Navigation and Content

Dear User,

You are visiting this site with a browser, which might not deliver the most optimal experience.

You are still able to proceed, but in order to best experience this page, we recommend using Edge, Firefox and Chrome.

You are in  Global
or Select a different location

IZJAVA O PRIVATNOSTI

DHL Global Forwarding Management GmbH. u daljem tekstu “DHL Global Forwarding”) iskazuje zadovoljstvo što ste posetili našu veb stranicu i naš “myDHLi portal” i da ste zainteresovani za našu kompaniju, proizvode i usluge. U zavisnosti od države u kojoj se proizvodi i usluge nude, odgovarajući poslovni entitet kompanije DHL Global Forwarding može biti odgovoran za njihovo pružanje.

Dodatne proizvode i usluge na ovoj veb stranici i na “portalu myDHLi” pruža DHL Freight GmbH i/ili odgovarajući poslovni entitet kompanije DHL Freight, (u daljem tekstu “DHL Freight”).

Za nas je važno da zaštititmo Vaše lične podatke tokom rukovanja njima u celom poslovnom procesu.

Informacije date ispod su namenjene da Vam daju pregled kako se Vaši podaci obrađuju.

 • Osobni podaci osnose se na sve iinformacije koje se odnose na identifikovano fizičko lice ili fizičko lice koje može da se identifikuje („subjekat na kog se podaci odnose“); osoba koja može da se identifikuje je ona koja može direktno ili indirektno da se identifikuje, naročito na osnovu identifikatora kao što je ime, matični broj, podatak o lokaciji, identifikator na mreži ili na osnovu jednog ili više faktora koji su specifični za fizički, psihološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te osobe. To uključuje podatke kao što su vaše pravo ime i prezime, adresu, broj telefona i datum rođenja. Informacije koje se ne mogu povezati sa Vašim pravim identitetom - kao što su Vaše omiljene veb stranice ili broj korisnika stranice - ne smatraju se ličnim podacima.

 • Ovo Obaveštenje o privatnosti odnosi se na obradu podataka koju sprovodi:

  Nazivi kontrolera i kontaktni detalji:

  Kontroler za veb stranicu, portal myDHLi i druge proizvode i usluge kompanije DHL Global Forwarding je:

  DHL Global Forwarding Management GmbH
  Johanniterstr. 1
  53113 Bonn
  Nemačka

  Kontrolor za proizvode i usluge kompanije DHL Freight je:

  DHL Freight GmbH
  Godesberger Allee 102-104
  53175 Bonn
  Nemačka

  Službenik za zaštitu podataka gornjih kontrolera; kontaktni detalji:

  Deutsche Post AG
  Globalna zaštita podataka
  53250 Bonn

  Ako imate pitanja koja se odnose na obradu Vaših ličnih podataka, kontaktirajte nas. dataprotectionDGFF@dhl.com

 • Poseta našoj veb stranici

  Kompanija DHL Global Forwarding je posvećena očuvanju privatnosti korisnika naše veb stranice. Kada posetite našu veb stranicu, veb serveri iz bezbednosnih razloga privremeno skladište podatke koji mogu dozvoliti identifikaciju.
  Prikupljaju se sledeći podaci: IP adresa, ime hosta pristupnog računara, veb stranica sa koje ste pristupili ovoj stranici, lista stranica kojima ste pristupili u okviru našeg ukupnog prisustva na internetu, datum i trajanje Vaše posete, obaveštenje da li je poseta bila uspešna, količina prenesenih podataka, informacije o identifikacionim podacima o tipu pregledača i operativnog sistema koji koristite.

  Dodatni lični podaci kao što su Vaše ime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa se ne prikupljaju osim ako te podatke ne pružite dobrovoljno, npr. dok popunjavate onlajn kontaktni obrazac, kao deo registrovanja, ankete, nagradne igre, ispunjavanja ugovora ili zahteva za dobijanje informacija.

  Privremeno čuvanje ovih podataka je neophodno tokom Vaše posete veb stranici kako bismo Vam omogućili njen pregled. Dalje čuvanje u datotekama evidencije se sprovodi da bi se osigurala funkcionalnost veb stranice i bezbednost naših IT sistema. Ova svrha je pokrivena i legitimnim interesima u obradi podataka. Ova mera se preduzima na osnovu ČI. 6(1) f) Opštih evropskih propisa za zaštitu podataka (GDPR).

  Podaci se brišu čim više nisu potrebni za svrhu zbog koje su prikupljeni. Kod pružanja funkcionalnosti veb stranice ovo je slučaj kada se sesija prekine. Datoteke evidencije (evidencija pristupanja) se čuvaju radi direktnog i ekskluzivnog pristupa administratora u periodu od 30 dana.

