Navigare și conținut

Stimate Utilizator,

Vizitați această pagină de pe un browser care este posibil să nu ofere o experiență optimă.

Puteți totuși să continuați, însă pentru a beneficia de cea mai bună experiență pe această pagină, vă recomandăm să utilizați Edge, Firefox și Chrome.

Vă aflați pe  România
sau Selectați o altă locație

NOTIFICARE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA

DHL Global Forwarding Management GmbH., (denumită în continuare „DHL Global Forwarding” ) vă mulțumește că ați vizitat site-ul nostru și „Portalul myDHLi” și că sunteți interesat(ă) de compania, produsele și serviciile noastre. În funcție de țara în care sunt oferite produsele și serviciile, entitatea DHL Global Forwarding locală respectivă poate fi răspunzătoare pentru furnizarea acestora.

Mai multe produse și servicii de pe acest site web și pe „Portalul myDHLi” sunt furnizate de DHL Freight GmbH și/sau entitatea de transport respectivă DHL Freight, (denumită în continuare „DHL Freight”)

Pentru noi este important să vă protejăm datele cu caracter personal în timpul gestionării lor pe parcursul întregului proces comercial.

Informațiile furnizate mai jos sunt destinate să vă ofere o imagine de ansamblu asupra modului în care datele dvs. sunt prelucrate.

 • Datele cu caracter personal se referă la orice informație cu privire la o persoană fizică („persoana vizată”) identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este una care poate fi identificată direct sau indirect în special pe baza unui identificator – precum un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online – sau la unul sau mai mulți factori privind identitatea fizică, fiziologică, genetică, mintală, economică, culturală sau socială a acelei persoane fizice. Acestea includ informații precum numele real, adresa, numărul de telefon și data nașterii. Informațiile care nu pot fi corelate cu identitatea dvs. reală – cum ar fi site-urile web preferate sau numărul de utilizatori ai unui site – nu sunt considerate date cu caracter personal.

 • Prezenta Notificare privind confidențialitatea se aplică prelucrării datelor de către:

  Numele și detaliile de contact ale operatorilor:

  Operatorul pentru site-ul web, portalul myDHLi și alte produse și servicii DHL Global Forwarding este:

  DHL Global Forwarding Management GmbH
  Johanniterstr. 1
  53113 Bonn
  Germania

  Operatorul pentru produsele și serviciile DHL Freight este:

  DHL Freight GmbH
  Godesberger Allee 102-104
  53175 Bonn
  Germania

  Responsabilul cu protecția datelor al operatorilor de mai sus; detalii de contact:

  Deutsche Post AG
  Global Data Protection
  53250 Bonn

  Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați. dataprotectionDGFF@dhl.com

 • Vizitarea site-ului nostru web

  DHL Global Forwarding se angajează să păstreze confidențialitatea utilizatorilor site-ului nostru web. Când vizitați site-ul nostru web, serverele web stochează, temporar și din motive de securitate, date care pot permite identificarea.
  Sunt colectate următoarele date: Adresa IP, numele de gazdă al computerului care a accesat, site-ul web de pe care ați accesat acest site web, o listă a site-urilor pe care le-ați vizitat în cadrul prezenței noastre generale pe internet, data și durata vizitei dvs., notificarea privind succesul vizitei, volumul de date transferate, informații despre datele de identificare ale tipului de browser și ale sistemului de operare utilizat de dvs.

  Informații personale suplimentare precum numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail nu sunt colectate decât dacă furnizați aceste date în mod voluntar, de exemplu, în timp ce completați un formular de contact online, ca parte a unor înregistrări, sondaje, concursuri, executării contractului sau cereri de informații.

  Stocarea temporară a acestor date în timpul vizitei dvs. pe site-ul web este necesară pentru a permite furnizarea site-ului web către dvs. Stocarea suplimentară în fișierele jurnal este efectuată pentru a asigura funcționalitatea site-ului web și securitatea sistemelor noastre IT. Aceste scopuri sunt, de asemenea, acoperite de un interes legitim în prelucrarea datelor. Această măsură se aplică în baza art. 6 (1) f) din Regulamentul general european privind protecția datelor (RGPD).

  Datele sunt șterse imediat ce nu mai sunt necesare pentru a atinge scopul pentru care au fost colectate. Pentru furnizarea site-ului web, acest lucru are loc la sfârșitul sesiunii. Fișierele jurnal (jurnalele de acces) sunt păstrate pentru accesul direct și exclusiv al administratorilor, pentru o perioadă de 30 de zile.

