Navigation and Content

Dear User,

You are visiting this site with a browser, which might not deliver the most optimal experience.

You are still able to proceed, but in order to best experience this page, we recommend using Edge, Firefox and Chrome.

You are in  Global
or Select a different location

THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

DHL Global Forwarding Management GmbH. sau đây gọi là “DHL Global Forwarding”) rất vui vì bạn đã truy cập trang web “myDHLiCổng thông tin” của chúng tôi và quan tâm đến công ty, sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Tùy thuộc vào quốc gia mà các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp, công ty DHL Global Forwarding tại quốc gia tương ứng có thể chịu trách nhiệm cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đó.

Các sản phẩm và dịch vụ khác trên trang web này và trên “myDHLi Portal” được cung cấp bởi DHL Freight GmbH và/hoặc công ty DHL Freight tại quốc gia tương ứng, (sau đây gọi là “DHL Freight”).

Điều quan trọng đối với chúng tôi là phải bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khi xử lý trong toàn bộ quá trình kinh doanh.

Thông tin được cung cấp bên dưới giúp bạn hiểu một cách tổng quát về cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn.

 • Dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một thể nhân xác định hoặc có thể nhận dạng ("chủ thể dữ liệu"); Một thể nhân có thể nhận dạng là một người có thể được nhận dạng, dù bằng cách trực tiếp hay gián tiếp, thông qua việc tham chiếu đến một yếu tố định danh như tên, số định danh, dữ liệu vị trí, yếu tố định danh trực tuyến hoặc một hay nhiều yếu tố cụ thể về thể chất, sinh lý, gen, tâm thần, kinh tế, bản sắc văn hóa hoặc xã hội của thể nhân đó. Dữ liệu này bao gồm các thông tin như tên thật, địa chỉ, số điện thoại và ngày sinh của bạn. Những thông tin không thể kết nối trực tiếp với danh tính thực của bạn – chẳng hạn như trang web ưa thích hoặc số lượng người dùng của một trang web – không được xem là dữ liệu cá nhân.

 • Thông báo về Quyền riêng tư này áp dụng cho việc xử lý dữ liệu do các công ty sau thực hiện:

  Tên và thông tin liên hệ chi tiết của các đơn vị kiểm soát:

  Đơn vị kiểm soát trang web, Cổng thông tin myDHLi và các sản phẩm cùng dịch vụ khác của DHL Global Forwarding là:

  DHL Global Forwarding Management GmbH
  Johanniterstr. 1
  53113 Bonn
  Đức

  Đơn vị kiểm soát các sản phẩm và dịch vụ của DHL Freight là:

  DHL Freight GmbH
  Godesberger Allee 102-104
  53175 Bonn
  Đức

  Chuyên viên bảo vệ dữ liệu của các Đơn vị kiểm soát trên; chi tiết liên hệ:

  Deutsche Post AG
  Bảo vệ Dữ liệu Toàn cầu
  53250 Bonn

  Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi. dataprotectionDGFF@dhl.com

 • Truy cập trang web của chúng tôi

  DHL Global Forwarding cam kết bảo vệ sự riêng tư cho những người sử dụng trang web của chúng tôi. Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, các máy chủ web tạm thời lưu trữ dữ liệu vì các lý do bảo mật có thể cho phép nhận dạng.
  Dữ liệu sau được thu thập: Địa chỉ IP, tên máy chủ của máy tính truy cập, trang web dẫn hướng cho bạn truy cập trang web này, danh sách các trang web bạn đã truy cập trong phạm vi hiện diện tổng thể trên Internet của chúng tôi, ngày và thời gian bạn truy cập, thông báo về việc truy cập có thành công hay không, số lượng dữ liệu được chuyển, thông tin về dữ liệu nhận dạng của loại trình duyệt và hệ điều hành mà bạn sử dụng.

  Thông tin cá nhân bổ sung như tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ email không được thu thập, trừ khi bạn tự nguyện cung cấp dữ liệu này, ví dụ: trong khi hoàn tất biểu mẫu liên hệ trực tuyến, như một phần trong quá trình đăng ký, khảo sát, thi đấu, thực thiện hợp đồng hoặc yêu cầu thông tin.

