Naršymas ir turinys

Gerb. Lankytojau,

Jūs lankotės šioje svetainėje naudodamiesi naršykle, kuri negali suteikti optimaliausios patirties.

Jūs ir toliau galite tęsti, tačiau norint patogaus puslapio naudojimo, rekomenduojame naudoti „Edge“, „Firefox“ ir „Chrome“.

Esate  Lietuva
arba Pasirinkite kitą vietą

PRIVATUMO PRANEŠIMAS

„DHL Global Forwarding Management GmbH. toliau vadienamas „DHL Global Forwarding“) džiarugiasi, kad lttankėtės mūsų svetaifnėje ir„myDHLi“ portale bei domitės mūrsų įmonee, produktais ir paslaugomis. Prikleausomai nueo šalies, kurioje siūloemi produktai ir paslaugos, už jų tiekimą gali būti atsakingas atitinkaemas vietinis „DHL Global Forwarding“ subjektas.

Kitus produaktus ir paslaugas šioje svetainrėje ir „myDHLi portale“ teikia „DHL Freight GmbH“ ir (arbae) atitinkramaas vietinis „DHL Freight“ suabjektas (toliau - „DHL Freight“).

Mums svarbua apsaurgoati jūsų asmens duomeanis tvarkant visą vearslo procesą.

Toliau pateikata informaacija skirta jums apžvelgtai, kaip jūsų duaomenys tvarkomi.

 • Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta; asmuo, kurio tapatybė gali būti nustatyta, yra asmuo, kurio tapatybė gali būti nustatyta tiesiogiai ar netiesiogiai, visų pirma remiantis jo identifikavimo kodu arba vienu ar keliais jo fizinei, fiziologinei, protinei, ekonominei, kultūrinei ar socialinei tapatybei būdingais veiksniais. Tai apima tokią informaciją kaip jūsų tikras vardas, adresas, telefono numeris ir gimimo data. Informacija, kurios negalima susieti su tikra jūsų tapatybe, pvz., Mėgstamos svetainės ar svetainės vartotojų skaičius, nelaikoma asmens duomenimis.

 • Šis privatumo pranešimas taikomas duomenų tvarkymui, kurį vykdo:

  Kontrolierių vardai ir kontaktiniai duomenys:

  Svetainės, „myDHLi“ portalo ir kitų „DHL Global Forwarding“ produktų ir paslaugų valdiklis yra:

  DHL Global Forwarding Management GmbH
  Johanniterstr. 1.
  53113 Bonn
  Vokietija

  „DHL Freight“ produktų ir paslaugų valdiklis yra:

  DHL Freight GmbH
  „Godesberger Allee“ 102–104
  53175 Bonn
  Vokietija

  Minėtų duomenų valdytojų duomenų apsaugos pareigūnas; kontaktiniai duomenys:

  „Deutsche Post AG“
  Visuotinė duomenų apsauga
  53250 Bonn

  Jei turite klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, susisiekite su mumis. dataprotectionDGFF@dhl.com

 • Apsilankymas mūsų svetainėje

  „DHL Global Forwarding“ yra įsipareigojusi išsaugoti mūsų svetainės vartotojų privatumą. Kai lankotės mūsų svetainėje, žiniatinklio serveriai laikinai saugo duomenis saugumo sumetimais, kurie gali leisti identifikacija.
  Surenkami šie duomenys: IP adresas, prieigos kompiuterio prieglobos pavadinimas, svetainė, iš kurios jūs patekote į šią svetainę, sąrašas svetainių, kuriose lankėtės pagal mūsų bendrą interneto buvimo sritį, jūsų apsilankymo data ir trukmė, pranešimas apie tai, ar apsilankymas buvo sėkmingas, apimtis perduotų duomenų, informacija apie jūsų naudojamos naršyklės tipo ir operacinės sistemos identifikavimo duomenis.

  Papildoma asmeninė informacija, tokia kaip jūsų vardas, adresas, telefono numeris ar el. pašto adresas nėra renkama, nebent jūs šiuos duomenis pateikiate savanoriškai, pvz., pildydami internetinę kontaktinę formą registracijos, apklausos, konkurso, sutarties vykdymo ar informacijos klausimais.