  Utilizarea serviciului myDHLi Quote+Book

  Acest site web conține o funcție prin care se poate solicita o ofertă furnizată de DHL Global Forwarding și/sau efectua o rezervare. Dacă utilizatorul folosește această opțiune, datele introduse în câmpurile de date sunt transmise către DHL Global Forwarding și/sau DHL Freight, în funcție de serviciul oferit.

  Datele cu caracter personal furnizate de dvs. (de exemplu, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa) vor fi prelucrate în principal în scopul îndeplinirii relației precontractuale în conformitate cu art. 6 (1) b) RGPD și pentru a proteja interesele legitime în conformitate cu art. 6 (1) f) RGPD. Un interes legitim din partea DHL Global Forwarding sau DHL Freight constă în special în asigurarea unui flux de proces cursiv, prelucrarea cererilor clienților, comercializarea directă a produselor și serviciilor lor și îmbunătățirea continuă a acestora.

  Cu condiția să nu fie necesară respectarea unei perioade de păstrare legale sau contractuale, solicitarea dvs. va fi stocată timp de maximum doi anila operatorul relevant ca dovadă a prelucrării corespunzătoare și în scopul optimizării serviciilor.

  În unele cazuri, atunci când ne trimiteți o cerere de ofertă prin e-mail, puteți primi un răspuns automat la solicitare, prin utilizarea serviciului nostru Quote+Book, cu scopul de a îmbunătăți viteza/calitatea ofertei noastre de servicii. Prelucrăm datele dvs. în conformitate cu art. 6 (1) b) RGPD, executarea unui contract.
  Pentru a răspunde la întrebările dvs. cât mai repede și mai precis posibil, este posibil să prelucrăm aceste solicitări în mod automat. Întrucât ne străduim în permanență să vă oferim un serviciu mai rapid și mai simplu, ne optimizăm în prezent procesele noastre interne de afaceri și servicii. Chiar dacă intenționăm să anonimizăm toate datele cu caracter personal furnizate, unele date pot fi prelucrate în aceste scopuri de optimizare. Prelucrarea relevantă a datelor dvs. cu caracter personal se bazează pe art. 6 (1) f) RGPD.

  Înregistrarea pe portalul myDHLi

  DHL Global Forwarding și DHL Freight oferă clienților lor posibilitatea de a se înregistra pentru un cont pe portalul myDHLi. În cazul în care vă înregistrați la portalul myDHLi pentru a utiliza pe deplin serviciile myDHLi, DHL Global Forwarding vă va prelucra datele cu caracter personal, precum numele dvs., adresa de e-mail și numărul de telefon, pentru a vă oferi un nume de utilizator și o parolă. Condiția prealabilă pentru obținerea unui nume de utilizator și parolă o reprezintă încheierea unui contract cu DHL Global Forwarding sau DHL Freight. Dacă sunteți client DHL Freight și solicitați acces la portalul myDHLi, DHL Freight vă va prelucra și datele de înregistrare.
  Temeiul legal este art. 6 (1) b) RGPD, în cadrul relației contractuale cu dvs. în calitate de client.

  Executarea unui contract

  Din motive contractuale, DHL Global Forwarding și DHL Freight au nevoie, de asemenea, de date cu caracter personal pentru a-și furniza serviciile și pentru a se conforma obligațiilor care decurg din baza acordurilor contractuale încheiate cu dvs. Aceste date sunt utilizate, de exemplu, pentru executarea unui contract (de expediere), dovada livrării, gestionarea datelor clienților, gestionarea plăților și, după caz, evaluarea bonității. Anumite date despre expediere vor fi furnizate și autorităților din țara de tranzit sau de destinație pentru vămuire și plata impozitelor sau pentru controlul securității, conform legislației din țara respectivă. Informațiile furnizate includ, de regulă: numele și adresa expeditorului, numele, adresa și semnătura destinatarului, numele și adresa plătitorului, descrierea mărfurilor, numărul bucăților, greutatea și valoarea bunurilor expediate.

  Temeiul legal este art. 6 (1) b) RGPD, deoarece prelucrarea se realizează pentru executarea unui contract la care sunteți parte și art. 6. (1) c) RGPD, deoarece prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor legale.

  Prelucrarea în scopuri publicitare

  Dacă sunteți un client existent al DHL Global Forwarding sau DHL Freight, datele dvs. poștale (de exemplu, numele, adresa) vor fi prelucrate pentru a vă contacta pentru a vă oferi cele mai recente informații despre ofertele noastre, știri, produse și servicii.