  Việc lưu trữ tạm thời dữ liệu này là cần thiết trong quá trình bạn truy cập vào trang web để cho phép gửi trang web cho bạn. Việc lưu trữ thêm trong các tệp nhật ký được thực hiện để đảm bảo chức năng của trang web và tính bảo mật của hệ thống CNTT của chúng tôi. Những mục đích này cũng được bao gồm ở lợi ích hợp pháp trong việc xử lý dữ liệu. Biện pháp này được thực hiện trên cơ sở Điều 6 (1) f) của Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu của Châu Âu (GDPR).

  Dữ liệu đã thu thập được xóa ngay sau khi được sử dụng để hoàn thành mục đích cần thiết. Đối với quá trình cung cấp trang web, trường hợp này sẽ xuất hiện khi phiên kết thúc. Các tệp nhật ký (nhật ký truy cập) được lưu giữ để chỉ riêng quản trị viên truy cập trực tiếp trong khoảng thời gian 30 ngày.

  Sử dụng dịch vụ Báo giá + Đặt dịch vụ của myDHLi

  Trang web này có chức năng yêu cầu báo giá do DHL Global Forwarding cung cấp và/hoặc đặt dịch vụ. Nếu người dùng sử dụng tùy chọn này, thì dữ liệu được nhập vào các trường dữ liệu sẽ được truyền đến DHL Global Forwarding và/hoặc DHL Freight, tùy thuộc vào dịch vụ được cung cấp.

  Dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp (ví dụ: họ và tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ) sẽ được xử lý chủ yếu để hoàn tất mối liên hệ trước hợp đồng theo Điều 6 (1) b) của GDPR và để bảo vệ lợi ích hợp pháp theo quy định tại Điều 6 (1) f) của GDPR. Lợi ích hợp pháp của DHL Global Forwarding hoặc DHL Freight đặc biệt bao gồm việc đảm bảo quy trình diễn ra trơn tru, xử lý các yêu cầu của khách hàng, tiếp thị trực tiếp các sản phẩm, dịch vụ của họ và liên tục cải tiến chúng.

  Với điều kiện là không cần tuân theo các khoảng thời gian lưu giữ theo luật định hoặc theo hợp đồng, yêu cầu của bạn sẽ được lưu trữ trong thời gian tối đa là hai năm với đơn vị kiểm soát liên quan như để làm bằng chứng về quá trình xử lý thích hợp và nhằm mục đích tối ưu hóa hơn nữa các dịch vụ.

  Trong một số trường hợp, khi bạn gửi cho chúng tôi yêu cầu báo giá qua email, yêu cầu có thể được phản hồi tự động bằng cách sử dụng dịch vụ Báo giá + Đặt dịch vụ của chúng tôi, điều này giúp cải thiện tốc độ/chất lượng cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn theo Điều 6 (1) b) của GDPR về việc thực hiện hợp đồng.
  Để trả lời các câu hỏi của bạn nhanh nhất và chính xác nhất có thể, chúng tôi có thể xử lý các câu hỏi này theo cách tự động. Nhằm không ngừng nỗ lực cung cấp cho bạn dịch vụ nhanh chóng hơn và thuận tiện hơn, chúng tôi hiện đang tối ưu hóa các quy trình kinh doanh và dịch vụ nội bộ của mình. Mặc dù chúng tôi muốn ẩn danh tất cả dữ liệu cá nhân được cung cấp, nhưng sẽ có một số dữ liệu có thể được xử lý để phục vụ các mục đích tối ưu hóa này. Việc xử lý dữ liệu cá nhân có liên quan của bạn căn cứ vào Điều 6 (1) f) của GDPR.

  Đăng ký Cổng thông tin myDHLi

  DHL Global Forwarding và DHL Freight mang đến cho khách hàng cơ hội đăng ký tài khoản Cổng thông tin MyDHLi. Nếu bạn đăng ký Cổng thông tin myDHLi để sử dụng đầy đủ các dịch vụ của myDHLi, DHL Global Forwarding sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như tên, địa chỉ email và số điện thoại để cung cấp cho bạn tên người dùng và mật khẩu. Điều kiện tiên quyết để có được tên người dùng và mật khẩu là ký kết hợp đồng với DHL Global Forwarding hoặc DHL Freight. Nếu bạn là khách hàng của DHL Freight và bạn yêu cầu quyền truy cập vào Cổng thông tin MyDHLi, thì DHL Freight cũng sẽ xử lý dữ liệu đăng ký của bạn.
  Cơ sở pháp lý là Điều 6 (1) b) của GDPR thuộc một phần của mối quan hệ hợp đồng mà bạn giữ tư cách là khách hàng.