  Laikinas šių duomenų saugojimas yra būtinas jūsų apsilankymo svetainėje metu, kad svetainė būtų jums matoma. Tolesnis saugojimas žurnalo failuose atliekamas siekiant užtikrinti svetainės funkcionalumą ir mūsų IT sistemų saugumą. Šiems tikslams taip pat taikomas teisėtas interesas tvarkyti duomenis. Ši priemonė yra vykdoma remiantis Europos bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) 6 straipsnio 1 dalies f) punktu.

  Duomenys ištrinami, kai tik jie nebereikalingi pasiekti tikslui , kuriam jie buvo renkami. Siekiant kokybiškai aptarnauti svetainę, tai yra atvejis, kai sesija sustabdoma. Žurnalo failai (prieigos žurnalai) administratoriams prieinami tiesiogiai lygiai 30 dienų.

  Naudojimasis „myDHLi Quote + Book“ paslauga

  Šioje svetainėje yra galimybė prašyti „DHL Global Forwarding“ pasiūlymo patvirtinimo ir (arba) jį užsisakyti. Jei vartotojas pasinaudoja šia galimybe, duomenų laukuose įvesti duomenys perduodami „DHL Global Forwarding“ ir (arba) „DHL Freight“, atsižvelgiant į teikiamą paslaugą.

  Jūsų pateikti asmens duomenys (pvz., vardas ir pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas) visų pirma bus tvarkomi siekiant sudaryti ikisutartinius santykius pagal 1 str. GDPR 6 straipsnio 1 dalies b) punktą ir ginti teisėtus interesus pagal GDPR 6 straipsnio 1 dalies f) punktą. DHL Global Forwarding ar DHL Freight teisėtas interesas visų pirma yra užtikrinti sklandų proceso srautą, klientų prašymų apdorojimą, tiesioginę jų produktų ir paslaugų rinkodarą ir nuolatinį jų tobulinimą.

  Jei nereikia laikytis įstatymų numatytų ar sutartinių saugojimo laikotarpių, jūsų užklausa bus saugoma ne ilgiau kaip dvejus metus su atitinkamu valdytoju kaip tinkamo apdorojimo įrodymu ir tolesnio paslaugų optimizavimo tikslu.

  Kai kuriais atvejais, kai atsiunčiate mums užklausą dėl kainos pasiūlymo kiekvienam el. laiškui, į užklausą gali būti atsakyta automatiškai, naudojant mūsų paslaugą „Citata + knyga“, taip siekiama pagerinti mūsų paslaugų pasiūlos greitį ir kokybę. Mes tvarkome jūsų duomenis vadovaujantis 1 str. GDPR 6 straipsnio 1 dalies b) punktu – sutarties vykdymas.
  Siekdami kuo greičiau ir tiksliau atsakyti į jūsų užklausas, galime šiuos klausimus apdoroti automatiškai. Kadangi nuolat stengiamės suteikti jums greitesnę ir patogesnę paslaugą, šiuo metu optimizuojame savo vidaus verslo ir paslaugų procesus. Nors siekiame anonimizuoti visus pateiktus asmens duomenis, kai kurie duomenys gali būti tvarkomi šiais optimizavimo tikslais. Atitinkamas jūsų asmens duomenų tvarkymas grindžiamas str. GDPR 6 straipsnio 1 dalies f) punktu.

  Registracija myDHLi portale

  „DHL Global Forwarding“ ir „DHL Freight“ siūlo savo klientams galimybę užsiregistruoti „myDHLi“ paskyroje. Jei užsiregistruosite „myDHLi“ portale, kad galėtumėte visapusiškai naudotis „myDHLi“ paslaugomis, „DHL Global Forwarding“ naudosis jūsų asmens duomenimis – jūsų vardu, el. pašto adresu ir telefono numeriu, kad suteiktų jums vartotojo vardą ir slaptažodį. Būtina sąlyga norint gauti vartotojo vardą ir slaptažodį yra sutarties su „DHL Global Forwarding“ ar „DHL Freight“ sudarymas. Jei esate „DHL Freight“ klientas ir prašote prieigos prie „myDHLi“ portalo, „DHL Freight“ taip pat apdoros jūsų registracijos duomenis.
  Teisinis pagrindas yra str. GDPR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas kaip sutartinių santykių su jumis, kaip klientu, dalis.

