Navigacija in vsebina

Dragi Uporabnik,

Za obisk spletnega mesta ste uporabili brskalnik, ki morda ne nudi najbolj optimalne izkušnje.

Še vedno lahko nadaljujete, vendar vam za najboljšo izkušnjo s to stranjo, priporočamo uporabo Edge, Firefox in Chrome.

Ste v  Slovenija
ali Izberite drugo lokacijo

POGOJI UPORABE

Pogoji uporabe – PORTAL »myDHLi«

 1. DHL Global Forwarding Management GmbH v nadaljnjem besedilu »DHL Global Forwarding«, ponuja portal (v nadaljnjem besedilu »myDHLi«) strankam (v nadaljnjem besedilu »stranke«), bodisi kot poslovni osebi ali zaposlenemu, ki deluje v imenu podjetja, za oddajo zahtev za nezavezujoče ponudbe, za rezervacijo prevoznih storitev, sledenje pošiljkam in zahtevo po dodatnih storitvah, ki so čim bolj preproste z uporabo funkcij, ki jih zagotavlja myDHLi (vse funkcije skupaj »funkcije«).
 2. Ti pogoji se uporabljajo v povezavi z uporabo portala myDHLi in njegovih funkcij. Za polno uporabo myDHLi kot registrirane stranke ali nekaterih funkcij lahko veljajo dodatni pogoji, ki jih mora stranka sprejeti ločeno. Za vse prevozne storitve, ki jih zagotavlja DHL Global Forwarding ali povezane družbe (»DHL«), veljajo pogoji in določila o prevoznih storitvah zadevne družbe DHL, ki ponuja storitev.
 3. Uporabniki, ki želijo v celoti uporabljati portal myDHLi in funkcije, morajo vnesti uporabniško ime in geslo, ki ju posreduje DHL Global Forwarding, na zahtevo stranke. Pogoj za pridobitev uporabniškega imena in gesla je sklenitev pogodbe za stranko z družbo DHL.
 4. Ponudbe, ustvarjene v funkciji QUOTE + BOOK, niso zavezujoče in ne predstavljajo pogodbe o storitvah prevoza DHL (v nadaljnjem besedilu »prevozne storitve«). Sklenitev pogodbe za prevozne storitve zahteva sprejetje zavezujoče ponudbe s strani zadevnega subjekta družbe DHL, ki jo stranka lahko posreduje, če izbere in rezervira storitev v funkciji QUOTE + BOOK.
 5. Stranke lahko uporabljajo portal myDHLi samo za namene, povezane z DHL Global Forwarding, določene v odstavku 1. Stranka ne sme (a) spreminjati, posegati v ali onemogočiti katerih koli značilnosti, funkcionalnosti ali varnostnih kontrol myDHLi in funkcij; (b) premostiti, se izogniti, zaobiti, odstraniti, deaktivirati ali kako drugače zaobiti kakršne koli zaščitne mehanizme myDHLi in njegovih funkcij ali (c) spreminjati ali ustvarjati izpeljanih del ali izpeljati izvorne kode, osnovne ideje, algoritme, strukturo ali organizacijsko obliko myDHLi in funkcije.
 6. Stranka se strinja, da lahko DHL Global Forwarding kadarkoli po lastni presoji spremeni funkcije in myDHLi ali ga zamenja z drugo rešitvijo.
 7. DHL Global Forwarding si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni in/ali omeji uporabo katere koli funkcije in/ali vsebine, zlasti če (a) so funkcije in/ali vsebine spremenjene ali prekinjene ali (b) stranka krši pogoje uporabe storitve myDHLi ali (c) je treba opraviti vzdrževalna dela. Stranka se strinja, da družba DHL Global Forwarding ne odgovarja stranki ali kateri koli tretji osebi za kakršno koli spremembo, prekinitev ali ukinitev funkcij in/ali vsebine.
 8. Vsi podatki, besedila, grafike, uporabniški vmesniki, zbirke podatkov, blagovne znamke, logotipi in računalniška koda (»vsebina«), vključno z, vendar ne omejeno na zasnovo, strukturo, izbiro, izraz, »videz in občutek« in razporeditev take vsebine v myDHLi je v lasti ali pod licenco DHL Global Forwarding in je zaščitena z zakoni o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah ter drugimi pravicami intelektualne lastnine. Razen kot je izrecno določeno v teh pogojih uporabe ali v funkciji, nobenega dela myDHLi in nobene vsebine ni dovoljeno kopirati, reproducirati, ponovno objavljati, naložiti, prenašati ali na kakršen koli način distribuirati v kateri koli drug računalnik, strežnik, spletno mesto ali drug medij za objavo ali distribucijo ali kako drugače uporabljati brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja DHL Global Forwarding.
 9. Stranka je odgovorna za vse dejavnosti, ki jih izvaja prek portala myDHLi, vključno z, vendar ne omejeno na druge funkcije obveščanja v skladu z veljavno zakonodajo o konkurenci in varstvu podatkov. Stranka mora zlasti pridobiti soglasje naslovnika, preden uporabi funkcijo »Delitev« ali »Rezervacija«. Na zahtevo DHL Global Forwarding uporabnik družbi DHL Global Forwarding predloži dokazilo o soglasju. Stranka zagotavlja, da je izpolnila svoje pravne obveznosti v povezavi z osebnimi podatki, ki jih je posredovala družbi DHL Global Forwarding, vključno s podatki o prejemniku pošiljke, ki se lahko zahtevajo za prevoz, dostavo in logistične storitve, kot so ime, naslov, e-pošta in telefonska številka. Stranka obvesti prejemnike o obdelavi njihovih osebnih podatkov za zgoraj navedene namene, vključno z obdelavo za dokazilo o dostavi. Stranka ne sme posredovati nobenih ponudb konkurentom družbe DHL. Konkurenti družbe DHL so opredeljeni kot vsako podjetje, ki ponuja tovorni promet in z njim povezane logistične storitve.
