Navigacija i sadržaj

Poštovani korisniče,

Ovu stranicu posećujete pretraživačem koji Vam možda neće pružiti najoptimalnije iskustvo.

Još uvek možete da nastavite, ali da biste najbolje iskoristili ovu stranicu, preporučujemo Vam da koristite Edge, Firefox i Chrome.

Vi ste u  Srbija
ili Izaberite drugu lokaciju

PRAVNO OBAVEŠTENJE

Naziv kompanije:
DHL Global Forwarding Management GmbH

Upravni direktori:
Bernd Kuhnert
Alexander Scheele

Br. poslovnog registra:
Registracioni sud Bon HRB 16650

Poreski broj poreza na promet:
DE 26 274 1373

Adresa:
Johanniterstr. 1.
53113 Bonn
Tel. +49 (0) 228-182-64800

Veb lokacija:
www.dhl.com

Verzija 13. april 2021