  În plus, dacă vă abonați la materialele noastre de marketing și promoționale (inclusiv buletine informative), prelucrăm datele dvs. personale, de exemplu, numele, adresa de e-mail și numărul de telefon în acest scop. Vă putem contacta, de asemenea, în scopuri de cercetare a pieței - inclusiv pentru chestionare de determinare a satisfacției clienților cu privire la serviciile și produsele menționate anterior. Temeiul legal pentru această prelucrare a datelor este consimțământul dvs. în conformitate cu art. 6 (1) a) RGPD.

  Puteți opri în orice moment primirea informațiilor și știrilor prin e-mail dacă faceți clic pe „Dezabonare” în partea de jos a e-mailului. De asemenea, vă puteți retrage consimțământul în orice moment, cu efect pentru viitor, folosind adresa de contact: mydhli@dhl.com.

  Dacă legea permite, cu excepția consimțământului existent, vom prelucra adresa dvs. de e-mail exclusiv pentru a vă oferi informații cu privire la produsele și serviciile proprii și similare de la DHL Global Forwarding și DHL Freights.
  Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri proprii de marketing direct se efectuează în cadrul interesului legitim al DHL Global Forwarding sau DHL Freight. Aveți dreptul de a vă opune oricând acestei prelucrări. Pentru a vă exercita dreptul, este suficient să contactați mydhli@dhl.com; temeiul legal pentru prelucrarea menționată anterior este art. 6 (1) f) RGPD.

  În cazul în care depuneți o obiecție sau vă dezabonați de la serviciile noastre de marketing și promoționale, datele respective vor fi blocate și nu vor mai fi prelucrate în astfel de scopuri.

  Realizarea chestionarului nostru pentru clienți

  Dacă alegeți să completați chestionarul nostru de feedback voluntar, răspunsurile dvs. personale vor fi conectate la contul dvs., pentru ca noi să ne îmbunătățim serviciile. Rezultatele chestionarului vor fi utilizate pentru a ne îmbunătăți serviciile. Toate datele vor fi tratate respectând prevederile de confidențialitate.

  Temeiul legal pentru această prelucrare a datelor este art. 6 (1) a) RGPD, consimțământ.

  Vom șterge aceste date imediat ce scopul colectării a încetat.

  Legile și reglementările privind controlul și sancțiunile aferente exporturilor

  DHL trebuie să respecte legile și regulamentele aplicabile privind controlul și sancțiunile exporturilor („Legile exporturilor”) atunci când furnizează serviciile sale. Prin urmare, DHL este obligată să ia măsuri pentru a împiedica clienții, destinatarii, expeditorii sau orice altă parte contractată de clientul său (denumite în continuare „Persoane”) să acceseze serviciile DHL atunci când o Persoană este indicată ca fiind o parte cunoscută ca având interdicții sau restricții în legile aplicabile privind exportul.

  DHL efectuează periodic verificări de nume, date de contact și alte informații furnizate în cadrul listelor cu părți cu interdicții și sancțiuni. Dacă se suspectă identificarea într-o listă, DHL își va suspenda temporar serviciul până când se va efectua o validare ulterioară și își rezervă dreptul de a contacta direct o astfel de persoană în scopul verificării identității. În cazul în care o astfel de activitate implică prelucrarea datelor cu caracter personal, aceasta se bazează pe legile exporturilor coroborate cu art. 6 (1) lit. c) RGPD și interesul legitim al DHL conform art. 6 (1) lit. f) RGPD în ceea ce privește minimizarea riscurilor, evitarea încălcării legilor privind exportul și menținerea statutului nostru vamal de operator economic autorizat (AEO).

 • „Modulele cookie” sunt fișiere de mici dimensiuni care permit stocarea informațiilor specifice referitoare la dvs. pe dispozitivul dvs. în timp ce vizitați acest site web. Modulele cookie ajută la determinarea frecvenței de utilizare și a numărului de utilizatori care vizitează acest site web și pentru a vă oferi serviciile noastre cât mai convenabil și eficient posibil.

  Când accesați acest site web, veți fi notificat(ă) printr-un banner cookie că vor fi setate module cookie necesare din punct de vedere tehnic. Prelucrarea datelor prin intermediul modulelor cookie necesare din punct de vedere tehnic se bazează pe interesul nostru legitim conform art. 6 (1) f) RGPD pentru a asigura funcționarea tehnică fără întreruperi a site-ului web. În plus, veți fi informat(ă) că vă puteți da consimțământul în sensul art. 6 (1) a) RGPD privind utilizarea modulelor cookie de performanță și/sau modulelor cookie de analiză. Desigur, aveți posibilitatea de a revoca consimțământul dat.

