Navigare și conținut

Stimate Utilizator,

Vizitați această pagină de pe un browser care este posibil să nu ofere o experiență optimă.

Puteți totuși să continuați, însă pentru a beneficia de cea mai bună experiență pe această pagină, vă recomandăm să utilizați Edge, Firefox și Chrome.

Vă aflați pe  România
sau Selectați o altă locație

CONDIȚII DE UTILIZARE

Condiții De Utilizare – PORTALUL „myDHLi”

 1. DHL Global Forwarding Management GmbH, denumită în continuare „DHL Global Forwarding”, oferă un portal (denumit în continuare „myDHLi”) Clienților (denumiți în continuare „Clienții”), în calitate de antreprenor sau angajat care acționează în numele unei companii, pentru a solicita oferte fără caracter obligatoriu, a rezerva servicii de transport, a monitoriza expedieri și a solicita servicii suplimentare cât mai simplu posibil, prin utilizarea funcțiilor oferite în myDHLi (denumite împreună „Funcțiile”).
 2. Prezentele condiții vizează utilizarea myDHLi și a Funcțiilor sale. Se pot aplica condiții suplimentare, care vor fi acceptate separat de către Client, pentru utilizarea completă a myDHLi în calitate de client înregistrat sau a anumitor Funcții. Toate serviciile de transport furnizate de DHL Global Forwarding sau companiile afiliate („DHL”) sunt supuse Clauzelor și condițiilor privind serviciile de transport ale companiei DHL respective care oferă serviciul.
 3. Clienții care doresc să utilizeze complet myDHLi și Funcțiile trebuie să introducă numele de utilizator și parola furnizate de DHL Global Forwarding, la solicitarea Clientului. Condiția prealabilă pentru obținerea unui nume de utilizator și parole reprezintă încheierea unui contract de Client cu DHL.
 4. Ofertele generate în cadrul Funcției QUOTE + BOOK nu sunt obligatorii și nu reprezintă un contract pentru serviciile de transport DHL (denumite în continuare „Serviciile de transport”). Încheierea unui contract pentru servicii de transport este condiționată de acceptarea unei oferte cu caracter obligatoriu de către entitatea respectivă DHL , pe care Clientul o poate transmite prin selectarea și rezervarea unui serviciu în cadrul Funcției QUOTE + BOOK.
 5. Clienții vor utiliza myDHLi numai în scopurile legate DHL Global Forwarding și prevăzute în paragraful 1. Clienții nu pot (a) modifica, perturba sau dezactiva nicio caracteristică, funcționalitate sau măsuri de securitate existente în cadrul myDHLi sau Funcțiilor; (b) elimina, evita, ocoli, îndepărta, dezactiva sau opri niciun mecanism de protecție din myDHLi și funcțiile sale; sau (c) realiza inginerie inversă, decompila, dezasambla sau deriva codul sursă, idei, algoritmi, structură sau formă de organizare existentă ale myDHLi și ale Funcțiilor.
 6. Clientul acceptă faptul că DHL Global Forwarding poate modifica oricând Funcțiile și myDHLi sau să le înlocuiască cu o altă Soluție, la propria discreție.
 7. DHL Global Forwarding își rezervă dreptul de a modifica și/sau de a limita utilizarea oricărei Funcții și/sau Conținut în orice moment, în special dacă (a) Funcțiile și/sau Conținutul sunt modificate sau întrerupte sau (b) Clientul a încălcat Condițiile de utilizare myDHLi sau (c) trebuie efectuate lucrări de întreținere. Clientul este de acord că DHL Global Forwarding nu este răspunzătoare față de Client și față de niciun terț cu privire la nicio modificare, suspendare sau întrerupere a Funcțiilor și/sau Conținutului.
 8. Toate datele, textele, elementele grafice, interfețele de utilizator, bazele de date, mărcile comerciale, logourile și codurile de computer („Conținut”) inclusiv, dar fără a se limita la design, structură, selecție, expresie, „aspect” și dispunerea unui astfel de Conținut din myDHLi sunt deținute sau licențiate de DHL Global Forwarding și sunt protejate prin legi privind drepturile de autor și mărcile comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală. Cu excepția cazului în care acest aspect este prevăzut în mod expres în prezentele Condiții de utilizare sau în cadrul Funcțiilor, nicio parte din myDHLi și niciun Conținut nu pot fi copiate, reproduse, republicate, încărcate, transmise sau distribuite în niciun mod către alte computere, servere, site-uri web sau alte suporturi pentru publicare, distribuire sau utilizare în alte moduri, fără a obține în prealabil acordul scris și expres de la DHL Global Forwarding.
 9. Clientul este răspunzător pentru toate activitățile realizate prin intermediul myDHLi, inclusiv, dar fără a se limita la, alte funcționalități de notificare, în conformitate cu legile aplicabile privind concurența și protecția datelor. Mai exact, Clientul va obține consimțământul destinatarului înainte de a utiliza funcțiile „Partajare” sau „Rezervare”. La solicitarea DHL Global Forwarding, Clientul va transmite către DHL Global Forwarding dovada consimțământului. Clientul se asigură că și-a îndeplinit obligațiile legale în relație cu datele cu caracter personal furnizate de DHL Global Forwarding, inclusiv datele despre destinatar care pot fi necesare pentru serviciile de transport, livrare și logistică, de exemplu, numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon. Clientul va informa destinatarii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora în scopurile menționate mai sus, inclusiv prelucrarea pentru dovada de livrare. Clientul nu va transmite nicio ofertă către Concurenții DHL. Concurenții DHL sunt definiți ca orice companie care oferă servicii de transport de marfă și servicii logistice conexe.
