Navigasjon og innhold

Kjære bruker!

Nettleseren du bruker gir ikke dette nettstedet den mest optimale brukeropplevelsen.

Du kan fremdeles fortsette, men for best opplevelse anbefaler vi at du bruker Edge, Firefox eller Chrome.

Du er i  Norge
eller Velg et annet sted

PERSONVERNPOLICY

DHL Global Forwarding Management GmbH. , (heretter referert til som «DHL Global Forwarding»), takker for at du besøkte nettstedet vårt og vår «myDHLi Portal», og for at du er interessert i vårt selskap og våre produkter og tjenester. Avhengig av hvilket land produktene og tjenestene tilbys i, kan den respektive lokale DHL Global Forwarding-enheten være ansvarlig for å levere disse.

Flere produkter og tjenester på dette nettstedet og på «myDHLi Portal» leveres av DHL Freight GmbH og/eller den respektive lokale DHL Freight-enheten (heretter referert til som «DHL Freight»).

Det er viktig for oss å beskytte personopplysningene dine gjennom hele forretningsprosessen.

Den nedenstående informasjonen er ment å gi deg en oversikt over hvordan opplysningene dine blir behandlet.

 • Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person («den opplysningen gjelder»); en identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av en identifikator, f.eks. et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsinformasjon, en nettidentifikator eller ett eller flere elementer som er spesifikke for nevnte fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet. Typiske personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato. Informasjon som ikke kan knyttes til din ekte identitet – slik som favorittnettsteder eller antall brukere av et nettsted –, anses ikke som personopplysninger.

 • Denne personvernpolicyen gir informasjon om databehandling utført av:

  Navn og kontaktdetaljer for behandlingsansvarlig:

  Databehandleren for nettstedet, myDHLi Portal og andre DHL Global Forwarding-produkter og -tjenester er:

  DHL Global Forwarding Management GmbH
  Johanniterstr. 1.
  53113 Bonn
  Deutschland

  Databehandleren for DHL Freight-produkter og -tjenester er:

  DHL Freight GmbH
  Godesberger Allee 102-104
  53175 Bonn
  Deutschland

  Personvernombud for de ovennevnte databehandlerne; kontaktdetaljer:

  Deutsche Post AG
  Global Data Protection
  53250 Bonn

  Hvis du har spørsmål om behandlingen av personopplysningene dine, kan du kontakte oss. dataprotectionDGFF@dhl.com

 • Besøke nettstedet vårt

  DHL Global Forwarding er forpliktet til å beskytte personvernet til brukere av nettstedet vårt. Når du besøker nettstedet vårt, lagrer webserveren opplysninger midlertidig av sikkerhetsårsaker som kan gjøre det mulig å identifisere deg.
  Følgende opplysninger blir samlet inn: IP-adresse, vertsnavn til datamaskinen som får tilgang, nettstedet som du fikk tilgang til nettstedet fra, en liste over nettsteder som du har besøkt innenfor omfanget av vår helhetlige tilstedeværelse på nett, datoen for og varigheten av besøket ditt, varsel om besøket var vellykket, mengden data som ble overført og informasjon om identifikasjonsdata for nettlesertypen og operativsystemet du bruker.

  Ytterligere personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse samles ikke inn, med mindre du deler disse opplysningene frivillig, f.eks. hvis du fyller ut et nettbasert kontaktskjema som en del av en registrering, undersøkelse, konkurranse, kontraktsoppfyllelse eller informasjonsforespørsel.

  Det er nødvendig å lagre disse opplysningene midlertidig under besøket ditt for å levere nettstedet til deg. Det lagres videre loggfiler for å sikre at nettstedet fungerer som det skal, og for å sikre våre IT-systemer. Formålene dekkes også av en berettiget interesse i databehandling. Dette tiltaket tas på grunnlag av art. 6(1) f) i EUs personvernforordning (GDPR).

  Opplysningene slettes så snart det ikke lenger er behov for dem for å oppnå formålet de ble samlet inn for. Ved levering av nettstedet er dette når økten avsluttes. Loggfilene (tilgangsloggene) oppbevares for å gi administratorer direkte tilgang, og kun i en periode på 30 dager.

