Navigasjon og innhold

Kjære bruker!

Nettleseren du bruker gir ikke dette nettstedet den mest optimale brukeropplevelsen.

Du kan fremdeles fortsette, men for best opplevelse anbefaler vi at du bruker Edge, Firefox eller Chrome.

Du er i  Norge
eller Velg et annet sted

VILKÅR FOR BRUK

Vilkår for Bruk – «myDHLi» PORTAL

 1. DHL Global Forwarding Management GmbH, heretter referert til som «DHL Global Forwarding», tilbyr en portal (heretter «myDHLi») til kunder (heretter «Kunder»), enten som forretningsperson eller medarbeider som handler på vegne av en virksomhet, for å etterspørre ikke-bindende tilbud, bestille transporttjenester, spore sendinger og be om flere tjenester på enklest mulig måte ved å bruke funksjonene som leveres i myDHLi (samlet «Funksjoner»).
 2. Disse vilkårene skal gjelde i forbindelse med bruken av myDHLi og tilknyttede Funksjoner. Ytterligere vilkår, som aksepteres separat av Kunden, kan gjelde for å bruke myDHLi fullt ut som registrert kunde eller visse Funksjoner. Alle transporttjenester som leveres av DHL Global Forwarding eller tilknyttede selskaper («DHL»), er underlagt vilkårene og betingelsene for transporttjenester for det respektive DHL-selskapet som tilbyr tjenesten.
 3. Kunder som ønsker å bruke myDHLi og Funksjonene fullt ut, må oppgi brukernavn og passord som leveres av DHL Global Forwarding på forespørsel fra Kunden. Forutsetningen for å få brukernavn og passord er å inngå en kundekontrakt med DHL.
 4. Tilbud som genereres i QUOTE + BOOK-funksjonen, er ikke bindende og utgjør ingen kontrakt om DHL-transporttjenester (heretter «Transporttjenester»). For å kunne inngå en kontrakt om Transporttjenester må du godta en bindende kontrakt med den respektive DHL-enheten, som Kunden kan sende inn ved å velge og bestille en tjeneste i QUOTE + BOOK-funksjonen.
 5. Kunder skal kun bruke myDHLi for DHL Global Forwarding-formålene som beskrevet i avsnitt 1. Kunder kan ikke (a) modifisere, forstyrre eller deaktivere noen funksjoner, funksjonaliteter eller sikkerhetskontroller for myDHLi og Funksjonene; (b) overvinne, unngå, omgå, fjerne, deaktivere eller på annen måte gå rundt noen beskyttelsesmekanismer for myDHLi og dets funksjoner, eller (c) utføre omvendt utvikling, dekompilere, demontere eller avlede kildekode, underliggende ideer, algoritmer, struktur eller organisasjonsform fra myDHLi og Funksjonene.
 6. Kunden aksepterer at DHL Global Forwarding fritt og når som helst kan modifisere Funksjonene og myDHLi, eller erstatte disse med en annen Løsning etter eget skjønn.
 7. DHL Global Forwarding forbeholder seg retten til når som helst å endre og/eller begrense bruken av alle Funksjoner og/eller Innhold, særlig hvis (a) Funksjonene og/eller Innhold modifiseres eller avvikles, eller (b) Kunden har brutt vilkårene for bruk for myDHLi, eller (c) det må utføres vedlikehold. Kunden aksepterer at DHL Global Forwarding ikke skal være ansvarlig overfor kunden eller noen andre tredjeparter for noen modifikasjoner, utsettelser eller avviklinger av Funksjonene og/eller Innholdet.
 8. Alle data, tekster, grafikker, brukergrensesnitt, databaser, varemerker, logoer og all datamaskinkode («Innhold»), inkludert, men ikke begrenset til, design, struktur, valg og uttrykk, «utseende og funksjonalitet», og oppsettet av slikt Innhold i myDHLi, eies, eller er lisensiert, av DHL Global Forwarding og er beskyttet av opphavsrett, varemerkelover og andre immaterielle rettigheter. Bortsett fra der dette er uttrykt i disse vilkårene for bruk eller i Funksjonen, skal ingen del av myDHLi og intet Innhold kopieres, reproduseres, offentliggjøres på nytt, lastes opp, overføres eller distribueres på noen måte til noen annen datamaskin, server, noe annet nettsted eller noen andre medier for publisering eller distribuering, og heller ikke brukes på annen måte uten etter uttrykkelig skriftlig tillatelse fra DHL Global Forwarding.
 9. Kunden er ansvarlig for alle aktiviteter som utføres via myDHLi, inkludert, men ikke begrenset til, andre varslingsfunksjoner i samsvar med gjeldende konkurranse- og databeskyttelseslover. Især skal Kunden innhente tillatelse fra adressaten før han/hun bruker funksjonene «Dele» eller «Bestille». På forespørsel fra DHL Global Forwarding skal kunden gi DHL Global Forwarding bevis på tillatelsen. Kunden sikrer at den har overholdt sine juridiske forpliktelser i forhold til personopplysninger gitt til DHL Global Forwarding inkludert mottakerdata som kan være nødvendig for transport, levering og logistikktjenester, som f.eks. navn, adresse, e-post og telefonnummer. Kunden skal informere mottakerne om behandlingen av deres personopplysninger for de ovennevnte formål, inkludert behandling for leveringsbevis. Kunden skal ikke videresende noen tilbud til konkurrenter av DHL. Konkurrenter av DHL defineres som ethvert selskap som tilbyr fraktbefordring og relaterte logistikktjenester.