 10. Clientul va păstra secrete numele de utilizator și parola care i s-au alocat, le va proteja împotriva accesului de către terți neautorizați și nu le va divulga utilizatorilor neautorizați. Numai persoanele care trebuie să acceseze myDHLi pentru a utiliza Funcțiile în numele Clientului vor fi autorizate de Client („utilizator autorizat”). Clientul va informa utilizatorii autorizați cu privire la obligațiile lor și va obține angajamente corespunzătoare de la utilizatorii autorizați. Clientul este de acord să notifice imediat DHL Global Forwarding cu privire la orice utilizare neautorizată a contului sau parolei Clientului sau privind orice altă încălcare a securității.
 11. Clientul va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că Clientul nu transmite sau nu primește niciun virus, vierme sau alte programe de orice tip care pot sau sunt concepute să atace, afecteze, intercepteze sau să controleze orice sistem, date sau informații cu privire la DHL Global Forwarding.
 12. Clientul se va asigura că toate informațiile pe care le furnizează către DHL prin myDHLi sunt complete, corecte și exacte. Clientul este unicul răspunzător pentru orice daune sau consecințe care ar putea interveni prin utilizarea unor informații false, incorecte sau incomplete.
 13. DHL va prelucra datele cu caracter personal furnizate de Client în myDHLi conform „Notei de confidențialitate” din subsolul site-ului. myDHLi poate conține linkuri la alte site-uri terțe independente („Site-uri conectate”). Aceste Site-uri conectate nu sunt controlate de DHL Global Forwarding, iar DHL Global Forwarding nu este răspunzătoare și nu susține conținutul acestor Site-uri conectate, inclusiv orice informații sau materiale existente în astfel de Site-uri conectate.
 14. Serviciile și informațiile din myDHLi sunt furnizate „ca atare”. În măsura maximă permisă de lege, DHL Global Forwarding declină toate garanțiile de orice tip, exprese, implicite, legale sau de alt tip, inclusiv, dar fără a se limita la garanțiile implicite privind caracterul vandabil, neîncălcarea drepturilor terților și adecvarea pentru un anumit scop. DHL, companiile afiliate sau agenții săi nu oferă nicio declarație sau garanție privind exactitatea, exhaustivitatea, securitatea sau caracterul oportun al serviciilor, conținutului sau informațiilor furnizate sau existente în myDHLi. Nicio informație obținută prin myDHLi nu creează nicio garanție care nu este declarată în mod expres de DHL în aceste condiții.
 15. În măsura permisă de lege, DHL Global Forwarding, companiile afiliate și agenții săi nu vor fi răspunzători pentru nicio daună incidentală, indirectă, exemplară, punitivă și conexă, pierderea profitului sau daune intervenite în urma (a) pierderii datelor sau întreruperea activității sau care rezultă din utilizarea sau imposibilitatea utilizării myDHLi sau (b) utilizarea greșită a myDHLi de către orice angajat al Clientului, care nu este autorizat să utilizeze myDHLi, în baza unei garanții, contract, act ilicit, delict sau orice altă teorie legală, indiferent dacă DHL este sau nu informată despre posibilitatea unor astfel de daune. Fără a limita cele menționate mai sus, în măsura permisă de legislația aplicabilă, răspunderea totală a DHL pentru orice daune (directe sau de alt tip) sau pierdere, indiferent de forma acțiunii sau a cererii, în baza unui contract, act ilicit sau de alt tip, nu va depăși în niciun caz suma de 100 EURO. În măsura permisă de lege, căile de atac menționate în aceste condiții sunt exclusive și sunt limitate la cele prevăzute expres în aceste condiții.
 16. Prin prezentul document, Clientul despăgubește DHL în cea mai mare măsură pentru și împotriva oricăror și tuturor răspunderilor, costurilor, cererilor, temeiurilor de acționare în judecată, daunelor și cheltuielilor rezultate din sau în orice mod legate de încălcarea în orice fel a prevederilor prezentelor Condiții de utilizare de către Client.
 17. DHL Global Forwarding poate suspenda oricând utilizarea myDHLi de către Client, la propria discreție. În cazul unei astfel de suspendări, Clientul va (a) întrerupe imediat utilizarea curentă a myDHLi și (b) nu va utiliza myDHLi și funcțiile sale în viitor. Clientul este de acord că DHL Global Forwarding nu va fi răspunzătoare față de Client și față de niciun terț pentru nicio suspendare a accesului la myDHLi.
 18. Legile din Germania se aplică prezentelor Condiții de utilizare.
 19. DHL Global Forwarding poate revizui oricând prezentele Condiții de utilizare. DHL Global Forwarding notifică Clientul privind orice modificare a acestor Condiții de utilizare în formă de text. Modificările vor produce efecte, iar relația contractuală va continua în baza condițiilor modificate în cazul în care Clientul confirmă Condițiile de utilizare modificate când se conectează la contul său data viitoare, în cazul versiunii accesate prin conectare sau acceptă prin bifarea casetei de selectare pentru Condițiile de utilizare în cadrul Funcției Quote + Book.

Versiunea din 16 noiembrie 2022