  Bruke myDHLi Quote+Book-tjenesten

  Dette nettstedet har funksjoner for å be om et tilbud fra DHL Global Forwarding og/eller legge inn en bestilling. Hvis brukeren velger dette alternativet, overføres opplysninger som oppgis i datafeltene, til DHL Global Forwarding og/eller DHL Freight, avhengig av hvilken tjeneste som blir levert.

  Personopplysningene du oppgir (f.eks. for- og etternavn, e-postadresse, telefonnummer og adresse), behandles primært for å oppfylle det prekontraktuelle forholdet i samsvar med art. 6(1) b) i GDPR og for å beskytte berettigede interesser i samsvar med art. 6(1) f) i GDPR. En berettiget interesse for DHL Global Forwarding eller DHL Freight består særlig av å sikre en god prosessflyt, å behandle kundens forespørsler, å gjennomføre direkte markedsføring av produkter og tjenester samt å forbedre disse kontinuerlig.

  Gitt at ingen lovpålagte eller kontraktsmessige oppbevaringstider må overholdes, blir forespørselen din lagret i maksimalt to år av den relevante databehandleren som bevis på at den er behandlet på ordentlig måte og for å optimere tjenestene våre.

  Når du sender oss en forespørsel om et tilbud via e-post, blir forespørselen i noen tilfeller besvart automatisk med vår Quote+Book-tjeneste. Dette er for å forbedre hastigheten/kvaliteten på tjenestetilbudet vårt. Vi behandler opplysningene dine iht. art. 6 (1) b) i GDPR for å oppfylle en kontrakt.
  For å kunne svare på forespørslene dine så raskt og nøyaktig som mulig kan vi behandle disse forespørslene automatisk. Fordi vi alltid streber etter å levere en raskere og mer brukervennlig tjeneste, arbeider vi med å optimere våre interne forretnings- og tjenesteprosesser. Selv om vi forsøker å anonymisere alle personopplysninger vi mottar, kan noen personopplysninger bli behandlet i tilknytning til disse optimaliseringsprosessene. Den relevante behandlingen av personopplysningene dine er basert på art. 6 (1) f) i GDPR.

  Registrering i myDHLi Portal

  DHL Global Forwarding og DHL Freight tilbyr kundene muligheten til å registrere seg for en gratis myDHLi Portal-konto. Hvis du registrerer deg i myDHLi Portal for å bruke myDHLi-tjenestene fullt ut, behandler DHL Global Forwarding personopplysningene dine, slik som navn, e-postadresse og telefonnummer, for å gi deg et brukernavn og passord. Forutsetningen for å få brukernavn og passord er å inngå en kontrakt med DHL Global Forwarding eller DHL Freight. Hvis du er DHL Freight-kunde og ber om tilgang til myDHLi Portal, behandler DHL Freight også registreringsopplysningene dine.
  Det juridiske grunnlaget er art. 6(1) b) i GDPR som en del av kontraktforholdet med deg som kunde.

  Virtuell assistent (Aida)

  For å kommunisere med kunder brukes det en chatbot sammen med de klassiske kundeservicekanalene telefon, e-post og sosiale medier.  Chatbot-en lar kundene spore forsendelser og hente kontaktinformasjon til DGF-stasjoner (globalt). Chatbot-en er tilgjengelig via to nettkanaler (nettstedet DHL.com) og WhatsApp De eneste personopplysningene du oppgir er jobbtelefonnummeret og behandles primært for å oppfylle kontraktsforholdet i samsvar med art. 6(1) b) i GDPR. Personopplysningene som samles inn slettes så snart det ikke lenger er behov for dem for å oppnå formålet de ble samlet inn for.

  Kontraktoppfyllelse

  Av kontraktsmessige årsaker trenger DHL Global Forwarding og DHL Freight også personopplysninger for å kunne levere tjenestene sine og overholde forpliktelser tilknyttet avtalen som er inngått med deg. Disse opplysningene brukes f.eks. for å oppfylle en (forsendelses)kontrakt, bevis på levering, behandle kundeopplysninger, håndtere betalinger og eventuelt utføre en kredittsjekk. Enkelte forsendelsesopplysninger gis også til myndighetene i transitt- eller destinasjonslandet for toll, skatt eller sikkerhetsundersøkelser iht. lovene i gjeldende land. Den oppgitte informasjonen består vanligvis av: avsenders navn og adresse, mottakers navn, adresse og signatur, betalers navn og adresse, beskrivelse av varene, antall artikler, vekt og forsendelsens verdi.