  Durata păstrării

  „Modulele cookie de sesiune” sunt stocate numai pe durata vizitei dvs. pe acest site web. Acestea sunt șterse automat când închideți browserul.
  În al doilea rând, „modulele cookie persistente” sunt utilizate pentru a înregistra informații despre vizitatorii care accesează în mod regulat acest site web. Nu se realizează profiluri individuale pe baza comportamentului de utilizare. Conținutul unui modul cookie persistent este limitat la un număr de identificare. Numele dvs., adresa de e-mail, adresa IP etc. nu sunt stocate. Motivul utilizării acestor module cookie este acela de a vă putea oferi îndrumări optime pentru dvs. ca utilizator, precum și de a vă „recunoaște” și de a vă putea prezenta un site web cât mai variat și un conținut cât mai nou posibil în timpul utilizării recurente. Temeiul legal pentru aceasta este consimțământul utilizatorului în conformitate cu art. 6 (1) (a) RGPD.

  Următoarea prezentare generală oferă informații detaliate despre toate modulele cookie utilizate pe site-urile web DHL. Faceți clic pe butonul de mai jos pentru mai multe informații:

  Setări module cookie

 • Folosim Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. („Google”). Google utilizează module cookie. Informațiile generate de modulele cookie despre utilizarea ofertei online de către utilizatori sunt de obicei transmise către un server Google din SUA și sunt stocate acolo.

  Google va utiliza aceste informații în numele nostru pentru a evalua utilizarea ofertei noastre online de către utilizatori, pentru a compila rapoarte despre activitățile din cadrul acestei oferte online și pentru a ne oferi alte servicii legate de utilizarea acestei oferte online și utilizarea Internetului. În acest caz, pot fi create profiluri de utilizator pseudonimizate pentru datele prelucrate.

  Folosim Google Analytics numai cu anonimizarea IP activată. Prin urmare, adresa IP a utilizatorilor va fi scurtată de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale Acordului privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi trimisă către un server Google din SUA și va fi scurtată acolo. Adresa IP trimisă de browserul utilizatorului nu va fi combinată cu alte date furnizate de Google.

  Următoarea prezentare generală oferă informații detaliate despre toate modulele cookie utilizate pe site-urile web DHL. Faceți clic pe butonul de mai jos pentru mai multe informații:

  Setări module cookie

 • Site-ul nostru web utilizează Hotjar, un software de analiză al Hotjar Ltd. („Hotjar”) (http://www.hotjar.com, Level 2, St Julian’s Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta, Europa).

  Prin intermediul Hotjar, putem măsura și evalua comportamentul de utilizare (clicuri, mișcări ale mouse-ului, înălțimi de derulare etc.) pe site-ul nostru web. Informațiile generate de „Codul de urmărire” și „Module cookie” de la vizita dvs. pe site-ul nostru web vor fi transmise serverelor Hotjar din Irlanda și vor fi stocate acolo. 

  Codul de urmărire colectează următoarele informații:

  1. Date specifice dispozitivului

  Următoarele informații pot fi înregistrate de dispozitiv și de browser: 

  • Adresa IP a dispozitivului dvs. (colectată și stocată într-un format anonim) 
  • Adresa dvs. de e-mail, inclusiv numele și prenumele dvs., cu condiția să o faceți disponibilă prin intermediul site-ului nostru web 
  • Dimensiunea ecranului dispozitivului dvs. 
  • Tipul dispozitivului și informații despre browser 
  • Punct de localizare geografică (doar țara) 
  • Limba preferată pentru afișarea site-ul nostru web 
  • Interacțiuni cu utilizatorii 
  • Evenimente de mouse (mișcare, poziție și clicuri) 
  • Apăsarea tastelor  

  2. Date jurnal

  Următoarele date sunt generate automat de serverele noastre atunci când este utilizat Hotjar:

  • Domeniu de referință 
  • Pagini vizitate 
  • Punct de localizare geografică (doar țara)
  • Limba preferată pentru afișarea site-ul nostru web
  • Data și ora la care a fost accesat site-ul web    

  Hotjar va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea site-ului nostru web de către dvs., pentru a genera rapoarte de utilizare, precum și alte servicii legate de utilizarea site-ului web și de evaluarea pe Internet a site-ului web. Hotjar folosește, de asemenea, servicii terțe, cum ar fi Google Analytics și Optimizely, pentru a furniza servicii. Aceste terțe părți pot stoca informații pe care browserul dvs. le trimite în timpul vizitei dvs. pe site-ul web, cum ar fi module cookie sau solicitări IP. Pentru mai multe informații despre modul de stocare și utilizare a datelor Google Analytics și Optimizely, vă rugăm să consultați politicile lor de confidențialitate.

