Navigacija i sadržaj

Poštovani korisniče,

Ovu stranicu posećujete pretraživačem koji Vam možda neće pružiti najoptimalnije iskustvo.

Još uvek možete da nastavite, ali da biste najbolje iskoristili ovu stranicu, preporučujemo Vam da koristite Edge, Firefox i Chrome.

Vi ste u  Srbija
ili Izaberite drugu lokaciju

USLOVI KORIŠĆENJA

Uslovi korišćenja – ‘myDHLi’ PORTAL

 1. DHL Global Forwarding Management GmbH, u daljem tekstu “DHL Global Forwarding”, nudi portal (u daljem tekstu “myDHLi”) klijentima (u daljem tekstu “klijenti”), bilo poslovnim ljudima ili zaposlenoj osobi koja zastupa kompaniju, radi zahteva za neobavezujućim cenama usluge, rezervacije transportnih usluga, praćenja isporuke i radi zahteva za daljim uslugama što je jednostavnije moguće uz upotrebu funkcija datih u myDHLi (ukupno nazvanih “funkcije”).
 2. Ova pravila će se odnositi na korišćenje myDHLi i njegovih funkcija. Dodatna pravila, koja klijent mora posebno prihvatiti, mogu se odnositi na punu upotrebu myDHLi kao registrovanog klijenta ili na određene funkcije. Sve transportne usluge koje pruža kompanija DHL Global Forwarding ili kompanije povezane sa njom (“DHL”) podležu Pravilima i uslovima transportnih usluga odgovarajuće DHL kompanije koja tu uslugu nudi.
 3. Klijenti koji u potpunosti žele da koriste myDHLi i funkcije moraju uneti korisničko ime i lozinku koju su dobili od DHL Global Forwarding, na svoj zahtev. Preduslov za dobijanje korisničkog imena i lozinke je sklapanje korisničkog ugovora sa kompanijom DHL.
 4. Cene kreirane u funkciji QUOTE + BOOK nisu obavezujuće i ne čine ugovor o transportnim uslugama kompanije DHL (u daljem tekstu “transportne usluge”). Sklapanje ugovora za transportne usluge zahteva pristanak obavezujuće ponude od strane odgovarajućeg DHL poslovnog entiteta, koji klijent može pružiti izborom i rezervisanjem usluge u funkciji QUOTE + BOOK.
 5. Klijenti će koristiti portal myDHLi u vezi kompanije DHL Global Forwarding samo u svrhe postavljene u članu 1. Klijentu nije dozvoljeno da (a) modifikuje, ometa, onemogućava bilo koje svojstvo, funkcionalnost ili sigurnosne komande portala myDHLi i funkcija; (b) poništi, izbegne, zaobiđe, ukloni, deaktivira ili na drugi način zaobiđe zaštitne mehanizme portala myDHLi i njegove funkcije, ili (c) izvrši povratni inženjering, izvrši dekompilaciju, rastavi ili izbriše izvorni kod, osnovne ideje, algoritme, strukturu ili organizacionu formu portala myDHLi i funkcija.
 6. Klijent je saglasan da kompanija DHL Global Forwarding ima slobodu da u bilo koje vreme izmeni funkcije i myDHLi ili ih zameni drugim rešenjem po svom nahođenju.
 7. DHL Global Forwarding zadržava pravo da izmeni i/ili ograniči upotrebu funkcije i/ili sadržaja u bilo koje vreme, posebno ako (a) dođe do promene ili ukidanja funkcija i/ili sadržaja, (b) ako je klijent povredio uslove korišćenja portala myDHLi ili (c) je potrebno izvršiti radove održavanja. Klijent je saglasan da kompanija DHL Global Forwarding ne snosi odgovornost prema njemu ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu modifikaciju, privremeno ukidanje ili prekid funkcija i/ili sadržaja.
