Navigacija i sadržaj

Poštovani korisniče,

Ovu stranicu posećujete pretraživačem koji Vam možda neće pružiti najoptimalnije iskustvo.

Još uvek možete da nastavite, ali da biste najbolje iskoristili ovu stranicu, preporučujemo Vam da koristite Edge, Firefox i Chrome.

Vi ste u  Srbija
ili Izaberite drugu lokaciju

OZNAKE ZA PRAĆENJE DHL POŠILJKE

DHL Express

 • Samo 10-tocifreni brojevi
 • ILI počinje sa 000, JJD01, JJD00, JVGL ili slično.
 • Primeri: 1234567890 ili JJD0099999999

DHL eCommerce

 • Obično počinje sa GM, LX, RX ili sa najviše pet slova.
 • Dužina koda može da bude između 10 i 39 znakova.
 • Primeri: GM99999999999 ili 999999999999999999

DHL Parcel

 • Počinje sa 3S, JVGL ili JJD
 • Primeri: 3SBCC000123456 ili JVGL9999999999

DHL Global Forwarding

 • Samo 7-cifreni brojevi
  Primer: 1234567
 • Počinje 1 cifrom, nakon koje slede 2 slova i 4 do 6 cifara
  Primer: 1AB12345
 • Počinje sa 3 do 4 slova
  Primer: ABC123456
 • Počinje 3-cifrenim kodom prevoznika, zatim sledi crtica (-), zatim 8-cifreni broj otpremnice.
  Primer: 123-12345678

DHL Freight

 • Kod porudžbine: počinje sa 2 ili 3 slova, zatim sledi crtica (-), 2 ili 3 slova, crtica (-) i 7 cifara
  Primer: ABC-DE-1234567
 • Počinje sa 4 cifre, zatim sledi crtica (-) i 5 cifara
  Primer: 1234-12345
 • Samo broj dužine 9, 10 ili 14 cifara
  Primer: 123456789