  lý ảo (Aida)

  Chatbot được sử dụng để tương tác với khách hàng bên cạnh các kênh dịch vụ khách hàng phổ biến như điện thoại, email và mạng xã hội. Chatbot cho phép khách hàng theo dõi lô hàng và truy xuất thông tin liên hệ của các Trạm DGF (trên toàn cầu). Chatbot được cung cấp qua hai kênh web (trang web DHL.com) và WhatsApp. Dữ liệu cá nhân duy nhất mà bạn cung cấp là số điện thoại cơ quan và sẽ chỉ được xử lý nhằm mục đích thực hiện quan hệ theo hợp đồng theo Điều 6(1) b) của GDPR. Dữ liệu cá nhân đã thu thập sẽ được xóa ngay sau khi không còn cần thiết cho mục đích sử dụng nữa.

  Thực hiện hợp đồng

  Vì lý do kinh doanh, DHL Global Forwarding và DHL Freight cũng cần dữ liệu cá nhân để cung cấp dịch vụ của họ và tuân thủ các nghĩa vụ phát sinh trên cơ sở các thỏa thuận hợp đồng đã ký với bạn. Chẳng hạn như, dữ liệu này được dùng để thực hiện hợp đồng (giao hàng), bằng chứng giao hàng, quản lý dữ liệu khách hàng, xử lý các khoản thanh toán và tùy từng trường hợp là đánh giá mức độ tín nhiệm. Một số dữ liệu nhất định về lô hàng cũng sẽ được cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền của quốc gia quá cảnh hoặc quốc gia đến để làm thủ tục hải quan và thông quan thuế hoặc kiểm tra an ninh theo yêu cầu của luật pháp tại quốc gia đó. Thông tin được cung cấp thường bao gồm: tên và địa chỉ người gửi hàng, tên, địa chỉ và chữ ký người nhận, tên và địa chỉ người thanh toán, mô tả hàng hóa, số lượng kiện hàng, trọng lượng và giá trị của lô hàng.

  Cơ sở pháp lý là Điều 6 (1) b) của GDPR vì quá trình xử lý là nhằm mục đích thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia và Điều 6. (1) c) của GDPR vì quá trình xử lý là cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý.

  Xử lý cho Mục đích quảng cáo

  Nếu bạn là khách hàng hiện tại của DHL Global Forwarding hoặc DHL Freight, dữ liệu bưu điện của bạn (ví dụ: tên, địa chỉ) sẽ được xử lý để liên hệ với bạn nhằm cung cấp cho bạn thông tin mới nhất về các ưu đãi, tin tức, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

  Ngoài ra, nếu bạn đăng ký nhận tài liệu tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi (bao gồm cả bản tin), chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, ví dụ: tên, địa chỉ email và số điện thoại nhằm mục đích cung cấp thông tin cho bạn. Chúng tôi cũng có thể liên hệ với mục đích nghiên cứu thị trường – bao gồm khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng về các dịch vụ và sản phẩm nói trên. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu này là sự đồng ý của bạn theo Điều 6 (1) a) của GDPR.

  Bạn có thể ngừng nhận thông tin và tin tức qua email bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào “Hủy đăng ký” tại phần cuối của email. Bạn cũng có thể rút lại sự đồng ý bất kỳ lúc nào và hành động này sẽ có hiệu lực sau đó bằng cách sử dụng địa chỉ liên hệ: mydhli@dhl.com.

  Nếu được luật pháp cho phép, ngoài sự đồng ý hiện có, chúng tôi sẽ xử lý riêng địa chỉ email của bạn để cung cấp cho bạn thông tin về DHL Global Forwarding và DHL Freights cùng các sản phẩm và dịch vụ tương tự,
  Việc xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích tiếp thị trực tiếp riêng được thực hiện trong phạm vi lợi ích hợp pháp của DHL Global Forwarding hoặc DHL Freight. Bạn có quyền phản đối việc xử lý như vậy bất kỳ lúc nào. Để thực hiện quyền của bạn, chỉ cần liên hệ mydhli@dhl.com, cơ sở pháp lý cho quá trình xử lý nói trên là Điều 6 (1) f) của GDPR.

  Trong trường hợp bạn phản đối hoặc hủy đăng ký các dịch vụ tiếp thị và khuyến mại của chúng tôi, dữ liệu tương ứng sẽ bị chặn và không còn được xử lý cho các mục đích đó.