 8. Svi podaci, tekst, grafički prikazi, korisnički interfejsi, baze podataka, zaštitni znaci, logotipi i računarski kod (“sadržaj”) uključujući ali ne ograničavajući se na dizajn, strukturu, izbor, izraz, "izgled i osećaj" kao i prostorni raspored takvog sadržaja unutar portala myDHLi je u vlasništvu ili pod licencom kompanije DHL Global Forwarding i zaštićen je zakonom o autorskim pravima i zaštitnim znacima kao i drugim pravima na intelektualnu svojinu. Osim ako se izričito ne daje u ovim Uslovima korišćenja ili u funkciji, nijedan deo portala myDHLi i sadržaja ne sme se kopirati, reprodukovati, postaviti uz ponovnu objavu, preneti ili distribuirati na bilo koji način na bilo koji drugi računar, server, veb stranicu ili drugi medijum za publikaciju ili distribuciju ili se koristiti na drugi način bez prethodnog izričitog pismenog pristanka kompanije DHL Global Forwarding.
 9. Klijent snosi odgovornost za sve aktivnosti sprovođene preko portala myDGLi uključujući ali se ne ograničavajući na druge funkcionalnosti obaveštavanja u skladu sa važećim zakonima o konkurenciji i zaštiti podataka. Klijent će posebno morati da dobije saglasnost primaoca pre nego što upotrebi funkcije "Deljenje" ili "Rezervacija". Na zahtev kompanije DHL Global Forwarding klijent će morati da joj prikaže dokaz o saglasnosti. Klijent potvrđuje da je u skladu sa zakonskim obavezama kada su u pitanju lični podaci dostavljeni kompaniji DHL Global Forwarding, uključujući podatke o primaocu koji mogu biti potrebni za usluge transporta, isporuke i logistike, kao što su npr. ime, adresa, e-adresa i broj telefona. Klijent treba da obavesti primaoce o obradi njihovih ličnih podataka u gorepomenute svrhe, uključujući obradu za dokaz o isporuci. Klijent ne sme proslediti bilo kakve cene konkurentima kompanije DHL. Konkurenti kompanije DHL se definišu kao bilo koja kompanija za pružanje transporta robe i povezane logističke usluge.
 10. Klijent će dodeljeno korisničko ime i lozinku čuvati u tajnosti, zaštićene od neovlašćenog pristupa trećih strana i neće ih otkrivati neovlašćenim korisnicima. Klijent će ovlastiti isključivo osobe sa potrebom pristupa portalu myDHLi radi upotrebe funkcija u ime klijenta ("ovlašćeni korisnik"). Klijent će obavestiti ovlašćene korisnike u vezi njihovih obaveza i pribaviće odgovarajuće garancije od ovlašćenih korisnika. Klijent je saglasan da odmah obavesti kompaniju DHL Global Forwarding u vezi bilo kakve upotrebe naloga ili lozinke klijenta ili bilo kakvog narušavanja bezbednosti.
 11. Klijent će preduzeti sve neophodne korake osiguranja za sprečavanje prenosa ili prijema računarskih virusa, crva ili drugih programa koji bi mogli biti ili su namenjeni za oštećenje, smetnju, presretanje ili poništenja prava svojine bilo kog sistema, podataka ili informacija kompanije DHL Global Forwarding.
 12. Klijent će osigurati da sve informacije koje pruži kompaniji DHL preko portala myDHLi budu potpune, tačne i precizne. Isključivo će klijent snositi odgovornost za bilo kakvu štetu ili posledicu koje mogu nastati iz upotrebe lažne, netačne ili nepotpune informacije.
 13. Kompanija DHL će obraditi lične podatke koje je klijent pružio u portalu myDHLi u skladu sa “Obaveštenjem o privatnosti” u podnožju veb stranice. Portal myDHLi može sadržati linkove do drugih nezavisnih veb stranica trećih strana (“Povezane veb stranice”). Ove povezane veb stranice nisu pod kontrolom kompanije DHL Global Forwarding i ona ne snosi odgovornost i ne podržava sadržaj tih povezanih veb stranica, uključujući bilo kakve informacije ili materijal sadržan u tim povezanim veb stranicama.