  Virtualus asistentas (Aida)

  Pokalbių robotas naudojamas bendrauti su klientais šalia klasikinių paslaugų kanalų telefonu, el. paštu ir socialinis tinklais. Pokalbių robotas leidžia klientams sekti pristatymus ir gauti DGF stočių kontaktinę informaciją (visame pasaulyje).  Pokalbių robotas pasiekiamas dviem žiniatinklio kanalais (DHL.com svetainėje) ir „WhatsApp“.  Vieninteliai jūsų pateikti asmens duomenys yra darbo telefono numeris ir bus tvarkomi pirmiausia siekiant užmegzti sutartinius santykius pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą.  Surinkti asmeniniai duomenys ištrinami, kai tik jų nebereikia siekiant tikslo, dėl kurio duomenys buvo renkami.

  Sutarties įvykdymas

  Dėl sutartinių priežasčių „DHL Global Forwarding“ ir „DHL Freight“ taip pat reikalingi asmens duomenys, kad jie galėtų teikti savo paslaugas ir vykdyti įsipareigojimus, kylančius pagal su jumis sudarytas sutartines sutartis. Šie duomenys naudojami siuntai pristatyti, sutarčiai vykdyti, pristatymui patvirtinti, klientų duomenims valdyti, mokėjimams tvarkyti ir (jei reikia) kreditingumui įvertinti. Tam tikri siuntos duomenys taip pat bus pateikti tranzito ar paskirties šalies valdžios institucijoms muitinei ir muitinės formalumams atlikti ar saugumo patikrai, kaip reikalaujama tos šalies įstatymuose. Čia pateikta informacija paprastai apima: siuntėjo pavadinimą ir adresą, gavėjo vardą ir pavardę, adresą ir parašą, mokėtojo vardą ir pavardę, adresą, prekių aprašymą, vienetų skaičių, siuntos svorį ir vertę.

  Teisinis pagrindas yra str. 6 (1) b) GDPR, nes duomenų tvarkymas yra skirtas vykdyti sutartį, kurios šalimi esate jūs, ir str. 6. (1) c) GDPR, nes apdorojimas būtinas siekiant užtikrinti teisinių įsipareigojimų laikymąsi.

  Tvarkymas reklamos tikslais

  Jei esate esamas „DHL Global Forwarding“ ar „DHL Freight“ klientas, jūsų pašto duomenys (pvz., vardas, adresas) bus tvarkomi, kad susisiektų su jumis ir pateiktų naujausią informaciją apie mūsų pasiūlymus, naujienas, produktus ir paslaugas.

  Be to, jei užsiprenumeruojate mūsų rinkodaros ir reklaminę medžiagą (įskaitant naujienlaiškius), mes tvarkome jūsų asmens duomenis, pvz., vardą, el. pašto adresą ir telefono numerį. Mes taip pat galime susisiekti rinkos tyrimų tikslais, įskaitant klientų pasitenkinimo apklausas dėl aukščiau minėtų paslaugų ir produktų. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas pagal 1 str. GDPR 6 straipsnio (1) dalies a punktas.

  Galite bet kada atsisakyti gauti informaciją ir naujienas el. paštu, el. laiško apačioje spustelėdami „Atšaukti prenumeratą“ . Taip pat galite bet kada atšaukti sutikimą, galiojantį ateityje, naudodami kontaktinį adresą: mydhli@dhl.com.

  Jei tai leidžia įstatymai, išskyrus esamą sutikimą, mes naudosime jūsų el. pašto adresą tik tam, kad suteiktume jums informaciją apie „DHL Global Forwarding“ ir „DHL Freights“ panašius produktus ir paslaugas, 

  Asmens duomenų tvarkymas savo tiesioginės rinkodaros tikslais atliekamas atsižvelgiant į teisėtą „DHL Global Forwarding“ ar „DHL Freight“ interesą. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti tokio tvarkymo. Norėdami pasinaudoti savo teise, tiesiog susisiekite su mydhli@dhl.com , minėto tvarkymo teisinis pagrindas yra 1 str. GDPR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas.

