Περιήγηση και Περιεχόμενο

Αγαπητέ χρήστη,

Επισκέπτεστε αυτήν τη σελίδα με ένα πρόγραμμα περιήγησης το οποίο ενδέχεται να μην προσφέρει τη βέλτιστη εμπειρία.

Μπορείτε να συνεχίσετε, αλλά προκειμένου να λάβετε τη βέλτιστη δυνατή εμπειρία από αυτήν τη σελίδα, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε  είτε Microsoft Edge ή Mozilla Firefox ή Google Chrome.

Βρίσκεστε στη χώρα  Ελλάδα
ή Επιλέξτε διαφορετική τοποθεσία

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οροι Χρησησ – PORTAL ‘myDHLi’

 1. Η DHL Global Forwarding Management GmbH, εφεξής καλούμενη "DHL Global Forwarding" προσφέρει μια πύλη (εφεξής «myDHLi») στους Πελάτες (εφεξής «Πελάτες»), είτε ως επιχειρηματικά πρόσωπα είτε ως υπάλληλοι που ενεργούν για λογαριασμό μιας επιχείρησης, μέσω της οποίας μπορούν να ζητούν μη δεσμευτικές προσφορές, να κάνουν κράτηση για υπηρεσίες μεταφοράς, να παρακολουθούν αποστολές και να ζητούν περαιτέρω υπηρεσίες όσο το δυνατόν πιο εύκολα χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες που παρέχονται στο myDHLi (συλλογικά "Λειτουργίες").
 2. Οι παρόντες όροι θα ισχύουν σε σχέση με τη χρήση του myDHLi και των Λειτουργιών του. Πρόσθετοι όροι, που θα γίνουν αποδεκτοί ξεχωριστά από τον Πελάτη, ενδέχεται να ισχύουν για την πλήρη χρήση του myDHLi ως εγγεγραμμένος πελάτης ή συγκεκριμένων Λειτουργιών. Όλες οι υπηρεσίες μεταφοράς που παρέχονται από την DHL Global Forwarding ή από συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες ("DHL") υπόκεινται στους Όρους και Προϋποθέσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μεταφοράς της αντίστοιχης Εταιρείας DHL που προσφέρει την υπηρεσία.
 3. Οι πελάτες που επιθυμούν να κάνουν πλήρη χρήση του myDHLi και των Λειτουργιών πρέπει να εισάγουν το username και το password που παρέχονται από την DHL Global Forwarding, κατόπιν αιτήματος των Πελατών. Προϋπόθεση για την απόκτηση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης είναι η σύναψη σύμβασης Πελάτη με την DHL.
 4. Οι προσφορές που παρέχονται μέσω της Λειτουργίας QUOTE + BOOK δεν είναι δεσμευτικές και δεν αποτελούν συμβόλαιο σχετικά με τις Υπηρεσίες Μεταφορών DHL (εφεξής «Υπηρεσίες Μεταφορών»). Η σύναψη σύμβασης για Υπηρεσίες Μεταφορών απαιτεί την αποδοχή δεσμευτικής προσφοράς από την αντίστοιχη οντότητα DHL, την οποία ο Πελάτης μπορεί να υποβάλει επιλέγοντας και κάνοντας κράτηση μιας υπηρεσίας στη Λειτουργία QUOTE + BOOK.
 5. Οι πελάτες θα χρησιμοποιούν το myDHLi μόνο για τους σχετικούς σκοπούς της DHL Global Forwarding που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται (α) να τροποποιεί, να παρεμβαίνει, να απενεργοποιεί οποιεσδήποτε δυνατότητες, λειτουργίες ή ελέγχους ασφαλείας του myDHLi και των Λειτουργιών (β) να αναιρεί, αποφεύγει, αφαιρεί, απενεργοποιεί ή να παρακάμπτει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τους μηχανισμούς προστασίας του myDHLi και των λειτουργιών του, ή (γ) να εφαρμόζει αντίστροφη μηχανική, να αποσυνθέτει, να αποσυναρμολογεί ή να εξάγει πηγαίο κώδικα, υποκείμενες ιδέες, αλγόριθμους, τη δομή ή την οργανωτική μορφή του myDHLi και των Λειτουργιών.
 6. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι η DHL Global Forwarding μπορεί να τροποποιήσει τις Λειτουργίες και το myDHLi ή να το αντικαταστήσει με άλλη Λύση κατά τη διακριτική της ευχέρεια ανά πάσα στιγμή.
 7. Η DHL Global Forwarding διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή/και να περιορίσει τη χρήση οποιασδήποτε Λειτουργίας ή/και Περιεχομένου ανά πάσα στιγμή, ιδίως εάν (α) οι Λειτουργίες ή/και το Περιεχόμενο τροποποιούνται ή διακόπτονται ή (β) Ο Πελάτης έχει παραβιάσει τους Όρους Χρήσης του myDHLi ή εάν (γ) πρέπει να γίνουν εργασίες συντήρησης. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η DHL Global Forwarding δεν θα είναι υπεύθυνη έναντι του Πελάτη ή τρίτου για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή των Λειτουργιών ή/και του Περιεχομένου.