 14. Usluge i informacije u portalu myDHLi pružaju se po osnovi "viđenog stanja". Kompanija DHL Global Forwarding se u punoj meri koliko to dozvoljava zakon, odriče odgovornosti za sve garancije, izričite, podrazumevane, propisane ili druge, uključujući ali se ne ograničavajući na podrazumevanu garanciju podesnosti za prodaju, nenarušavanje prava trećih strana i pogodnosti za određenu namenu. Kompanija DHL i njene podružnice ili agenti ne iznose tvrdnje ili garancije u vezi tačnosti, potpunosti, bezbednosti ili pravovremenosti usluga, sadržaja ili informacija datih na ili kroz portal myDHLi. Nijedna informacija data preko portala myDHLi neće kreirati bilo kakvu garanciju ako nije izričito navedena od strane kompanije DHL u vezi ovoga.
 15. U meri u kojoj dozvoljava zakon, kompanija DHL Global Forwarding, njene podružnice ili agenti neće snositi odgovornost za bilo kakvu slučajnu, indirektnu, tipičnu, kaznenu i posledičnu štetu, gubitak zarade ili štetu nastalu iz (a) gubitka podataka, prekida poslovanja ili drugog usled upotrebe ili nemogućnosti upotrebe portala myDHLi ili (b) zloupotrebe portala myDHLi od strane zaposlenog kod klijenta koji nije ovlašćen za korišćenje portala myDHLi, bilo da se to zasniva na garanciji, ugovoru, krivici, deliktu ili bilo kakvoj drugoj pravnoj teoriji bez obzira da li je kompanija DHL bila ili nije obaveštena o mogućnosti takve štete. Bez ograničenja prethodno spomenutog, u meri u kojoj dozvoljava važeći zakon, ni u kom slučaju kompanija DHL neće snositi potpunu odgovornost za bilo kakvu štetu (direktnu ili druge prirode) ili gubitak bez obzira na formu akcije ili potraživanja, bilo po ugovoru, krivici ili na drugi način koja prelazi 100 EUR. U meri u kojoj dozvoljava zakon, pravni lekovi navedeni u ovim uslovima su ekskluzivni i ograničeni na one izričito date u ovim uslovima.
 16. Klijent ovim oslobađa DHL u punoj meri od svake odgovornosti, troškova, zahteva, pokretanja slučaja, nadoknade štete i troškova koji nastanu na bilo koji način po osnovu kršenja bilo kojih članova ovih Uslova korišćenja od strane klijenta.
 17. Kompanija DHL Global Forwarding može klijentu obustaviti korišćenje portala myDHLi u bilo koje vreme prema svom nahođenju. Nakon obustave, klijent mora (a) odmah prekinuti trenutno korišćenje portala myDHLi i (b) ne sme koristiti portal myDHLi i njegove funkcije u budućnosti. Klijent se slaže da kompanija DHL Global Forwarding neće biti odgovorna prema njemu ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu obustavu pristupa portalu myDHLi.
 18. Ovi Uslovi korišćenja će biti regulisani zakonima Nemačke.
 19. Kompanija DHL Global Forwarding može promeniti ove Uslove korišćenja u bilo koje vreme. Kompanija DHL Global Forwarding obaveštava klijenta o bilo kakvim promenama ovih Uslova korišćenja u tekstualnoj formi. Promene će stupiti na snagu i ugovorni odnos će se nastaviti po izmenjenim uslovima ako klijent potvrdi izmenjene Uslove korišćenja kada se sledeći put prijavi na svoj nalog u verziji sa prijavljivanjem ili putem pristanka na Uslove korišćenja u polju za označavanje u funkciji Quote + Book.

Verzija 16. novembra 2022.