Navigation and Content

Dear User,

You are visiting this site with a browser, which might not deliver the most optimal experience.

You are still able to proceed, but in order to best experience this page, we recommend using Edge, Firefox and Chrome.

You are in  Global
or Select a different location

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost DHL Global Forwarding Management GmbH. (dále označována jako „DHL Global Forwarding“) těší, že jste se rozhodli navštívit portál “myDHLi Portal” a zajímá vás naše společnost, výrobky a služby. V závislosti na zemi, v níž jsou výrobky a služby nabízeny, může být za jejich poskytování zodpovědný příslušný subjekt DHL Global Forwarding.

Další výrobky a služby na této webové stránce a na „Portálu myDHLi“ poskytuje společnost DHL Freight GmbH a/nebo příslušný místní subjekt DHL Freight (dále označován jen jako „DHL Freight“).

Je pro nás velice důležité chránit vaše osobní údaje během celého obchodního procesu.

Níže uvedené informace by vám měly poskytnout přehled o tom, jak jsou vaše data zpracovávána.

 • „Osobní údaje“ představují veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjektu s údaju“). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, která může být identifikována přímo nebo nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, on-line identifikátor nebo jeden či více faktorů s ohledem na fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby. To zahrnuje informace, jako je vaše skutečné jméno, adresa, telefonní číslo a datum narození. Informace, které nelze přímo propojit s vaší skutečnou identitou, jako například oblíbené weby nebo počet uživatelů aplikace, nejsou považovány za osobní údaje.

 • Oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na zpracování dat, které provádí:

  Jména a kontaktní údaje správců údajů:

  Správcem údajů na webové stránce, portálu myDHLi Portal a dalších výrobků a služeb DHL Global Forwarding je:

  DHL Global Forwarding Management GmbH
  Johanniterstr. 1
  53113 Bonn
  Německo

  Správcem údajů pro výrobky a služby DHL Freight je:

  DHL Freight GmbH
  Godesberger Allee 102-104
  53175 Bonn
  Německo

  Pověřenec pro ochranu osobních údajů výše uvedených správců údajů a jeho kontaktní údaje:

  Deutsche Post AG
  Globální ochrana osobních údajů
  53250 Bonn

  Pokud máte ohledně zpracování osobních údajů jakékoli dotazy, obraťte se na nás. dataprotectionDGFF@dhl.com

 • Návštěva naší webové stránky

  Společnost DHL Global Forwarding DHL důsledně dbá na ochranu osobních údajů uživatelů na naší webové stránce. Při návštěvě naší webové stránky webové servery dočasně ukládají z bezpečnostních důvodů údaje, které mohou umožnit identifikaci.
  Shromažďovány jsou následující údaje: IP adresa, hostitelské jméno přistupujícího počítače, webová stránka, ze které jste na tuto webovou stránku přišli, seznam stránek, které jste navštívili v rámci celkové přítomnosti na Internetu, datum a doba trvání vaší návštěvy, oznámení o tom, zda byla návštěva úspěšná, objem přenášených dat, informace o identifikačních údajích typu prohlížeče a operačního systému, který používáte.

  Další osobní údaje, jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa nejsou shromažďovány, s výjimkou případů, kdy tyto údaje sami dobrovolně poskytnete, např. při vyplnění kontaktního on-line formuláře, v rámci registrace, při účasti v průzkumu nebo soutěži, při uzavírání smlouvy nebo při žádosti o informace.

  Dočasné ukládání těchto údajů během vaší návštěvy webové stránky je nutné k tomu, abyste webovou stránku mohli používat. Další ukládání přihlašovacích souborů se provádí za účelem zajištění funkčnosti webové stránky a bezpečnosti našich IT systémů. Tyto účely jsou rovněž pokrývají zákonný zájem o zpracování údajů. Toto opatření bylo přijato na základě Zákona 6 (1) f) Evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

  Až tyto údaje nebudou potřebné pro splnění účelu, za kterým byly shromážděny, budou smazány. V souvislosti s chodem webové stránky jsou podmínky splněny při ukončení relace. Přihlašovací soubory (přístupové přihlašovací soubory) jsou uchovávány pro přímý a výhradný přístup správce po dobu 30 dní.

  Používání služby myDHLi Quote+Book

  Tato webová stránka obsahuje funkci vyžádání nabídky společnosti DHL Global Forwarding a/nebo provedení rezervace. Pokud uživatel tuto možnost využije, data zadaná v datových polích budou přeneseny v závislosti na poskytované službě buď společnosti DHL Global Forwarding a/nebo DHL Freight.

