„DHL“ SIUNTŲ SEKIMO ETIKETĖS

DHL Express

 • Tik 10 skaitmenų numeris
 • ARBA prasideda 000, JJD01, JJD00, JVGL ar panašiai.
 • Pavyzdžiai: 1234567890 arba JJD0099999999

DHL eCommerce

 • Paprastai prasideda GM, LX, RX arba iki penkių raidžių.
 • ID ilgis gali būti nuo 10 iki 39 simbolių.
 • Pavyzdžiai: GM99999999999 arba 999999999999999999

DHL Parcel

 • Prasideda 3S, JVGL arba JJD
 • Pavyzdžiai: 3SBCC000123456 arba JVGL9999999999

DHL Global Forwarding

 • 7 ženklai, tik skaitmenys
  Pavyzdys: 1234567
 • Prasideda 1 skaitmeniu, po jo 2 raidės ir dar 4–6 skaitmenys
  Pavyzdys: 1AB12345
 • Prasideda 3–4 raidėmis
  Pavyzdys: ABC123456
 • Prasideda 3 skaitmenų transportuotojo kodu, po kurio eina brūkšnelis (-) ir 8 skaitmenų „Masterbill“ numeris.
  Pavyzdys: 123-12345678

DHL Freight

 • Užsakymo kodas: prasideda 2–3 raidėmis, po kurių eina brūkšnys (-), 2–3 raidės, brūkšnys (-) ir 7 skaitmenys.
  Pavyzdys: ABC-DE-1234567
 • Prasideda 4 skaitmenimis, toliau brūkšnys (-) ir dar 5 skaitmenys
  Pavyzdys: 1234-12345
 • Tik skaitmenys, ilgis – 9, 10 arba 14 skaitmenų
  Pavyzdys: 123456789