  Thực hiện khảo sát khách hàng của chúng tôi

  Nếu bạn chọn thực hiện cuộc khảo sát phản hồi tự nguyện của chúng tôi, thì các phản hồi cá nhân của bạn sẽ được kết nối với tài khoản của bạn để chúng tôi cải thiện dịch vụ cung cấp cho bạn. Kết quả của cuộc khảo sát sẽ được sử dụng để cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Tất cả dữ liệu sẽ được xử lý trong điều kiện bảo mật.

  Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu này là sự đồng ý của bạn theo Điều 6 (1) a) của GDPR.

  Chúng tôi sẽ xóa dữ liệu này ngay khi hoàn thành xong mục đích thu thập.

  Các luật và quy định về kiểm soát và trừng phạt xuất khẩu

  DHL phải tuân thủ các luật và quy định hiện hành về kiểm soát xuất khẩu và trừng phạt (“Luật Xuất khẩu”) khi cung cấp dịch vụ của mình. Do đó, DHL phải thực hiện các biện pháp để ngăn chặn khách hàng, người nhận hàng, người gửi hàng hoặc bất kỳ bên nào khác được khách hàng của mình ký hợp đồng (sau đây gọi là “Cá nhân”) truy cập các dịch vụ của DHL trong trường hợp một Người được liệt kê là Người bị từ chối hoặc hạn chế theo Luật Xuất khẩu hiện hành.

  DHL thường xuyên tiến hành kiểm tra tên, dữ liệu liên lạc và thông tin được cung cấp khác để tránh các lệnh trừng phạt và danh sách bên bị từ chối. Trong trường hợp có sự trùng khớp đáng ngờ, DHL sẽ tạm ngừng dịch vụ của mình cho đến khi tiến hành xác thực thêm và có quyền liên hệ trực tiếp với bất kỳ Người nào như vậy nhằm mục đích xác minh danh tính. Trong trường hợp hoạt động như vậy đòi hỏi phải xử lý dữ liệu cá nhân, hoạt động đó cần dựa trên Luật xuất khẩu cùng với Điều 6 (1) mục c) của GDPR và lợi ích hợp pháp của DHL theo Điều 6 (1) mục f) của GDPR về việc giảm thiểu rủi ro, tránh vi phạm Luật Xuất khẩu và duy trì trạng thái hải quan của chúng tôi với tư cách là Nhà điều hành kinh tế được ủy quyền (AEO).

 • Trang web này sử dụng cookie và các công nghệ tương tự, (sau đây gọi là “công nghệ”), chẳng hạn như để giúp chúng tôi xác định tần suất truy cập, số lượng khách truy cập vào các trang web của chúng tôi, để định cấu hình các ưu đãi nhằm đạt được sự thuận tiện và hiệu quả tối đa cũng như hỗ trợ những nỗ lực tiếp thị của chúng tôi.

  Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, Trung tâm tùy chọn quyền riêng tư sẽ thông báo cho bạn biết rằng các cookie cần thiết về mặt kỹ thuật đã được cài đặt và ngoài ra, cần có sự đồng ý của bạn để sử dụng một số công nghệ, như cookie phân tích hoặc các công nghệ tương tự.

  Việc xử lý dữ liệu bằng các cookie cần thiết về mặt kỹ thuật dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi theo Điều 6 (1) f) của GDPR nhằm đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng trang web của chúng tôi theo cách tốt nhất có thể, đảm bảo rằng trang web của chúng tôi hoạt động chính xác cũng như đảm bảo trải nghiệm người dùng thuận tiện và suôn sẻ. Những loại cookie này được lưu trữ riêng trong suốt thời gian bạn truy cập trang web của chúng tôi. Chúng sẽ tự động bị xóa khi bạn đóng trình duyệt của mình.

  Ngoài ra, bạn sẽ được thông báo qua Trung tâm tùy chọn quyền riêng tư về việc chúng tôi sử dụng các công nghệ khác (công nghệ hiệu suất, chức năng hoặc phân tích) để lưu trữ thông tin về những khách truy cập truy cập nhiều lần vào một trong các trang web của chúng tôi. Mục đích của việc sử dụng những công nghệ này là để có thể cung cấp hướng dẫn sử dụng tối ưu cho bạn cũng như để “nhận dạng” bạn và vì vậy, có thể cung cấp (càng nhiều càng tốt) các trang internet đa dạng và các nội dung mới trong quá trình sử dụng lại. Những công nghệ này sẽ chỉ được xử lý khi có sự đồng ý trước của bạn theo Điều 6 (1) a) của GDPR.