  Korišćenje usluge Quote+Book na portalu myDHLi

  Ova veb stranica sadrži funkciju da zatražite određivanje cene od strane kompanije DHL Global Forwarding i/ili izvršite rezervaciju. Ako korisnik koristi ovu opciju, podaci uneti u polja za podatke se prenose do kompanija DHL Global Forwarding i/ili DHL Freight, u zavisnosti od usluge koju reba pružiti.

  Lični podaci koje dajete (npr. ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, adresa) će biti obrađeni pre svega u svrhu ispunjenja predugovornog odnosa u skladu sa Čl. 6(1) b) GDPR-a i zaštite legitimnih interesa u skladu sa Čl. 6(1) f) GDPR-a. Legitiman interes kompanija DHL Global Forwarding ili DHL Freight sastoji se posebno u obezbeđivanju nesmetanog rada, obrađivanju zahteva klijenata, direktnom marketingu u vezi njihovih proizvoda i usluga kao i njihovom neprekidnom poboljšanju.

  U slučaju da ne treba ispuniti propisane ili ugovorne periode čuvanja, vaš zahtev će biti čuvan najduže dve godine uz postojanje relevantnog kontrolora radi dokaza o pravilnoj obradi i u svrhu daljeg prilagođavanja usluga.

  U nekim slučajevima, kada pošaljete zahtev za određivanje cene putem imejla, na zahtev se može odgovoriti automatski uz upotrebu našeg servisa Quote+Book, ovo je radi poboljšanja brzine/kvaliteta ponude naših usluga. Vaše podatke obrađujemo u skladu sa Čl. 6 (1) b) GDPR-a, što je u skladu sa izvršenjem ugovora.
  Kako bismo odgovorili na Vaše upite što je moguće brže i tačnije, ove upite ćemo obraditi automatski. Obzirom da neprekidno težimo pružanju bržih i pogodnijih usluga za vas, trenutno optimizujemo naše unutrašnje procese vođenja posla i pružanja usluga. Iako težimo da anonimiziramo sve pružene lične podatke, možda će doći do obrade nekih podataka u svrhu ovih procesa optimizacije. Važeća obrada Vaših ličnih podataka se bazira na Čl. 6 (1) f) GDPR-a.

  Registracija na portal myDHLi

  Kompanije DHL Global Forwarding i DHL Freight nude svojim kupcima mogućnost da se registruju za nalog na portalu myDHLi. Ako se registrujete za portal myDHLi kako biste u potpunosti koristili usluge myDHLi, DHL Global Forwarding će obraditi vaše lične podatke kao što su ime i prezime, email adresa i broj telefona kako biste dobili korisničko ime i lozinku. Preduslov za dobijanje korisničkog imena i lozinke je sklapanje ugovora sa kompanijom DHL Global Forwarding ili DHL Freight. Ako ste klijent kompanije DHL Freight i zatražite pristup portalu myDHLi, DHL Freight će takođe obraditi Vaše podatke za registraciju.
  Pravna osnova je Čl. 6(1) b) GDPR-a kao deo ugovornog odnosa sa Vama kao klijentom.

  Virtuelni asistent (Aida)

  Četbot se koristi za interakciju sa korisnicima zajedno sa klasičnim kanalima za korisničku podršku putem telefona, e-pošte i društvenih mreža. Četbot omogućava korisnicima da prate pošiljke i preuzmu kontakt informacije DGF stanica (globalno). Četbot je dostupan putem dva veb kanala (veb strane DHL.com) i aplikacije WhatsApp. Jedini lični podaci koje dajete je poslovni broj telefona i biće obrađen pre svega u svrhu ispunjenja ugovornog odnosa u skladu sa Čl. 6(1) b) GDPR-a. Prikupljeni lični podaci se brišu čim više nisu potrebni za svrhu zbog koje su prikupljeni.

  Izvršenje ugovora

  Iz ugovornih razloga, kompanijama DHL Global Forwarding i DHL Freight potrebni su lični podaci i zbog pružanja usluga što podleže obavezama na osnovu ugovornog sporazuma zaključenog sa Vama. Ovi podaci se koriste npr. za izvršenje (isporuku) ugovora, dokaz o isporuci, upravljanje podacima klijenta, upravljanja plaćanjem i kao što može biti slučaj, procenu kreditne sposobnosti. Određeni podaci o isporuci će se takođe dati nadležnim organima države tranzita ili odredišta radi izmirenja carine i poreza ili radi bezbednosnog pregleda, u skladu sa zakonima te države. Pruženi podaci će obično uključivati: ime i adresu pošiljaoca, ime, adresu i potpis primaoca, ime i adresu platioca, opis robe, broj komada, težinu i vrednost pošiljke.