  Vámi poskytnuté osobní údaje (např. křestní jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa) budou zpracovány primárně za účelem plnění předsmluvního vztahu v souladu s článkem 6(1) b) nařízení GDPR a za účelem ochrany zákonných zájmů v souladu s článkem 6(1) f) nařízení GDPR. Zákonný zájem na straně společnosti DHL Global Forwarding nebo DHL Freight spočívá zejména v zajištění hladkého chodu procesů, zpracování požadavků zákazníka, přímého marketingu výrobků a služeb a jejich soustavné zlepšování.

  Pokud nemusí být dodržována zákonná nebo smluvní retenční období, bude vaše žádost uložena po dobu maximálně dvou let u příslušného správce údajů jako důkaz správného zpracování a za účelem další optimalizace služeb.

  V některých případech vám může po odeslání žádosti o nabídku e-mailem přijít na tuto žádost automatická odpověď vytvořená pomocí služby Quote +Book. Smyslem je zlepšovat rychlost/kvalitu námi nabízených služeb. Údaje zpracováváme v souladu s článkem 6 (1) b) nařízení GDPR pro plnění smlouvy.
  Jelikož chceme na vaše žádosti odpovídat co nejrychleji a co nejpřesněji, může se stát, že budou zpracovány automaticky. Jelikož soustavně usilujeme o poskytování rychlejších a pohodlnějších služeb, v současné době optimalizujeme naše interní obchodní a servisní procesy. Ačkoliv se snažíme o to, aby všechna poskytnutá osobní data byla anonymní, některá data mohou být zpracována pro zmíněné účely optimalizace. Příslušné zpracování vašich osobních údajů vychází z článku 6 (1) f) nařízení GDPR.

  Registrace na portálu myDHLi

  DHL Global Forwarding a DHL Freight nabízí svým zákazníkům možnost zaregistrovat účet na portálu myDHLi. Pokud se zaregistrujete na portálu myDHLi, abyste mohli v plném rozsahu využívat služby myDHLi, společnost DHL Global Forwarding zpracuje vaše osobní údaje, jako je vaše jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo, abychom vám mohli poskytnout uživatelské jméno a heslo. Předpokladem pro obdržení uživatelského jména a hesla je uzavření zákaznické smlouvy se společností DHL Global Forwarding nebo DHL Freight. Pokud jste zákazníkem společnosti DHL Freight a požadujete přístup k portálu myDHLi, společnost DHL Freight také zpracuje vaše registrační údaje.
  Právním základem je článek 6(1) b) nařízení GDPR jakožto část smluvního vztahu s vámi jako zákazníkem.

  Virtuální asistent (Aida)

  Chatbot se používá ke komunikaci se zákazníky vedle klasických kanálů zákaznického servisu, jako jsou telefon, e-mail a sociální sítě. Chatbot umožňuje zákazníkům sledovat zásilky a získávat kontaktní informace o stanicích DGF (po celém světě). Chatbot je k dispozici prostřednictvím dvou kanálů – webu (webové stránky DHL.com) a aplikace WhatsApp. Jediné vámi poskytnuté osobní údaje jsou pracovní telefonní číslo a budou zpracovány primárně za účelem plnění smluvního vztahu v souladu s článkem 6 odst. 1) písm. b) nařízení GDPR. Až tyto shromážděné osobní údaje nebudou potřebné pro splnění účelu, za kterým byly shromážděny, budou smazány.

  Plnění smlouvy

  Společnost DHL Global Forwarding a DHL Freight budou rovněž ze smluvních důvodů potřebovat osobní údaje k tomu, aby vám mohly poskytovat své služby a plnit závazky vznikající na základě smluv uzavřených s vámi. Tyto údaje se používají například pro plnění (expediční) smlouvy, doklad o doručení, řízení zákaznických dat, zpracování plateb a případné hodnocení důvěryhodnosti. Určité údaje o expedici budou rovněž poskytovány úřadům tranzitní země nebo cílové země za účelem celního a daňového odbavení nebo pro hodnocení bezpečnosti, dle zákonů dané země. Poskytnuté informace budou obvykle obsahovat: jméno a adresu odesílatele, jméno, adresu a podpis příjemce, jméno a adresu plátce, popis zboží, počet kusů, hmotnost a hodnotu zásilky.