 10. Kunder skal holde tilordnede brukernavn og passord hemmelig, beskytte dem mot tilgang fra uautoriserte tredjeparter og ikke avsløre dem til uautoriserte brukere. Bare personer med behov for å få tilgang til myDHLi for å kunne bruke Funksjonene på vegne av Kunden skal være autorisert av Kunden («autorisert bruker»). Kunden skal varsle autoriserte brukere om deres forpliktelse, og skal innhente tilsvarende tilsagn fra andre autoriserte brukere. Kunder samtykker til å varsle DHL Global Forwarding øyeblikkelig om all uautorisert bruk av Kundens konto eller passord, eller andre sikkerhetsbrudd.
 11. Kunden skal ta alle nødvendige skritt for å sikre at han/hun ikke overfører eller mottar datavirus, ormer eller andre programmer av noe slag som kan eller er ment å skade, forstyrre, avlytte eller ekspropriere systemer, data eller informasjon av noe slag tilhørende DHL Global Forwarding.
 12. Kunden skal sikre at all informasjon han/hun oppgir til DHL via myDHLi, er fullstendig, korrekt og nøyaktig. Kunden skal være eneansvarlig for alle skader og konsekvenser som kan komme av bruk av falsk eller feilaktig informasjon.
 13. DHL behandler personopplysninger som oppgis av Kunden i myDHLi iht. «personvernpolicyen» i nettstedets topptekst. myDHLi kan inneholde lenker til andre uavhengige tredjeparters nettsteder («Lenkede nettsteder»). Disse Lenkede nettstedene er ikke under DHL Global Forwardings kontroll, og DHL Global Forwarding er ikke ansvarlig for og gir ikke sin tilslutning til innhold på slike Lenkede nettsteder, ei heller informasjon eller materiale på slike Lenkede nettsteder.
 14. Tjenestene og informasjonen i myDHLi leveres som de(n) er. DHL Global Forwarding, frasier seg alle garantier, uttrykte eller implisitte, lovfestede eller annet så langt der er tillatt av loven, inkludert, men ikke begrenset til, de implisitte garantiene for salgbarhet, ukrenkelighet av tredjeparters rettigheter og egnethet for et spesielt formål. DHL, dets tilknyttede selskaper eller representanter gir ingen garantier for nøyaktigheten, fullstendigheten, sikkerheten eller betimeligheten av tjenestene, innholdet eller informasjonen som gis på eller via myDHLi. Ingen informasjon som erverves via myDHLi, skal utgjøre noen garanti som ikke er uttrykkelig beskrevet av DHL i disse vilkårene.
 15. I den grad det er tillatt i henhold til lov, skal DHL Global Forwarding, dets tilknyttede selskaper eller representanter ikke i noen tilfeller holdes ansvarlig for tilfeldige skader, indirekte skader, typiske skader eller følgeskader, straffeerstatning, tapt profitt eller skader som følger av (a) tapte data eller forretningsforstyrrelser eller noe annet som kommer av bruken av eller manglende mulighet til å bruke myDHLi eller (b) misbruk fra myDHLi sin side av noen medarbeider av Kunden som ikke er autorisert til å bruke myDHLi, enten det dreier seg om garanti, kontrakt, forvoldt skade, forseelse eller annen rettsteori, og uansett om DHL blir gjort oppmerksom på muligheten for slike skader. Uten at det begrenser det foregående, og i den grad det er tillatt av loven, skal DHLs totale ansvar for skader (direkte eller på annet vis) eller tap uansett form for handling eller krav, enten under kontrakt, i form av forvoldt skade eller annet, aldri overskride 100 euro. I den grad det er tillatt av loven, er rettsmidlene som er beskrevet i disse vilkårene, eksklusive og enerådende.
 16. Kunden holder herved DHL skadesløs så langt det er mulig og for alt ansvar og alle kostnader, krav, saksgrunnlag, skader og utgifter som kommer av eller på noen måte er relatert til brudd på noen av bestemmelsene i disse vilkårene for bruk fra Kundens side.
 17. DHL Global Forwarding kan når som helst og etter eget skjønn utestenge Kunden fra bruk av myDHLi. Ved en slik utestengelse skal Kunden (a) umiddelbart slutte å bruke myDHLi og (b) ikke bruke myDHLi eller dets funksjoner i fremtiden. Kunden samtykker til at DHL Global Forwarding ikke skal være ansvarlig overfor Kunden eller tredjeparter for utestengelser av Kunden som fratar ham/henne tilgang til myDHLi.
 18. Disse vilkårene for bruk skal styres av lovene i Tyskland.
 19. DHL Global Forwarding kan endre disse vilkårene for bruk fra tid til annen. DHL Global Forwarding varsler Kunden om endringer av disse vilkårene for bruk i skriftlig form. Endringene skal tre i kraft, og kontraktsforholdet skal fortsette underlagt de endrede betingelsene hvis Kunden godtar de endrede vilkårene for bruk når han/hun logger på sin konto neste gang for den innloggede versjonen eller ved å godta vilkårene for bruk-avmerkingsboksen for Quote + Book-funksjonen.

Versjon per 16. november 2022