  Bạn có thể tìm thêm thông tin trong Trung tâm tùy chọn quyền riêng tư bao gồm tùy chọn thu hồi quyết định đồng ý đã đưa ra.

  Bất kể thông tin trong Trung tâm tùy chọn quyền riêng tư và chỉ khi bạn đồng ý sử dụng cookie và các công nghệ khác như được mô tả ở trên, chúng tôi cũng sử dụng chúng cho các mục đích được mô tả bên dưới.

 • Trang web của chúng tôi sử dụng Hotjar, một phần mềm phân tích của Hotjar Ltd. (“Hotjar”) (http://www.hotjar.com, Cấp 2, Trung tâm thương mại St Julian's, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta, Châu Âu).

  Nhờ có Hotjar, có thể đo lường và đánh giá hành vi sử dụng (nhấp chuột, di chuyển chuột, chiều cao cuộn, v.v.) trên trang web của chúng tôi. Thông tin được tạo bởi “Mã theo dõi” và “Cookie” từ việc bạn truy cập vào trang web của chúng tôi sẽ được truyền đến máy chủ Hotjar ở Ireland và được lưu trữ ở đó. 

  Mã theo dõi thu thập thông tin sau:

  1. Dữ liệu phụ thuộc vào thiết bị

  Thiết bị và trình duyệt của bạn có thể ghi lại thông tin sau: 

  • Địa chỉ IP ở thiết bị của bạn (được thu thập và lưu trữ ở định dạng ẩn danh) 
  • Địa chỉ email của bạn, bao gồm cả họ và tên, với điều kiện là bạn đã cung cấp địa chỉ này qua trang web của chúng tôi 
  • Kích thước màn hình thiết bị của bạn 
  • Loại thiết bị và thông tin trình duyệt 
  • Điểm nhìn địa lý (chỉ có quốc gia) 
  • Ngôn ngữ ưa thích đại diện cho trang web của chúng tôi 
  • Hoạt động tương tác của người dùng 
  • Các sự kiện khi tương tác với chuột (chuyển động, vị trí và cú nhấp chuột) 
  • Gõ phím  

  2. Dữ liệu nhật ký

  Dữ liệu sau được máy chủ của chúng tôi tạo tự động khi sử dụng Hotjar:

  • Tên miền giới thiệu 
  • Các trang đã truy cập 
  • Điểm nhìn địa lý (chỉ có quốc gia)
  • Ngôn ngữ ưa thích đại diện cho trang web của chúng tôi
  • Ngày và giờ truy cập trang web    

  Hotjar sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi, để tạo báo cáo sử dụng, cũng như các dịch vụ khác liên quan đến việc sử dụng trang web và đánh giá của trang web trên Internet. Hotjar cũng sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba như Adobe Analytics và Optimizely để cung cấp dịch vụ. Các bên thứ ba này có thể lưu trữ thông tin mà trình duyệt của bạn gửi trong quá trình bạn truy cập vào Trang web, chẳng hạn như cookie hoặc yêu cầu địa chỉ IP. Để biết thêm thông tin về cách lưu trữ và sử dụng dữ liệu Adobe Analytics và Optimizely, vui lòng tham khảo các chính sách tương ứng về quyền riêng tư của từng ứng dụng.

  Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc xử lý dữ liệu như trên của Hotjar và các bên thứ ba của Hotjar theo Chính sách về Quyền riêng tư này.

  Các cookie mà Hotjar sử dụng có “tuổi thọ” khác nhau; một số tồn tại lên đến 365 ngày, trong khi số khác chỉ có hiệu lực trong lần truy cập hiện tại.

  Phần tổng quan sau đây cung cấp thông tin chi tiết về tất cả cookie được sử dụng trên các trang web của DHL. Vui lòng bấm vào nút sau để biết thêm thông tin:

  Cài đặt cookie

 • DHL không chia sẻ, bán, chuyển giao hoặc phổ biến dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba và sẽ không làm như vậy trong tương lai, trừ khi pháp luật yêu cầu, trừ khi buộc phải làm vậy vì mục đích của hợp đồng hoặc trừ khi bạn đã cho phép chúng tôi làm như vậy một cách rõ ràng. Ví dụ: có thể cần phải chuyển giao địa chỉ và dữ liệu đặt hàng của bạn cho các nhà thầu của chúng tôi khi bạn đặt hàng sản phẩm. Thông tin thêm về việc bảo vệ dữ liệu trong các dịch vụ và sản phẩm cụ thể được đăng tải sẵn tại Cổng thông tin khách hàng liên quan.