  Právním základem je článek 6 (1) b) nařízení GDPR, jelikož zpracování je určeno pro plnění smlouvy, jíž jste smluvní stranou, a článek 6 (1) c) nařízení GDPR, jelikož zpracování údajů je nezbytné pro dodržování právních předpisů.

  Zpracování pro reklamní účely

  Pokud jste stávajícím zákazníkem DHL Global Forwarding nebo DHL Freight, budou zpracovány vaše poštovní údaje (např. jméno, adresa), abychom vás mohli kontaktovat a poskytovat nejnovější informace o našich nabídkách, novinkách, výrobcích a službách.

  Pokud se navíc přihlásíte k odběru našich marketingových a propagačních materiálů (včetně bulletinů), budeme za účelem poskytování služby zpracovávat vaše osobní údaje, např. jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Můžeme vás rovněž kontaktovat za účelem průzkumu trhu, včetně průzkumů spokojenosti zákazníků ohledně výše uvedených služeb a produktů. Právním základem pro toto zpracování údajů je váš souhlas v souladu s článkem 6(1) a) nařízení GDPR.

  Pokud již nechcete informace a zprávy e-mailem dostávat, můžete kdykoli kliknout na odkaz „Zrušit odběr“ ve spodní části e-mailu. Svůj souhlas můžete kdykoli zrušit pro jeho využití v budoucnu. Použijte k tomu kontaktní adresu: mydhli@dhl.com.

  Pokud to zákon umožňuje, vedle stávajícího souhlasu budeme rovněž zpracovávat vaši e-mailovou adresu výhradně za účelem poskytnutí informací ohledně vlastních podobných výrobků a služeb společností DHL Global Forwarding a DHL Freights.
  Zpracování osobních údajů pro účely vlastního přímého marketingu probíhá v rozsahu zákonných zájmů společnosti DHL Global Forwarding nebo DHL Freight. Máte právo vznést kdykoli vůči takovému zpracování námitku. Pro uplatnění vašeho práva pošlete e-mail na adresu mydhli@dhl.com, právním základem pro výše uvedené zpracování je článek 6 (1) f) nařízení GDPR.

  Pokud vznesete námitku nebo se odhlásíte z odběru našich marketingových a reklamních služeb, budou příslušná data blokována a nebudou již pro tyto účely zpracována.

  Provádění zákaznického průzkumu

  Rozhodnete-li se zúčastnit našeho dobrovolného průzkumu pro poskytnutí zpětné vazby, budou vaše osobní odpovědi připojeny k vašemu účtu s cílem zlepšit služby, které vám poskytujeme. Výsledky průzkumu budou využity ke zlepšení našich služeb. Se všemi údaji bude nakládáno jako s důvěrnými.

  Právním základem pro toto zpracování údajů je souhlas s článkem 6(1) a) nařízení GDPR.

  Tato data smažeme ihned, jakmile bude naplněn účel pro jejich sběr.

  Kontrola vývozu a sankční zákony a předpisy

  DHL musí při poskytování svých služeb dodržovat platné zákony pro kontrolu vývozu a sankční zákony a předpisy („Vývozní zákony“). Společnost DHL je tudíž povinna přijmout opatření, aby zabránila zákazníkům, příjemcům zboží a odesílatelům zboží nebo jakékoliv jiné straně, která má smlouvu s jejími zákazníky (v další části textu označovaná jako „Osoba“) v přístupu ke službám DHL v těch případech, kdy je Osoba uvedena na seznamu osob, o nichž je známo, že se na ně vztahuje omezení nebo zákaz na základě vývozních zákonů.

  DHL pravidelně provádí kontroly jmen, kontaktních údajů a dalších poskytnutých informací, zda nejsou na seznamu osob, o nichž je známo, že se na ně vztahuje omezení nebo zákaz na základě vývozních zákonů. Vyskytne-li se takové podezření, pozastaví DHL dočasně poskytování svých služeb až do provedení vyhodnocení a vyhrazuje si právo tuto osobu přímo kontaktovat za účelem kontroly její identity. V případě, že tato činnost zahrnuje zpracování osobních údajů, je založeno na vývozních zákonech ve spojení s článkem 6(1), písm. c) GDPR a na zákonném zájmu DHL dle článku 6(1), písm. f) GDPR s ohledem na minimalizaci rizika, zabránění porušení vývozních zákonů a zachování našeho celního statutu jako oprávněného ekonomického provozovatele (AEO).

