ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ


Συχνές Ερωτήσεις

για την Παρακολούθηση και τον Εντοπισμό αποστολής

 • Ο αριθμός ή το αναγνωριστικό παρακολούθησης είναι ένας συνδυασμός αριθμών και πιθανώς γραμμάτων που προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο την αποστολή σας για παρακολούθηση σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.  

  Συνήθως, ο αποστολέας ή το online κατάστημα μπορούν να σας παρέχουν τον αριθμό ή το αναγνωριστικό παρακολούθησης. Αν παραγγείλατε ένα προϊόν σε ένα online κατάστημα, το email επιβεβαίωσης ή η ειδοποίηση παρακολούθησης της αποστολής περιέχουν συχνά τον αριθμό ή το αναγνωριστικό παρακολούθησης.
  Σε αντίθεση περίπτωση, επικοινωνήστε με τον αποστολέα ή το online κατάστημα.

  Για τα παραδείγματα των αριθμών παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται στις αποστολές της DHL, κάντε κλικ εδώγια να δείτε περισσότερες πληροφορίες. Μπορείτε επίσης να βρείτε παραδείγματα και περιγραφές των αριθμών παρακολούθησης παρακάτω.

  DHL Express

  • Μόνο 10 αριθμητικά ψηφία ή ξεκινά με τους χαρακτήρες 000, JJD01, JJD00, JVGL ή παρόμοιους.
   Παραδείγματα: 1234567890 ή JJD0099999999

   Μετάβαση στην Παρακολούθηση φορτωτικής DHL Express

  DHL Parcel

  • Ξεκινά με τους χαρακτήρες 3S, JVGL ή JJD.
   Παραδείγματα: 3SBCC000123456 ή JVGL9999999999

  Μετάβαση στην Παρακολούθηση DHL Parcel

  DHL eCommerce

  • Συνήθως ξεκινά με τους χαρακτήρες GM, LX, RX ή περιλαμβάνει έως πέντε γράμματα. Το μήκος του αναγνωριστικού μπορεί να κυμαίνεται από 10 έως 39 χαρακτήρες.
   Παραδείγματα: GM99999999999 ή 999999999999999999

  Μετάβαση στην Παρακολούθηση DHL eCommerce

  DHL Global Forwarding

  • Μόνο 7 αριθμητικά ψηφία.
   Παράδειγμα: 1234567
  • Ξεκινά με 1 αριθμό που ακολουθείται από 2 γράμματα και 4 έως 6 αριθμούς.
   Παράδειγμα: 1AB12345
  • Ξεκινά με 3 έως 4 γράμματα.
   Παράδειγμα: ABC123456
  • Ξεκινά με έναν 3ψήφιο κωδικό μεταφορέα που ακολουθείται από παύλα (-) και τον 8ψήφιο αριθμό της κύριας φορτωτικής.
   Παράδειγμα: 123-12345678

  Μετάβαση στην Παρακολούθηση φορτίων DHL Global Forwarding

  DHL Freight

  • Κωδικός παραγγελίας: ξεκινά με 2 έως 3 γράμματα και ακολουθούν μια παύλα (-), 2 έως 3 γράμματα, μια παύλα (-) και 7 αριθμοί.
   Παράδειγμα: ABC-DE-1234567
  • Ξεκινά με 4 αριθμούς και ακολουθούν μια παύλα (-) και 5 αριθμοί.
   Παράδειγμα: 1234-12345
  • Μόνο αριθμητικοί χαρακτήρες με μήκος 9, 10 ή 14 ψηφίων.
   Παράδειγμα: 123456789

  Μετάβαση στην Παρακολούθηση DHL Freight

 • Τα συμβάντα παρακολούθησης εμφανίζονται συνήθως 24-48 ώρες μετά τη λήψη του αναγνωριστικού Παρακολούθησης και Εντοπισμού αποστολών. Σε γενικές γραμμές, ένα συμβάν παρακολούθησης θα εμφανιστεί μόλις η αποστολή φτάσει στις εγκαταστάσεις μας.

 • Βεβαιωθείτε ότι καταχωρίσατε τον σωστό αριθμό φορτωτικής-παρακολούθησης αποστολής στη σωστή μορφή (εξηγήσεις και παραδείγματα εθνικών και διεθνών αριθμών παρακολούθησης αναφέρονται παραπάνω σε αυτόν τον ιστότοπο). Αν το αναγνωριστικό παρακολούθησης που διαθέτετε δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε με τον αποστολέα ή το online κατάστημα.

 • Αν δεν έχετε αριθμό παρακολούθησης, σας συμβουλεύουμε να επικοινωνήσετε με τον αποστολέα σας. Ωστόσο, αν έχετε άλλους αριθμούς αναφοράς αποστολής, αυτοί ενδέχεται να λειτουργούν με τη χρήση των συστημάτων παρακολούθησης αποστολών της συγκεκριμένης επιχειρηματικής μονάδας, η οποία έχει αναλάβει την αποστολή (για παράδειγμα: DHL Express ή DHL Freight).

Συχνές Ερωτήσεις

για Παρακολούθηση και Εντοπισμό αποστολής