 10. Stranka mora uporabniško ime in geslo, ki ji bo dodeljeno, varovati v tajnosti, ju zavarovati pred dostopom s strani nepooblaščenih tretjih oseb in ju ne bo razkrila nepooblaščenim uporabnikom. Stranka (»pooblaščeni uporabnik«) pooblasti samo osebe, ki potrebujejo dostop do myDHLi, da lahko v imenu stranke uporabljajo funkcije. Stranka mora pooblaščene uporabnike obvestiti o njihovih obveznostih in od pooblaščenih uporabnikov pridobiti ustrezne zaveze. Stranka se strinja, da bo nemudoma obvestila DHL Global Forwarding o vsaki nepooblaščeni uporabi računa stranke ali gesla ali o kateri koli drugi kršitvi varnosti.
 11. Stranka mora sprejeti vse potrebne ukrepe, da zagotovi, da ne prenaša ali prejema računalniških virusov, črvov ali drugih programov, ki bi lahko ali so namenjeni poškodbi, motenju, prestrezanju ali razlaščanju kakršnega koli sistema, podatkov ali informacij DHL Global Forwarding.
 12. Stranka mora zagotoviti, da so vse informacije, ki jih predloži DHL prek portala myDHLi, popolne, pravilne in točne. Stranka je izključno odgovorna za kakršno koli škodo ali posledice, ki bi lahko nastale zaradi uporabe napačnih, nepravilnih ali nepopolnih informacij.
 13. Družba DHL bo osebne podatke, ki jih zagotovi stranka v portalu myDHLi, obdelala v skladu z »obvestilom o zasebnosti« v nogi spletnega mesta. Portal myDHLi lahko vsebuje povezave do drugih neodvisnih spletnih strani tretjih oseb (»povezana spletna mesta«). Ta povezana spletna mesta niso pod nadzorom DHL Global Forwarding in DHL Global Forwarding ni odgovoren za vsebino teh povezanih spletnih mest, vključno z vsemi informacijami ali materiali, ki jih vsebujejo taka povezana spletna mesta.
 14. Storitve in informacije v portalu myDHLi so na voljo »kot so«. DHL Global Forwarding v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakon, zavrača vsa jamstva, bodisi izrecna, implicitna, zakonska ali drugačna, vključno z, vendar ne omejeno na implicitna jamstva glede prodajnosti, kršitve pravic tretjih oseb in ustreznosti za določen namen. Družba DHL, njene podružnice ali zastopniki ne jamčijo za natančnost, celovitost, varnost ali pravočasnost storitev, vsebine ali informacij, ki jih zagotavlja portal myDHLi ali so posredovane prek njega. Nobena informacija, prejeta prek myDHLi, ne predstavlja jamstva, ki ga družba DHL v teh pogojih ni izrecno navedla.
 15. V zakonsko dovoljenem obsegu DHL Global Forwarding, njegove podružnice ali zastopniki v nobenem primeru ne bodo odgovorni za kakršno koli naključno, posredno, zgledno, kaznovalno in posledično škodo, izgubljeni dobiček ali škodo, ki je posledica (a) izgubljenih podatkov ali prekinitve poslovanja ali ki je kako drugače posledica uporabe ali nezmožnosti uporabe storitve myDHLi ali (b) zlorabe portala myDHLi s strani katerega koli zaposlenega pri stranki, ki ni pooblaščen za uporabo portala myDHLi, ne glede na to, ali temelji na garanciji, pogodbi, deliktu ali kateri koli drugi pravni teoriji, ter glede na to, ali je DHL obveščen o možnosti take škode. Ne glede na zgoraj navedeno celotna odgovornost družbe DHL za škodo (neposredno ali kako drugače) ali izgubo, ne glede na obliko tožbe ali zahtevka, v skladu z veljavno zakonodajo v nobenem primeru ne sme presegati 100,00 EUR. V obsegu, ki ga dovoljuje zakon, so pravna sredstva, navedena v teh pogojih, izključna in omejena na tista, ki so izrecno določena v teh pogojih.
 16. Stranka s tem družbi DHL v celoti povrne vse obveznosti, stroške, zahteve, vzroke tožb, škodo in izdatke, ki izhajajo iz ali so na kakršen koli način povezane s kršitvijo katere koli določbe teh pogojev uporabe.
 17. DHL Global Forwarding lahko kadar koli prekine strankino uporabo myDHLi po lastni presoji. Po takšni prekinitvi mora stranka (a) takoj prekiniti trenutno uporabo myDHLi in (b) v prihodnosti ne bo uporabljala portala myDHLi in njegovih funkcij. Stranka se strinja, da DHL Global Forwarding ne odgovarja stranki ali kateri koli tretji osebi za kakršno koli prekinitev dostopa do portala myDHLi.
 18. Te pogoje uporabe ureja nemška zakonodaja.
 19. DHL Global Forwarding lahko te pogoje uporabe kadarkoli spremeni. DHL Global Forwarding stranko obvesti o vseh spremembah teh pogojev uporabe v obliki besedila. Spremembe začnejo veljati in pogodbeno razmerje se nadaljuje pod spremenjenimi pogoji, če stranka potrdi spremenjene pogoje uporabe, ko se naslednjič prijavi v svoj račun za prijavljeno različico ali s potrditvijo polja za pogoje uporabe za funkcijo Quote + Book.

Različica 16. Novembra 2022