  Det juridiske grunnlaget er art. 6 (1) b) i GDPR, siden behandlingen er for å oppfylle en kontrakt hvor du er part og art. 6. (1) c) GDPR siden behandlingen er nødvendig for å overholde juridiske forpliktelser.

  Behandling for markedsføringsformål

  Hvis du er kunde hos DHL Global Forwarding eller DHL Freight, behandles postopplysninger (f.eks. navn og adresse) for å kunne kontakte deg med siste nytt om våre tilbud, nyheter, produkter og tjenester.

  I tillegg, hvis du abonnerer på markedsførings- og kampanjematerialet vårt (inkludert nyhetsbrev), behandler vi personopplysningene dine, f.eks. navn, e-postadresse og telefonnummer for dette formålet. Vi kan også ta kontakt for å gjennomføre markedsundersøkelser – inkludert kundetilfredshetsundersøkelser om de førnevnte tjenestene og produktene. Det juridiske grunnlaget for denne databehandlingen er ditt samtykke i samsvar med art. 6(1) a) i GDPR.

  Du kan når som helst velge å ikke lenger motta informasjon og nyheter via e-post ved å klikke på «Avmelding» nederst i e-posten. Du kan også når som helst trekke tilbake samtykket ditt med fremtidig virkning via kontaktadressen mydhli@dhl.com.

  Hvis loven tillater det, bortsett fra dersom det foreligger et samtykke, behandler vi e-postadressen din utelukkende for å gi deg informasjon om DHL Global Forwarding og DHL Freights egne, lignende produkter og tjenester. 

  Behandlingen av personopplysninger for egne direkte markedsføringsformål utføres innenfor omfanget av DHL Global Forwardings eller DHL Freights berettigede interesser. Du har alltid rett til å gjøre innsigelser mot slik behandling. For å utøve rettigheten din kan du kontakte mydhli@dhl.com. Det juridiske grunnlaget for den førnevnte behandlingen er art. 6 (1) f) i GDPR.

  Dersom du gjør en innsigelse eller melder deg av våre markedsførings- og kampanjetjenester, blir de respektive opplysningene blokkert og ikke lenger behandlet for slike formål.

  Gjennomføre vår kundeundersøkelse

  Hvis du velger å gjennomføre vår frivillige tilbakemeldingsundersøkelse, blir dine personlige svar knyttet til kontoen din for at vi skal kunne forbedre tjenestene vi leverer til deg. Resultatene i undersøkelsen blir brukt til å forbedre tjenestene våre. Alle opplysninger blir håndtert konfidensielt.

  Det juridiske grunnlaget for denne databehandlingen er art. 6 (1) a) i GDPR, samtykke.

  Vi sletter disse opplysningene så snart formålet med innsamlingen opphører.

  Lover og reguleringer for eksportkontroll og sanksjoner

  DHL må overholde gjeldende lover og reguleringer for eksportkontroll og sanksjoner («eksportlover») når selskapet leverer sine tjenester. Derfor er DHL påkrevd å iverksette tiltak for å forhindre kunder, mottakere, avsendere eller andre tredjeparter som er kontrahert av kunden (heretter referert til som «Person»), fra å få tilgang til DHL-tjenester hvor en Person er oppført som en kjent nektet eller begrenset part iht. gjeldende eksportlover.

  DHL utfører regelmessig kontroll av navn, kontaktdata og annen oppgitt informasjon opp mot sanksjoner og lister over nektede parter. Ved mistanke vil DHL oppheve tjenesten midlertidig til det er utført en validering. DHL forbeholder seg retten til å kontakte alle slike Personer direkte for å verifisere deres identitet. Dersom en slik aktivitet innebærer behandling av personopplysninger, er dette basert på eksportlover i samsvar med art. 6(1), bokstav c) i GDPR og DHLs berettigede interesser iht. art. 6(1) bokstav f) i GDPR for å minimere risiko, unngå brudd på eksportlovene og opprettholde vår tollstatus som autorisert økonomisk operatør (AEO).

