PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Název společnosti:
DHL Global Forwarding Management GmbH

Výkonní ředitelé:
Bernd Kuhnert
Alexander Scheele

Číslo registrace v obchodním rejstříku:
Obchodní rejstřík v Bonnu, HRB 16650

Číselné ID plátce daně z obratu:
DE 26 274 1373

Adresa:
Johanniterstr. 1.
53113 Bonn
Tel. č.: +49 (0) 228-182-64800

Webová stránka:
www.dhl.com

Verze z 13. dubna 2021