  Pravna osnova je Čl. 6 (1) b) GDPR-a s obzirom da obrada predstavlja izvršenje ugovora u kome ste vi jedna od strana i Čl. 6. (1) c) GDPR-a s obzirom da je obrada potrebna za usaglašenost sa zakonskim obavezama..

  Obrada u reklamne svrhe

  Ako ste postojeći klijent kompanije DHL Global Forwarding ili DHL Freight, Vaši poštanski podaci (npr. ime, adresa) će biti obrađeni kako bismo Vas kontaktirali radi pružanja najnovijih informacija u vezi ponude, vesti, proizvoda i usluga.

  Pored toga, ako se prijavite za naš reklamni i promotivni materijal (uključujući bilten), obrađujemo Vaše lične podatke, npr. ime, email adresu i broj telefona u ove svrhe. Možemo Vas takođe kontaktirati u svrhu istraživanja tržišta - uključujući ankete o zadovoljstvu klijenata u vezi prethodno pomenutih usluga i proizvoda. Pravna osnova za ovu obradu podataka je Vaša saglasnost u skladu sa Čl. 6(1) a) GDPR-a.

  Možete prekinuti dobijanje informacija i vesti preko imejla u bilo koje vreme klikom na "Odjava" u donjem delu imejla. Takođe možete povući svoju saglasnost u bilo koje vreme sa uticajem na budućnost koristeći adresu za kontakt: mydhli@dhl.com.

  Ako je zakonski dozvoljeno, osim postojećeg sadržaja, posebno ćemo obraditi Vašu e-mail adresu kako bismo Vam pružili informacije u vezi sa sličnim proizvodima i uslugama u vlasništvu kompanija DHL Global Forwarding i DHL Freights.
  Obrada ličnih podataka u svrhu sopstvenog direktnog marketinga sprovodi se u opsegu legitimnih interesa kompanija DHL Global Forwarding ili DHL Freight. Imate pravo da se usprotivite takvoj obradi u bilo koje vreme. Da biste primenili svoje pravo, jednostavno kontaktirajte mydhli@dhl.com, pravna osnova za prethodno pomenutu obradu je Čl. 6 (1) f) GDPR-a.

  U slučaju da priložite prigovor ili se odjavite sa naših reklamnih i promotivnih servisa odnosni podaci će biti blokirani i neće se više obrađivati u te svrhe.

  Sprovođenje ankete o našem klijentu

  Ako odlučite da učestvujete u našoj dobrovoljnoj anketi, odgovori će biti povezani sa Vašim nalogom, kako bismo poboljšali usluge za Vas. Rezultati ankete će biti upotrebljeni za poboljšanje naših usluga. Sa svim podacima će se rukovati uz poverljivost.

  Pravna osnova za ovu obradu podataka je saglasnost sa Čl. 6(1) a) GDPR-a.

  Obrisaćemo ove podatke čim svrha njihovog prikupljanja prestane.

  Kontrola izvoza i zakoni i propisi o sankcijama

  Prilikom pružanja svojih usluga, DHL se mora uskladiti sa važećim zakonima i propisima o kontroli izvoza i sankcijama ("Izvozni zakoni"). Zbog toga je kompanija DHL dužna da preduzme mere za sprečavanje kupaca, primaoca, pošiljaoca ili bilo koju drugu ugovornu stranu njenog klijenta (u daljem tekstu "osoba") da pristupi uslugama DHL-a u slučaju kada se osoba nalazi na listi poznatih strana sa odbijenim ili ograničenim pristupom po važećim Izvoznim zakonima.

  DHL redovno proverava imena, kontaktne podatke i druge date informacije u vezi sankcija i lista osoba sa odbijenim pristupom. U slučaju sumnjivog rezultata, DHL će privremeno suspendovati svoje usluge dok se ne sprovede dodatna provera i zadržava pravo da direktno kontaktira svaku osobu tog tipa radi provere identiteta. Tamo gde takva aktivnost podrazumeva obradu ličnih podataka, ona se bazira na Izvoznim zakonima zajedno sa Čl. 6(1) lit. c) legitimnim interesima GDPR-a i DHL-a po Čl. 6(1) lit. f) angažovanju GDPR-a u minimiziranju rizika, izbegavanju kršenja Izvoznih zakona i održavanju našeg carinskog statusa kao ovlašćenog ekonomskog operatera (AEO).