  Prin continuarea utilizării acestui site web, sunteți de acord cu prelucrarea de mai sus a datelor de către Hotjar și terții săi în temeiul prezentei politici de confidențialitate.

  Modulele cookie pe care le folosește Hotjar au o „durată de viață” diferită; unele persistă până la 365 de zile, altele rămân valabile numai în timpul vizitei curente.

  Următoarea prezentare generală oferă informații detaliate despre toate modulele cookie utilizate pe site-urile web DHL. Faceți clic pe butonul de mai jos pentru mai multe informații:

  Setări module cookie

 • DHL nu partajează, nu vinde, nu transferă sau diseminează în alt mod datele dvs. cu caracter personal către terțe părți și nu va face acest lucru în viitor, cu excepția cazului în care este impus de lege, cu excepția cazului în care este necesar în scopul contractului sau cu excepția cazului în care v-ați oferit consimțământul dvs. expres în acest sens. De exemplu, poate fi necesar să transmiteți adresa dvs. și datele comenzii contractanților noștri atunci când comandați produse. Informații suplimentare despre protecția datelor în cadrul serviciilor și produselor specifice sunt disponibile pe portalul relevant pentru clienți.

  Furnizorii externi de servicii care prelucrează date în numele nostru sunt obligați contractual să mențină un grad strict de confidențialitate, conform art. 28 RGPD. DHL este răspunzătoare pentru protejarea informațiilor dvs. în astfel de circumstanțe. Furnizorii de servicii respectă instrucțiunile DHL, iar acest lucru este garantat prin măsuri tehnice și organizatorice, precum și prin verificări și controale.

 • În afară de dreptul de a obține, aveți următoarele drepturi:

  • Puteți solicita informații cu privire la datele cu caracter personal stocate
  • Puteți solicita să corectăm, să ștergem sau să blocăm datele dvs. cu caracter personal, cu condiția ca aceste acțiuni să fie permise de lege și să fie în conformitate cu condițiile contractuale existente. 
  • Puteți solicita să primiți datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil electronic. 
  • Puteți depune o plângere la o autoritate de supraveghere. Pentru a găsi autoritatea competentă pentru protecția datelor, faceți clic  aici.

  Dreptul la opoziție

  Dreptul de opoziție se aplică tuturor prelucrărilor de date cu caracter personal care se bazează pe art. 6 (1) f) RGPD.

  Pentru a vă exercita dreptul, contactați-ne utilizând datele de contact menționate în categoria „Contact”.

 • DHL ia toate măsurile de securitate tehnice și organizaționale necesare pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva pierderii sau utilizării greșite. De exemplu, datele dvs. sunt salvate într-un mediu de operare sigur, care nu este accesibil publicului. În anumite cazuri, datele dvs. cu caracter personal sunt criptate prin tehnologia Secure Socket Layer (SSL) în timpul transmiterii. Aceasta înseamnă că o procedură de criptare aprobată este utilizată pentru comunicarea între computerul dvs. și serverele DHL dacă browserul dvs. acceptă SSL. Dacă doriți să contactați DHL prin e-mail, dorim să subliniem că confidențialitatea informațiilor transmise nu poate fi garantată. Conținutul mesajelor e-mail poate fi citit de terți. Prin urmare, vă recomandăm să ne trimiteți informații confidențiale numai prin poștă.

 • DHL Global Forwarding și DHL Freight își rezervă dreptul de a modifica Notificarea privind confidențialitatea în orice moment, cu sau fără notificare prealabilă. Vă rugăm să reveniți frecvent pentru a primi informații cu privire la orice modificări. Prin utilizarea site-urilor web DHL, sunteți de acord cu această Notificare privind confidențialitatea.

  Această declarație a fost actualizată ultima dată la 21 aprilie 2021.

  Politica privind confidențialitatea datelor DPDHL

  „Politica privind confidențialitatea datelor DPDHL” reglementează standardele la nivel de grup pentru prelucrarea datelor, mai ales cu privire la așa-numitele transferuri din țări terțe, adică transferuri de date cu caracter personal către țări din afara UE, care nu au un nivel adecvat de protecție a datelor. Dacă sunteți interesat(ă) să aflați mai multe despre „Politica privind confidențialitatea datelor DPDHL”, vă rugăm să folosiți următorul link:

  Politica privind confidențialitatea datelor DPDHL Descărcare

  Servicii de informare DHL

  Certificat ISO Asia Pacific 2016 Descărcare
  Certificat ISO Europa 2018 Descărcare

  Legea privind confidențialitatea datelor consumatorilor din California („CCPA”)