 • Dette nettstedet bruker informasjonskapsler og lignende teknologier, (heretter kalt «teknologier»), for eksempel for å ha oversikt hvor ofte nettsidene våre besøkes og antall besøkende, for å gjøre tilbudene våre mest mulig bekvemmelige og effektive og for å støtte markedsføringstiltak.

  Når du går inn på nettstedet vårt, vil et personvernpreferansesenter informere deg om at teknisk nødvendige informasjonskapsler er angitt, og i tillegg at ditt samtykke er nødvendig for bruk av visse teknologier, for eksempel analytiske informasjonskapsler eller lignende teknologier.

  Databehandling ved hjelp av teknisk nødvendige informasjonskapsler er basert på vår berettigede interesse i henhold til art. 6 (1) f) GDPR for å sikre at du kan bruke nettstedet vårt på best mulig måte, for å sikre at nettstedet vårt fungerer riktig og for å garantere en praktisk og uforstyrret brukeropplevelse. Denne typen informasjonskapsler lagres utelukkende for så lenge besøket på nettstedet varer. De slettes automatisk når du lukker nettleseren.

  I tillegg vil du via personvernpreferansesenteret bli informert om at vi bruker andre teknologier (ytelses-, funksjons- eller analyseteknologier) for lagring av informasjon om besøkende som gjentatte ganger besøker én av våre internettsider. Hensikten med å bruke disse teknologiene er å kunne tilby deg optimal brukerveiledning, samt å «gjenkjenne» deg og dermed kunne presentere (i så stor grad som mulig) varierte internettsider og nytt innhold ved gjentatt bruk. Disse teknologiene vil kun bli behandlet på grunnlag av ditt forutgående samtykke i henhold til art. 6 (1) a) GDPR.

  Du finner mer informasjon i personvernpreferansesenteret , inkludert muligheten til å tilbakekalle et gitt samtykke.

  Til tross for informasjonen i preferansesenteret, og bare hvis du har gitt samtykke til bruk av informasjonskapsler og andre teknologier som beskrevet ovenfor, bruker vi dem også til formålene som beskrives nedenfor.

 • Nettstedet vårt bruker Hotjar, et analyseprogram fra Hotjar Ltd. («Hotjar») (http://www.hotjar.com, Level 2, St Julian’s Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta, Europe).

  Med Hotjar er det mulig å måle og evaluere bruksatferd (klikk, musebevegelser, rullehøyde osv.) på nettstedet vårt. Informasjonen som genereres av «sporings-informasjonskapselen» og «informasjonskapselen» under besøket ditt på vårt nettsted, blir overført til Hotjars servere i Irland og lagres der. 

  Sporingskoden samler inn følgende informasjon:

  1. Enhetsavhengige opplysninger

  Følgende opplysninger kan registreres av enheten og nettleseren din: 

  • Enhetens IP-adresse (samles inn og lagres i anonymt format) 
  • Din e-postadresse, inkludert for- og etternavn, gitt at du har oppgitt dette via nettstedet vårt 
  • Skjermstørrelse på enheten din 
  • Enhetstype og nettleserinformasjon 
  • Geografisk posisjon (kun land) 
  • Foretrukket språk på nettstedet vårt 
  • Brukersamhandlinger 
  • Musehendelser (bevegelser, posisjoner og klikk) 
  • Tastetrykk  

  2. Loggdata

  Følgende opplysninger blir generert automatisk på serverne våre når Hotjar blir brukt:

  • Referansedomene 
  • Besøkte sider 
  • Geografisk posisjon (kun land)
  • Foretrukket språk på nettstedet vårt
  • Dato og tid for når du fikk tilgang til nettstedet    

  Hotjar bruker denne informasjonen til å evaluere bruken av nettstedet vårt, generere bruksrapporter samt andre tjenester tilknyttet bruk av nettstedet og internettevaluering av nettstedet. Hotjar bruker også tredjeparts tjenester, slik som Adobe Analytics og Optimizely, for å levere tjenester. Disse tredjepartene kan lagre informasjon som nettleseren din sender under dine besøk på nettstedet, slik som informasjonskapsler og IP-forespørsler. For mer informasjon om hvordan du lagrer og bruker Adobe Analytics-data og Optimizely-data, kan du se respektive personvernpolicyer.

  Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til den ovennevnte databehandlingen av Hotjar og dets tredjeparter iht. denne personvernpolicyen.

  Informasjonskapslene som Hotjar bruker, har forskjellig «levetid». Noen varer i 365 dager, mens andre kun er gyldige så lenge besøket varer.

  Følgende oversikt gir detaljert informasjon om alle informasjonskapsler som brukes på DHLs nettsteder. Klikk på følgende knapp for mer informasjon:

  Innstillinger for informasjonskapsler

 • DHL verken deler, selger, overfører eller sprer på annen måte dine personopplysninger til tredjeparter og vil ikke gjøre dette i fremtiden, med mindre dette kreves av loven, med mindre dette kreves for å oppfylle kontrakten eller med mindre du har gitt uttrykkelig samtykke til dette. Det kan f.eks. være nødvendig å videregi adressen din og ordreopplysningene dine til våre leverandører når du bestiller produkter. Du finner videre informasjon om databeskyttelse i spesifikke tjenester og produkter i den relevante kundeportalen.

  Eksterne tjenesteleverandører som behandler opplysninger på våre vegne, er kontraktsmessig forpliktet til å overholde en streng taushetsplikt iht. art. 28 i GDPR. DHL har ansvar for å sikre informasjonen din under slike omstendigheter. Tjenesteleverandørene følger instruksjoner fra DHL, og dette garanteres av tekniske og organisatoriske tiltak samt kontrollmekanismer.

 • I tillegg til retten til innsyn har du følgende rettigheter:

  • Du kan be om informasjon om hvilke personopplysninger som er lagret om deg
  • Du kan be om at vi retter, sletter eller begrenser personopplysningene dine, forutsatt at disse handlingene er lovlige og i samsvar med eksisterende kontraktsvilkår. 
  • Du har rett til å få utlevert personopplysninger om deg i et strukturert, maskinlesbart og vanlig brukt filformat. 
  • Du har rett til å klage til Datatilsynet. Klikk  her for å finne tilsynsmyndigheten for flere land i Europa.

  Rett til å protestere

  Retten til å protestere gjelder all behandling av personopplysninger som er basert på art. 6 (1) f) i GDPR.

  For å utøve din rett, ta kontakt med oss via kontaktinformasjonen nevnt i "Kontakter"

 • DHL tar alle nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetsforholdsregler for å beskytte personopplysningene dine mot å gå tapt eller bli misbrukt. Opplysningene dine blir for eksempel lagret i et sikkert driftsmiljø som ikke er tilgjengelig for offentligheten. I visse tilfeller blir personopplysningene dine kryptert av SSL (Secure Socket Layer)-teknologi under overføring. Dette betyr at et godkjent kryptosystem brukes til kommunikasjon mellom datamaskinen din og DHL-serverne hvis nettleseren din støtter SSL. Dersom du ønsker å kontakte DHL via e-post, vil vi påpeke at vi ikke kan garantere for konfidensialiteten til informasjonen som sendes. Innhold i e-postmeldinger kan leses av tredjeparter. Vi anbefaler derfor å kun sende konfidensiell informasjon via post.

 • DHL Global Forwarding og DHL Freight forbeholder seg retten til å endre sin personvernpolicy når som helst uten varsel. Vi ber deg om å sjekke regelmessig for å holde deg informert om eventuelle endringer. Du samtykker til denne personvernpolicyen ved å bruke DHLs nettsteder.

  Denne erklæringen ble sist oppdatert 25. juni 2023.

  DHL Group personvernpolicy

  "DHL Group personvernpolicy" regulerer konsernets felles standarder for databehandling med spesielt fokus på såkalte tredjelandsoverføringer, som betyr overføring av personopplysninger til land utenfor EU, og som ikke har et tilstrekkelig nivå vern av personopplysninger. Hvis du er interessert i å lære mer om "DHL Group personvernpolicy", kan du klikke på følgende lenke:

  DHL Group personvernpolicyLast ned

  DHL Information Services

  ISO-sertifikat Asia-Stillehavsregionen 2016 Last ned
  ISO-sertifikat Europa 2018 Last ned

  CCPA («California Consumer Privacy Act»)