  Jei pateiksite prieštaravimą ar atsisakysite mūsų rinkodaros ir reklaminių paslaugų prenumeratos, atitinkami duomenys bus užblokuoti ir nebebus tvarkomi tokiais tikslais.

  Atlikti mūsų klientų apklausą

  Jei nuspręsite atlikti savanorišką grįžtamojo ryšio tyrimą, jūsų asmeniniai atsakymai bus susieti su jūsų paskyra, kad galėtume patobulinti jums teikiamas paslaugas. Apklausos rezultatai bus naudojami tobulinant mūsų paslaugas. Visi duomenys bus tvarkomi konfidencialiai.

  Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra 1 str. GDPR 6 straipsnio 1 dalies a) punktas – sutikimas.

  Šiuos duomenis ištrinsime, kai tik baigsis rinkimo tikslas.

  Eksporto kontrolės ir sankcijų įstatymai ir kiti teisės aktai

  DHL, teikdama savo paslaugas, privalo laikytis galiojančių eksporto kontrolės ir sankcijų įstatymų ir kitų teisės aktų („Eksporto įstatymai“). Todėl DHL privalo imtis priemonių, kad klientai, gavėjai, siuntėjai ar bet kuri kita jo kliento sutartimi pasirašyta šalis (toliau vadinama „Asmeniu“) negalėtų naudotis DHL paslaugomis tais atvejais, kai asmuo nurodomas kaip žinomas kaip paneigtas arba ribojamas šalis pagal galiojančius eksporto įstatymus.

  DHL reguliariai tikrina pavardes, kontaktinius duomenis ir kitą pateiktą informaciją, atsižvelgdama į sankcijas ir atsisakiusiųjų sąrašus. Įtarus sukčiavimą, DHL laikinai sustabdys savo paslaugas, kol bus atliktas tolesnis patvirtinimas, ir pasiliks teisę tiesiogiai susisiekti su bet kuriuo asmeniu tapatybės patikrinimo tikslais. Kai tokia veikla susijusi su asmens duomenų tvarkymu, ji grindžiama eksporto įstatymais kartu su str. 6 straipsnio 1 dalies c) GDPR ir teisėtą DHL interesą, kaip numatyta str. 6 straipsnio 1 dalies f) GDPR siekiant kuo labiau sumažinti riziką, išvengti eksporto įstatymų pažeidimų ir išlaikyti mūsų, kaip įgalioto ekonominės veiklos vykdytojo – muitinės statusą.

 • Ši svetainė naudoja slapukus ir kitas panašias technologijas (toliau – „technologijas“), kurios suteikia mums galimybę, pvz., nustatyti mūsų tinklalapių lankomumo dažnį ir lankytojų skaičių, teikti maksimaliai patogius ir veiksmingus pasiūlymus bei palaikyti mūsų rinkodarą.

  Jums lankantis mūsų svetainėje, Privatumo nuostatų centras informuos, kad yra nustatyti techniškai būtini slapukai, be to, reikalingas jūsų sutikimas, kad galėtume naudoti tam tikras technologijas, pavyzdžiui, analitinius slapukus ar panašias technologijas.

  Duomenų tvarkymas naudojant techniškai būtinus slapukus yra pagrįstas mūsų teisėtu interesu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą, kad galėtumėte naudotis mūsų svetaine geriausiu įmanomu būdu, kad mūsų svetainė veiktų tinkamai ir kad būtų užtikrinta patogi ir netrikdoma naudotojo patirtis. Šie slapukai saugomi išimtinai tik jūsų lankymosi mūsų svetainėje laikotarpį. Jie automatiškai ištrinami, kai uždarote naršyklę.

