Możesz zażądać przesłania przekazanych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. 
  • Możesz złożyć skargę do organu nadzoru. Aby znaleźć właściwy organ ds. ochrony danych,  kliknij tutaj.

  Prawo do wniesienia sprzeciwu

  Prawo do wniesienia sprzeciwu ma zastosowanie do wszelkiego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  Aby skorzystać z swoich praw, skontaktuj się z nami za pomocą z danych kontaktowych podanych pod hasłem „Kontakt".

 • DHL podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych przed ich utratą lub nieuprawnionym użyciem. Np. Twoje dane są zapisywane w bezpiecznym, niedostępnym publicznie środowisku operacyjnym. W pewnych okolicznościach Twoje dane osobowe podczas transmisji są szyfrowane przy użyciu technologii Secure Socket Layer (SSL). Oznacza to, że na potrzeby zapewnienia łączności Twojego komputera z serwerami DHL stosowana jest zatwierdzona procedura szyfrowania, jeżeli Twoja przeglądarka obsługuje technologię SSL. Jeżeli chcesz skontaktować się z DHL za pośrednictwem poczty elektronicznej, zwracamy uwagę, że nie można zagwarantować poufności przesłanych informacji. Zawartość wiadomości e-mail może zostać odczytana przez osoby trzecie. Dlatego zalecamy przesyłanie nam poufnych informacji wyłącznie drogą pocztową.

 • DHL Global Forwarding i DHL Freight zastrzegają sobie prawo do zmiany informacji o Polityce Ochrony Danych Osobowych w dowolnym momencie, za uprzednim powiadomieniem lub bez. Prosimy regularnie sprawdzać jej treść pod kątem ewentualnych modyfikacji. Korzystając ze Stron internetowych DHL, akceptujesz niniejszą Politykę Ochrony Danych Osobowych.

  Ostatnia aktualizacja oświadczenia miała miejsce 25 czerwca 2023 r.

  Informacja o polityce prywatności DHL Group

  Polityka ochrony danych osobowych DHL Group reguluje wspólne dla całej Grupy zasady przetwarzania danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem transferu do tzw. krajów trzecich, czyli przekazywanie danych osobowych do krajów spoza UE, które nie mają odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji o Polityce ochrony danych osobowych DHL Group, skorzystaj z poniższego łącza:

  Polityka ochrony danych DHL Group Pobierz

  Usługi informacyjne DHL

  Certyfikat ISO Azja i Pacyfik 2016 Pobierz
  Certyfikat ISO Europa 2018 Pobierz

  Kalifornijska ustawa o ochronie danych osobowych konsumentów („CCPA”)