  Các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài xử lý dữ liệu thay mặt chúng tôi theo hợp đồng có nghĩa vụ duy trì tính bảo mật nghiêm ngặt theo Điều 28 của GDPR. DHL chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin của bạn trong những trường hợp như vậy. Các nhà cung cấp dịch vụ tuân theo hướng dẫn của DHL, và điều này được đảm bảo bằng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức, cũng như bằng các biện pháp kiểm tra và kiểm soát.

 • Ngoài quyền lấy thông tin, bạn có các quyền sau:

  • Bạn có thể yêu cầu thông tin về những dữ liệu cá nhân được lưu trữ
  • Bạn có thể yêu cầu chúng tôi sửa, xóa hoặc chặn dữ liệu cá nhân của bạn miễn là những hành động này được phép theo pháp luật và tuân thủ các điều kiện hiện có trong hợp đồng. 
  • Bạn có thể yêu cầu nhận dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp theo định dạng có cấu trúc, được sử dụng rộng rãi và có thể đọc được bằng máy. 
  • Bạn có thể khiếu nại với cơ quan giám sát. Để tìm cơ quan chuyên trách về vấn đề bảo vệ dữ liệu, vui lòng nhấp vào  đây.

  Quyền phản đối

  Quyền phản đối áp dụng cho tất cả hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân dựa trên Điều 6 (1) f) trong GDPR.

  Để thực hiện quyền của mình, bạn chỉ cần liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ được đề cập trong phần ""Liên hệ"".

 • DHL sử dụng mọi biện pháp kỹ thuật và bảo mật tổ chức cần thiết để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn không bị mất mát hoặc sử dụng sai cách. Ví dụ: dữ liệu của bạn được lưu trong một môi trường điều hành bảo mật mà người khác không thể truy cập được. Trong một số trường hợp nhất định, dữ liệu cá nhân của bạn được mã hóa bằng công nghệ Lớp Cổng Bảo mật (SSL) trong suốt quá trình truyền tải. Điều này có nghĩa là quy trình mã hóa được chấp nhận dùng để giao tiếp giữa máy tính của bạn và máy chủ DHL nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ SSL. Nếu bạn muốn liên hệ với DHL qua email, xin lưu ý rằng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật cho thông tin bạn gửi đi. Các bên thứ ba có thể đọc được nội dung của các email này. Do đó, chúng tôi khuyên bạn chỉ nên gửi thông tin mật cho chúng tôi qua đường bưu điện.

 • DHL Global Forwarding và DHL Freight có quyền thay đổi Thông báo về Quyền riêng tư của mình bất kỳ lúc nào kèm hoặc không kèm theo thông báo trước. Vui lòng thường xuyên kiểm tra lại để biết mọi thay đổi. Bằng cách sử dụng trang web của DHL, bạn đồng ý với Thông báo về Quyền riêng tư này.

  Tuyên bố này được cập nhật lần gần nhất vào ngày 25 tháng 6 năm 2023.

  Thông báo về quyền riêng tư của DHL Group

  “Chính sách Quyền riêng tư về Dữ liệu của DHL Group” điều chỉnh các tiêu chuẩn trong toàn Tập đoàn về việc xử lý dữ liệu với sự tập trung đặc biệt vào các hoạt động truyền tải đến quốc gia thứ ba, có nghĩa là các hoạt động truyền tải dữ liệu cá nhân đến các quốc gia nằm ngoài Châu Âu vốn không có mức độ bảo vệ dữ liệu thỏa đáng. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về “Chính sách Quyền riêng tư về Dữ liệu của DHL Group”, vui lòng truy cập liên kết sau đây:

  Chính sách Quyền riêng tư về Dữ liệu của DHL Group Tải xuống

  Dịch vụ thông tin của DHL

  ISO Chứng nhận Châu Á Thái Bình Dương 2016 Tải xuống
  ISO Chứng nhận Châu Âu 2018 Tải xuống

  Đạo luật về Quyền riêng tư của Người tiêu dùng tại California (“CCPA”)