 • Tato webová stránka používá soubory cookie a podobné technologie (dále jen „technologie“), které nám umožňují například zjistit, jak často je naše webová stránka navštěvována, jaký je počet návštěvníků, nakonfigurovat naše nabídky pro maximální pohodlí a efektivitu a podporovat naše marketingové aktivity.
  Jakmile vstoupíte na naše webové stránky, centrum preferencí ochrany soukromí vás bude informovat, že jsou nastaveny technicky nezbytné soubory cookie a že je navíc vyžadován váš souhlas s použitím určitých technologií, jako jsou analytické soubory cookie či podobné technologie.
  Zpracování údajů prostřednictvím technicky nezbytných souborů cookie je založeno na našem zákonném zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, abychom vám zajistili co nejlepší používání našich webových stránek, zajistili jejich správné fungování a zaručili pohodlný a nerušený uživatelský zážitek. Tyto druhy souborů cookie se ukládají výhradně po dobu vaší návštěvy našich webových stránek. Po zavření prohlížeče budou automaticky smazány.
  Kromě toho budete informováni prostřednictvím centra preferencí ochrany soukromí , že používáme další technologie (výkonnostní, funkční nebo analytické technologie) pro ukládání informací o návštěvnících, kteří opakovaně navštíví některou z našich internetových stránek. Účelem používání těchto technologií je nabídnout vám optimální uživatelský zážitek a „rozpoznat“ vás, což nám umožní poskytovat vám (v co největší míře) při opakovaných návštěvách webu rozmanité internetové stránky a nový obsah. Tyto technologie budou zpracovávány pouze na základě vašeho předem uděleného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

  Další informace naleznete v centru preferencí ochrany soukromí , včetně možnosti odvolat poskytnutý souhlas.
  Bez ohledu na informace v centru preferencí ochrany soukromí a pouze v případě, že jste souhlasili s používáním souborů cookie a dalších technologií, jak je popsáno výše, používáme je také pro účely popsané níže.

 • Naše webová stránka používá Hotjar, což je analytický software společnosti Hotjar Ltd. („dále jen Hotjar“) (http://www.hotjar.com, Level 2, St Julian’s Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta, Evropa).

  Nástroj Hotjar umožňuje měřit a vyhodnocovat chování uživatelů (kliknutí, pohyby myší, výšku rolování, atd.) na naší webové stránce. Informace, které z vaší návštěvy na naší stránce generuje „Kód sledování“ a „Soubor cookie“ se přenáší na servery Hotjar v Irsku, kde jsou uloženy. 

  Kód sledování shromažďuje následující informace:

  1. Údaje závislé na zařízení

  Vaše zařízení a váš prohlížeč mohou zaznamenávat následující informace: 

  • IP adresa vašeho zařízení (shromažďuje se a ukládá v anonymním formátu) 
  • Vaše e-mailová adresa včetně vašeho křestního jména a příjmení, pokud jste tyto údaje poskytli prostřednictvím naší webové stránky 
  • Velikost obrazovky vašeho zařízení 
  • Typ zařízení a informace o prohlížeči 
  • Geografické informace (pouze země) 
  • Upřednostňovaný jazyk pro prohlížení webové stránky 
  • Interakce s uživatelem 
  • Akce provedené myší (pohyb, pozice a kliknutí) 
  • Stisknutí kláves  

  2. Přihlašovací údaje

  Při používání softwaru Hotjar naše servery automaticky generují následující údaje:

  • Odkazující doména 
  • Navštívené stránky 
  • Geografické informace (pouze země)
  • Upřednostňovaný jazyk pro prohlížení webové stránky
  • Datum a čas přístupu na webovou stránku    

  Hotjar bude tyto informace používat pro vyhodnocování toho, jak používáte naší webovou stránku, pro generování zpráv o používání a také pro další služby týkající se používání webové stránky a internetového vyhodnocení webové stránky. Hotjar rovněž používá služby třetích stran, například Adobe Analytics a Optimizely pro poskytování služeb. Tyto třetí strany mohou ukládat informace, které váš prohlížeč odešle během vaší návštěvy naší webové stránky, například cookies nebo požadavky adresy IP. Další informace o ukládání a používání služby Adobe Analytics a optimalizaci dat najdete v příslušných zásadách ochrany osobních údajů.