 • Ova veb stranica koristi kolačiće i slične tehnologije (u daljem tekstu „tehnologije“), koje nam omogućavaju, na primer, da odredimo koliko često se naše internet stranice posećuju, broj posetilaca, da konfigurišemo naše ponude za maksimalnu pogodnost i efikasnost i da podržimo naše marketinške napore.

  Kada pristupite našoj veb stranici, Centar za podešavanje privatnosti će Vas obavestiti da su tehnički neophodni kolačići podešeni i pored toga, da je potrebna Vaša saglasnost za upotrebu nekih tehnologija, kao što su analitički kolačići ili slične tehnologije.

  Obrada podataka pomoću tehnički neophodnih kolačića se bazira na našim legitimnim interesima u skladu sa Čl. 6 (1) f) GDPR-a da bi se obezbedilo da koristite našu veb stranicu na najbolji mogući način i zagarantovalo da naša veb stranica radi pravilno, kao i da bi se garantovalo praktično i neometano korisničko iskustvo. Ova vrsta kolačića se čuva isključivo dok ste u poseti veb stranici. Oni se automatski brišu kada zatvorite pregledač.

  Pored toga, Centar za podešavanje privatnosti će Vas obavestiti da koristimo druge tehnologije (tehnologije za performanse, funkcionalne ili analitičke tehnologije) za čuvanje informacija o posetiocima koji više puta pristupe jednoj od naših internet stranica. Svrha upotrebe ovih tehnologija je da bismo mogli da Vam ponudimo optimalni vodič za korisnika kao i da Vas "prepoznamo" i da bismo mogli da Vam predstavimo (što je moguće više) različitih internet stranica i novog sadržaja tokom ponovne upotrebe. Ove tehnologije će se obrađivati samo na osnovu Vaše prethodne saglasnosti u skladu sa Čl. 6 (1) a) GDPR-a.

  Više informacija ćete pronaći u Centru za podešavanje privatnosti , uključujući opciju opoziva date saglasnosti.

  Bez obzira na informacije date u Centru za podešavanje i isključivo ako ste dali saglasnost za korišćenje kolačića i drugih tehnologija kao što je gore opisano, mi ih takođe koristimo u svrhe opisane u nastavku.

 • Naša veb stranica koristi Hotjar, analitički softver kompanije Hotjar Ltd. (“Hotjar”) (http://www.hotjar.com, Level 2, St Julian’s Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta, Evropa).

  Uz Hotjar moguće je izmeriti i proceniti upotrebu (klikovi, pomeranje miša, visina pomeranja itd.) naše veb stranice. Informacije koje "Kod za praćenje" i "Kolačić" generišu Vašom posetom naše veb stranice biće prenete na Hotjar servere u Irsku i tamo sačuvane. 

  Kod za praćenje prikuplja sledeće informacije:

  1. Podaci u zavisnosti od uređaja

  Vaš uređaj i pregledač mogu evidentirati sledeće informacije: 

  • IP adresa Vašeg uređaja (prikupljena i sačuvana u anonimnom formatu) 
  • Vaša e-mail adresa, uključujući ime i prezime, uz uslov da ste to omogućili preko naše veb stranice 
  • Veličina ekrana na Vašem uređaju 
  • Informacije o tipu uređaja i pregledača 
  • Geografska lokacija (samo država) 
  • Izabrani jezik na našoj veb stranici 
  • Interakcije korisnika 
  • Radnje mišem (kretanje, pozicija i klikovi) 
  • Kucanje po tastaturi  

  2. Evidentirani podaci

  Kada se koristi Hotjar naši serveri automatski generišu sledeće podatke:

  • Referentni domen 
  • Posećene stranice 
  • Geografska lokacija (samo država)
  • Izabrani jezik na našoj veb stranici
  • Datum i vreme kada je veb stranica posećena    

  Hotjar će koristiti ove informacije za procenu Vašeg korišćenja naše veb stranice, kreiranje izveštaja o korišćenju, kao i korišćenje drugih servisa povezanih sa veb stranicom i internet procenu veb stranice. Hotjar za pružanje usluga koristi takođe i servise trećih strana kao što je Adobe Analytics i Optimizely. Ove treće strane mogu čuvati informacije koje Vaš pregledač šalje tokom posete našoj veb stranici, kao što su kolačići ili IP zahtevi. Za više informacija kako da sačuvate i koristite podatke servisa Adobe Analytics i Optimizely, pogledajte njihova pravila privatnosti.

