OZNAKE ZA PRAĆENJE DHL POŠILJKE

DHL Express

 • Samo 10-tocifreni brojevi
 • ILI počinje sa 000, JJD01, JJD00, JVGL ili slično.
 • Primeri: 1234567890 ili JJD0099999999

DHL eCommerce

 • Obično počinje sa GM, LX, RX ili sa najviše pet slova.
 • Dužina koda može da bude između 10 i 39 znakova.
 • Primeri: GM99999999999 ili 999999999999999999

DHL Parcel

 • Počinje sa 3S, JVGL ili JJD
 • Primeri: 3SBCC000123456 ili JVGL9999999999

DHL Global Forwarding

 • Samo 7-cifreni brojevi
  Primer: 1234567
 • Počinje 1 cifrom, nakon koje slede 2 slova i 4 do 6 cifara
  Primer: 1AB12345
 • Počinje sa 3 do 4 slova
  Primer: ABC123456
 • Počinje 3-cifrenim kodom prevoznika, zatim sledi crtica (-), zatim 8-cifreni broj otpremnice.
  Primer: 123-12345678

DHL Freight

 • Kod porudžbine: počinje sa 2 ili 3 slova, zatim sledi crtica (-), 2 ili 3 slova, crtica (-) i 7 cifara
  Primer: ABC-DE-1234567
 • Počinje sa 4 cifre, zatim sledi crtica (-) i 5 cifara
  Primer: 1234-12345
 • Samo broj dužine 9, 10 ili 14 cifara
  Primer: 123456789