 8. Όλα τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι διεπαφές χρήστη, οι βάσεις δεδομένων, τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και ο κώδικας υπολογιστή ("Περιεχόμενο"), συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του σχεδιασμού, της δομής, επιλογής, έκφρασης, "εμφάνισης και αίσθησης", και της ρύθμισης αυτού του Περιεχομένου στο myDHLi ανήκουν ή έχουν αδειοδοτηθεί από την DHL Global Forwarding και προστατεύονται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εκτός αν προβλέπεται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης ή στη Λειτουργία, κανένα μέρος του myDHLi και κανένα Περιεχόμενο δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να αναδημοσιευθεί, να μεταφορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε άλλο υπολογιστή, διακομιστή, ιστότοπο ή άλλο μέσο για δημοσίευση ή διανομή ή να χρησιμοποιείται άλλως, χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της DHL Global Forwarding.
 9. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέσω του myDHLi, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά άλλων λειτουργιών ειδοποίησης σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί ανταγωνισμού και προστασίας δεδομένων. Συγκεκριμένα, ο Πελάτης θα λάβει τη συγκατάθεση του παραλήπτη πριν χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες "Κοινή χρήση" ή "Κράτηση". Κατόπιν αιτήματος της DHL Global Forwarding, ο Πελάτης παρέχει στην DHL Global Forwarding αποδεικτικά στοιχεία της συγκατάθεσης. Ο Πελάτης διασφαλίζει ότι έχει συμμορφωθεί με τις νομικές του υποχρεώσεις σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει στην DHL Global Forwarding συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων παραλήπτη που μπορεί να απαιτούνται για υπηρεσίες μεταφοράς, παράδοσης και εφοδιαστικής, όπως π.χ. όνομα, διεύθυνση, email και αριθμός τηλεφώνου. Ο Πελάτης πρέπει να ενημερώνει τους παραλήπτες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους προαναφερθέντες σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της απόδειξης παράδοσης. Ο Πελάτης δεν θα προωθήσει προσφορές σε ανταγωνιστές της DHL. Ως ανταγωνιστές της DHL ορίζεται κάθε εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων και συναφείς υπηρεσίες εφοδιαστικής (logistics).
 10. Ο Πελάτης διατηρεί μυστικά το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που του έχουν ανατεθεί, τα προστατεύει από την πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη και δεν τα αποκαλύπτει σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. Μόνο άτομα που απαιτούν πρόσβαση στο myDHLi για χρήση των Λειτουργιών εκ μέρους του Πελάτη εξουσιοδοτούνται από τον Πελάτη («εξουσιοδοτημένος χρήστης»). Ο Πελάτης ενημερώνει τους εξουσιοδοτημένους χρήστες σχετικά με τις υποχρεώσεις τους και λαμβάνει αντίστοιχες δεσμεύσεις από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες. Ο Πελάτης συμφωνεί να ειδοποιεί αμέσως την DHL Global Forwarding σχετικά με οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού ή του κωδικού πρόσβασης του Πελάτη ή για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ασφάλειας.
 11. Ο Πελάτης θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι ο Πελάτης δεν μεταδίδει ούτε λαμβάνει ιούς υπολογιστών, worms ή άλλα προγράμματα που ενδέχεται ή πρόκειται να προκαλέσουν βλάβη, παρεμβολή, παρεμπόδιση ή απαλλοτρίωση οποιουδήποτε συστήματος, δεδομένων ή πληροφοριών της DHL Global Forwarding.
 12. Ο Πελάτης διασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχει στην DHL μέσω του myDHLi είναι πλήρεις, σωστές και ακριβείς. Ο Πελάτης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά ή συνέπεια που μπορεί να προκύψει από τη χρήση ψευδών ή εσφαλμένων ή ελλιπών πληροφοριών.