  Nastavkom korišćenja ove veb stranice, saglasni ste sa gornjom obradom podataka od strane servisa Hotjar i njegovih trećih strana u skladu sa Pravilima privatnosti.

  Kolačići koje Hotjar koristi imaju različit "vek trajanja"; neki traju do 365 dana, neki su aktuelni samo tokom trenutne posete.

  Sledeći pregled Vam pruža detaljne informacije u vezi svih kolačića koji se koriste na veb stranicama kompanije DHL. Za više informacija kliknite na sledeći taster:

  Postavke kolačića

 • DHL ne deli, prodaje, prenosi ili na drugi način širi Vaše lične podatke trećim stranama i to nećemo raditi ni u budućnosti, osim ako to ne zahteva zakon, osim ako to nije u svrhu ugovora ili ako ste nam dali izričitu saglasnost za to. Na primer, prilikom naručivanja proizvoda, može biti neophodno dati Vašu adresu i podatke o porudžbini našim ugovaračima. Dalje informacije o zaštiti podataka kod određenih usluga i proizvoda dostupne su na relevantnom Korisničkom portalu.

  Spoljni dobavljači usluga koji obrađuju podatke u naše ime ugovorno su obavezani da održavaju strogu poverljivost po Čl. 28 GDPR-a. U tim okolnostima DHL zadržava odgvornost zaštite vaših podataka. Dobavljači usluga poštuju uputstva kompanije DHL a ovo se garantuje tehničkim i organizacionim merama, kao i proverama i kontrolom.

 • Pored prava pribavljanja imate i sledeća prava:

  • Možete zatražiti informaciju koji lični podaci se čuvaju
  • Možete zatražiti da ispravimo, obrišemo ili blokiramo Vaše lične podatke pod uslovom da su ove radnje zakonski dozvoljene i u skladu sa postojećim ugovornim uslovima. 
  • Možete zatražiti da dobijete lične podatke koje ste pružili u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu. 
  • Možete uložiti pritužbu kod nadzornog organa. Da biste pronašli odgovarajuće telo za zaštitu podataka, kliknite  ovde.

  Pravo na pritužbu

  Pravo na pritužbu se odnosi na celokupnu obradu ličnih podataka koja se bazira na Čl. 6 (1) f) GDPR-a.

  Da biste koristili svoje pravo samo nam se obratite koristeći kontaktne detalje pomenute u poglavlju "Kontakt".

 • Kompanija DHL preduzima sve neophodne tehničke i organizacione bezbednosne mere kako bi zaštitila Vaše lične podatke od gubitka ili zloupotrebe. Na primer, Vaši podaci se čuvaju u bezbednom radnom okruženju koje nije javno dostupno. U određenim slučajevima, tokom prenosa, Vaši lični podaci se šifruju tehnologijom Secure Socket Layer (SSL). Ovo znači da se za komunikaciju između Vašeg računara i DHL servera koristi dokazani postupak šifrovanja pod uslovom da Vaš pregledač podržava SSL. Ako želite da kontaktirate DHL putem e-maila, želimo da istaknemo da se poverljivost podataka koje šaljete ne može garantovati. Sadržaj poruka preko e-maila mogu pročitati treće strane. Zbog toga Vam preporučujemo da nam poverljive informacije šaljete isključivo poštom.

 • Kompanije DHL Global Forwarding i DHL Freight zadržavaju pravo da promene svoje Obaveštenje o privatnosti u bilo koje vreme ili bez najave. Redovno proveravajte kako biste bili informisani o promenama. Korišćenjem veb stranica kompanije DHL, dajete saglasnost na ovo Obaveštenje o privatnosti.

  Ova izjava je ažurirana poslednji put 25. juna 2023.

  Izjava o privatnosti kompanije DHL Group

  „Pravila privatnosti podataka kompanije DHL Group“ regulišu standarde unutar Grupe u vezi obrade podataka uz posebno težište na prenose u treće države, što predstavlja prenos ličnih podataka u države izvan EU, koje nemaju odgovarajući nivo zaštite podataka. Ako ste zainteresovani da naučite više o dokumentu „Pravila privatnosti podataka kompanije DHL Group“, koristite sledeći link:

  Pravila privatnosti podataka kompanije DHL Group Preuzimanje

  Informativne usluge kompanije DHL

  ISO sertifikat za region Azija-Pacifik 2016 Preuzimanje
  ISO sertifikat za region Evrope 2018 Preuzimanje

  Zakon o privatnosti kupca države Kalifornija (“CCPA”)