  Be to, Privatumo nuostatų centras informuos jus, kad mes naudojame kitas technologijas (veiklos, funkcionalumo arba analitines technologijas) saugoti informacijai apie lankytojus, pakartotinai apsilankančius viename mūsų interneto puslapių. Šias technologijas naudojame tam, kad galėtume teikti optimalias rekomendacijas, atpažinti jus ir pakartotinio apsilankymo metu pateikti (kiek įmanoma) įvairesnių interneto puslapių bei naujo turinio.  Šios technologijos veiks tik remiantis jūsų anksčiau duotu sutikimu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą.

  Privatumo nuostatų centre rasite daugiau informacijos, taip pat galimybę atšaukti savo duotą sutikimą.

  Nepaisant Nuostatų centro informacijos, ir tik jei sutikote naudoti slapukus ir kitas technologijas, kaip nurodyta anksčiau, juos taip pat naudosime toliau nurodytais tikslais.

 • Mūsų svetainėje naudojama „Hotjar“, UAB „Hotjar“ analizės programinė įranga. („Hotjar“) (http://www.hotjar.com, Level 2, St Julian’s Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta, Europe).

  Su „Hotjar“ galima išmatuoti ir įvertinti naudojimo elgseną (paspaudimus, pelės judesius, slinkimo aukštį ir kt.) Mūsų svetainėje. „Stebėjimo kodo“ ir „Slapuko“ sugeneruota informacija iš jūsų apsilankymo mūsų svetainėje bus perduota „Hotjar“ serveriams Airijoje ir jose saugoma. 

  Stebėjimo kodas renka šią informaciją:

  1. Nuo įrenginio priklausantys duomenys

  Jūsų įrenginys ir jūsų naršyklė gali įrašyti šią informaciją: 

  • Jūsų įrenginio IP adresas (surinktas ir saugomas anoniminiu formatu) 
  • Jūsų el. pašto adresas, įskaitant vardą ir pavardę, su sąlyga, kad jį padarėte prieinamą mūsų svetainėje 
  • Jūsų įrenginio ekrano dydis 
  • Įrenginio tipas ir naršyklės informacija 
  • Geografinis požiūris (tik šalis) 
  • Pageidaujama kalba, kuria rodoma mūsų svetainė 
  • Vartotojo sąveika 
  • Pelės įvykiai (judėjimas, padėtis ir paspaudimai) 
  • Klavišo paspaudimas  

  2. Žurnalo duomenys

  Šiuos duomenis automatiškai sugeneruoja mūsų serveriai, kai naudojama „Hotjar“:

  • Nukreipiantis domenas 
  • Aplankyti papildomi puslapiai 
  • Geografinis požiūris (tik šalis)
  • Pageidaujama kalba, kuria rodoma mūsų svetainė
  • Data ir laikas, kada buvo pasiekta svetainė    

  „Hotjar“ naudos šią informaciją norėdamas įvertinti jūsų naudojimąsi mūsų svetaine, generuoti naudojimo ataskaitas, taip pat kitas paslaugas, susijusias su svetainės naudojimu ir interneto svetainės vertinimu. „Hotjar“ paslaugoms teikti taip pat naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis, tokiomis kaip „Adobe Analytics“ ir „Optimizely“. Šios trečiosios šalys gali saugoti informaciją, kurią jūsų naršyklė siunčia jūsų apsilankymo svetainėje metu, pvz., Slapukus ar IP užklausas. Daugiau informacijos apie tai, kaip saugoti ir naudoti „Adobe Analytics“ ir „Optimizely“ duomenis, rasite atitinkamose jų privatumo politikose.

  Tęsdami naudojimąsi šia svetaine, jūs sutinkate, kad „Hotjar“ ir jos trečiosios šalys tvarkytų duomenis pagal šią privatumo politiką.

  „Hotjar“ naudojamų slapukų „gyvenimo trukmė“ skiriasi; kai kurie išbūna iki 365 dienų, kai kurie lieka galioti tik dabartinio vizito metu.