  Budete-li tuto webovou stránku používat i nadále, dáváte tím svůj souhlas s výše uvedeným zpracováním údajů prostřednictvím služby Hotjar a jejími třetími stranami na základě v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

  Cookies, které Hotjar používá, mají různou „životnost“. Některé jsou uchovávány po dobu 365 dní, zatímco jiné jsou platné pouze během aktuální návštěvy.

  V následujícím přehledu jsou uvedeny podrobné informace o všech cookies, které na webových stránkách DHL používáme. Kliknutím na následující tlačítko zobrazíte další informace:

  Nastavení Cookie

 • Společnost DHL nesdílí, neprodává, nepřenáší, ani jinak nedistribuuje vaše osobní údaje třetím stranám a nebude tak činit ani v budoucnu, s výjimkou případů, kdy je tak povinna učinit ze zákona či za účelem smlouvy nebo pokud jste k tomuto sdílení poskytli výslovný souhlas. Může se například stát, že bude nutné předat vaší adresu a údaje související s objednávkou našim dodavatelům při objednávce výrobků. Další informace o ochraně dat u konkrétních služeb a výrobků jsou k dispozici na příslušném zákaznickém portálu.

  Externí poskytovatelé služeb, kteří pro nás zpracovávají data, jsou smluvně vázáni povinností přísně dodržovat podmínky utajení v souladu s Článkem 28 nařízení GDPR. Společnost DHL je odpovědná za zabezpečení vašich informací za těchto okolností. Poskytovatelé služeb postupují podle pokynů společnosti DHL a to je zaručeno technickými a organizačními opatřeními a také prostřednictvím kontrol.

 • Vedle práva na získání máte následující práva:

  • Můžete požadovat informace o tom, jaké osobní údaje jsou ukládány.
  • Můžete požadovat, abychom opravili, smazali nebo blokovali vaše osobní údaje, pokud jsou takové operace zákonem povoleny a v souladu se stávajícími smluvními podmínkami. 
  • Můžete požadovat získání osobních údajů, které jste poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. 
  • Můžete podat stížnost dozorčímu orgánu. Můžete kontaktovat kompetentního pracovníka pro ochranu údajů -  klikněte sem.

  Právo vznést námitku

  Právo vznést námitku platí pro veškeré zpracování osobních údajů, které vychází z článku 6 (1) f) nařízení GDPR.

  Pro uplatnění vašeho práva se na nás obraťte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části „Kontakt“.

 • Společnost DHL činí veškerá nezbytná technická a organizační opatření v oblasti zabezpečení, která jsou zapotřebí k ochraně vašich osobních údajů proti ztrátě a zneužití. Vaše údaje jsou například uloženy v zabezpečeném provozním prostředí, které není přístupné veřejnosti. V určitých případech jsou vaše osobní údaje při přenosu zašifrovány pomocí technologie Secure Socket Layer (SSL). To znamená, že pokud váš prohlížeč podporuje protokol SSL, je ke komunikaci mezi vaším počítačem a servery společnosti DHL použita schválená šifrovací metoda. Pokud se rozhodnete oslovit společnost DHL e-mailem, chtěli bychom vás upozornit, že v tomto případě nelze zaručit utajení odesílaných informací. Obsah e-mailových zpráv může být přečten třetími stranami. Doporučujeme vám proto, abyste nám důvěrné informace zasílali pouze poštou.

 • Společnosti DHL Global Forwarding a DHL Freight si vyhrazují právo toto Prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli změnit, a to i bez předchozího upozornění. Sledujte pravidelně tuto stránku, abyste měli přehled o všech změnách. Používáním webových stránek DHL poskytujete svůj souhlas s Prohlášením o ochraně osobních údajů.

  Toto prohlášení bylo naposledy aktualizováno 25. června 2023.

  Oznámení o ochraně osobních údajů DHL Group

  „Zásady ochrany osobních údajů DHL Group“ omezují globální standardy skupiny pro zpracování dat se zvláštním důrazem věnovaným takzvanému přenosu do třetích zemí, čímž se rozumí přenos osobních údajů do zemí mimo EU, v nichž není k dispozici odpovídající úroveň ochrany údajů. Pokud chcete o „Zásadách ochrany osobních údajů DHL Group“ zjistit více, použijte následující odkaz:

  Zásady ochrany osobních údajů DHL Group Stáhnout

  Informační služby společnosti DHL

  ISO Certifikát Asie a Tichomoří 2016 Stáhnout
  ISO Certifikát Evropa 2018 Stáhnout

  Kalifornský zákon na ochranu osobních údajů spotřebitelů („CCPA“)