 13. Η DHL θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον Πελάτη στο myDHLi σύμφωνα με την «Δήλωση απορρήτου» που είναι διαθέσιμη στο υποσέλιδο του ιστότοπου. Το myDHLi ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ανεξάρτητους ιστότοπους τρίτων μερών ("Συνδεδεμένοι ιστότοποι"). Αυτοί οι Συνδεδεμένοι Ιστότοποι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της DHL Global Forwarding και η DHL Global Forwarding δεν είναι υπεύθυνη για και δεν υποστηρίζει το περιεχόμενο τέτοιων Συνδεδεμένων Ιστότοπων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πληροφοριών ή υλικού που περιέχεται σε αυτούς τους Συνδεδεμένους Ιστότοπους.
 14. Οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες στο myDHLi παρέχονται «ως έχουν». Η DHL Global Forwarding, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, αποποιείται όλων των εγγυήσεων, ρητών, σιωπηρών, νόμιμων ή άλλως, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Η DHL, οι συνεργάτες της ή οι αντιπρόσωποί της δεν παρέχουν δήλωση ή εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια, την πληρότητα, την ασφάλεια ή την επικαιρότητα των υπηρεσιών, του περιεχομένου ή των πληροφοριών που παρέχονται στο ή μέσω του myDHLi. Καμία πληροφορία που λαμβάνεται μέσω του myDHLi δεν παρέχει καμία εγγύηση που δεν αναφέρεται ρητά από την DHL στους παρόντες όρους.
 15. Στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, σε καμία περίπτωση η DHL Global Forwarding, οι συνεργάτες της ή οι αντιπρόσωποι της δεν ευθύνονται για τυχόν συμπτωματικές, έμμεσες, παραδειγματικές, ποινικές και αποθετικές ζημίες, απώλεια κερδών ή ζημίες που προκύπτουν από (α) απώλεια δεδομένων ή διακοπή δραστηριότητας ή άλλως που προκύπτει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του myDHLi ή (β) την κατάχρηση του myDHLi από οποιονδήποτε υπάλληλο του Πελάτη που δεν έχει άδεια να χρησιμοποιεί το myDHLi, είτε βάσει εγγύησης, σύμβασης, αδικοπραξίας ή οποιασδήποτε άλλης νομικής θεωρίας, και ασχέτως αν η DHL έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, στον βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, σε καμία περίπτωση η συνολική ευθύνη της DHL για οποιαδήποτε ζημία (άμεση ή άλλη) ή απώλεια ανεξάρτητα από τη μορφή της ενέργειας ή αξίωσης, είτε σε σύμβαση, αδικοπραξία ή άλλως, δεν υπερβαίνει τα 100 EUR. Στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, τα ένδικα μέσα που αναφέρονται σε αυτούς τους όρους είναι αποκλειστικά και περιορίζονται σε αυτά που προβλέπονται ρητά από αυτούς τους όρους.
 16. Ο Πελάτης αποζημιώνει την DHL στον μέγιστο βαθμό για και έναντι οποιωνδήποτε και όλων των υποχρεώσεων, κόστους, απαιτήσεων, αιτιών προσφυγής, ζημιών και εξόδων που προκύπτουν από ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζονται με την παραβίαση οποιασδήποτε από τις διατάξεις αυτών των Όρων Χρήσης από τον Πελάτη.
 17. Η DHL Global Forwarding ενδέχεται να αναστείλει τη χρήση του myDHLi από τον Πελάτη ανά πάσα στιγμή κατά την διακριτική της ευχέρεια. Κατά την αναστολή αυτή, ο Πελάτης (α) διακόπτει αμέσως την τρέχουσα χρήση του myDHLi και (β) δεν θα χρησιμοποιεί το myDHLi και τις λειτουργίες του στο μέλλον. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η DHL Global Forwarding δεν θα είναι υπεύθυνη έναντι του Πελάτη ή τρίτου για τυχόν αναστολή της πρόσβασής τους στο myDHLi.
 18. Αυτοί οι Όροι Χρήσης διέπονται από τους νόμους της Γερμανίας.
 19. Η DHL Global Forwarding μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή. Η DHL Global Forwarding ενημερώνει τον Πελάτη για τυχόν αλλαγές σε αυτούς τους Όρους Χρήσης σε μορφή κειμένου. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ και η συμβατική σχέση θα συνεχιστεί υπό τις ενημερωμένες προϋποθέσεις, αν ο Πελάτης επιβεβαιώσει τους τροποποιημένους Όρους Χρήσης την επόμενη φορά που θα συνδεθεί στον λογαριασμό του για την συνδεδεμένη έκδοση ή μέσω της αποδοχής του πλαισίου ελέγχου των Όρων Χρήσης για τη Λειτουργία Quote + Book.

Έκδοση 22 Νοέμβριος 2022