  Šioje apžvalgoje pateikiama išsami informacija apie visus slapukus, naudojamus DHL svetainėse. Norėdami gauti daugiau informacijos, spustelėkite šį mygtuką:

  Slapukų nustatymai

 • DHL nebendrina, neparduoda, neperduoda ar kitaip neskleidžia jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims ir to nedarys ateityje, nebent to reikalauja įstatymai, to reikalaujama sutarties tikslais arba jūs tam davėte aiškų sutikimą. Pavyzdžiui, gali tekti perduoti savo adresą ir užsakymo duomenis mūsų rangovams, kai užsakote produktus. Daugiau informacijos apie konkrečių paslaugų ir produktų duomenų apsaugą galite rasti atitinkamame klientų portale.

  Išoriniai paslaugų teikėjai, tvarkantys duomenis mūsų vardu, pagal sutartį privalo laikytis griežto konfidencialumo. 28 BDAR. DHL išlieka atsakinga už jūsų informacijos apsaugą tokiomis aplinkybėmis. Paslaugų teikėjai laikosi DHL nurodymų, ir tai garantuoja techninės ir organizacinės priemonės, taip pat patikrinimai ir kontrolė.

 • Be teisės gauti, turite šias teises:

  • Galite paprašyti informacijos, kokie asmens duomenys saugomi
  • Galite paprašyti ištaisyti, ištrinti ar užblokuoti jūsų asmens duomenis, jei šiuos veiksmus leidžia įstatymai ir laikantis esamų sutarties sąlygų. 
  • Galite paprašyti gauti asmens duomenis, kuriuos pateikėte struktūrizuotu, dažniausiai naudojamu ir mašinoje skaitomu formatu. 
  • Galite pateikti skundą priežiūros institucijai. Norėdami rasti kompetentingą duomenų apsaugos instituciją, spustelėkite  čia.

  Teisė nesutikti

  Teisė prieštarauti taikoma visam asmens duomenų tvarkymui, kuris grindžiamas GDPR 6 straipsnio 1 dalies f) punktu.

  Norėdami pasinaudoti savo teise, tiesiog susisiekite su mumis naudodami kontaktinius duomenis, nurodytus skiltyje „Kontaktai“.

 • DHL imasi visų būtinų techninių ir organizacinių saugumo priemonių, kad apsaugotų jūsų asmens duomenis nuo pametimo ar netinkamo naudojimo. Pavyzdžiui, jūsų duomenys yra saugomi saugioje darbo aplinkoje, kuri nėra prieinama visuomenei. Tam tikrais atvejais jūsų asmens duomenys perdavimo metu užšifruojami naudojant „Secure Socket Layer“ technologiją (SSL). Tai reiškia, kad bendravimui tarp jūsų kompiuterio ir DHL serverių naudojama patvirtinta šifravimo procedūra, jei jūsų naršyklė palaiko SSL. Jei norite susisiekti su DHL el. Paštu, norėtume atkreipti dėmesį, kad negalima garantuoti siunčiamos informacijos konfidencialumo. El. laiškų turinį gali perskaityti trečiosios šalys. Todėl mes rekomenduojame mums siųsti konfidencialią informaciją tik paštu.

 • „DHL Global Forwarding“ ir „DHL Freight“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti savo privatumo pranešimą be išankstinio įspėjimo. Prašome lankytis dažnai, kad gautumėte visą informaciją apie bet kokius pakeitimus laiku. Naudodamiesi DHL svetainėmis sutinkate su šiuo privatumo pranešimu.

  Šis pareiškimas paskutinį kartą atnaujintas 2023 m. birželio 25 d.

  „DHL Group“ privatumo pranešimas

  "„DHL Group“ duomenų privatumo politika" reglamentuoja visos grupės duomenų tvarkymo standartus, ypatingą dėmesį skiriant vadinamiesiems trečiųjų šalių perdavimams, ty asmens duomenų perdavimui į šalis už ES ribų, kuriose nėra tinkamo duomenų apsaugos lygio. Jei norite sužinoti daugiau apie "„DPDHL duomenų privatumo politiką“", sekite šia nuoroda:

  „DHL Group“ duomenų privatumo politikaAtsisiųsti

  DHL informacinės paslaugos

  2016 m. Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ISO sertifikatas Atsisiųsti
  „ISO“ sertifikatas „Europa 2018“ Atsisiųsti

  Kalifornijos vartotojų privatumo įstatymas („CCPA“)