ΝΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Επωνυμία:
DHL Global Forwarding Management GmbH

Γενικοί Διευθυντές:
Bernd Kuhnert
Alexander Scheele

Αρ. Εμπορικού Μητρώου:
Δικαστήριο τήρησης μητρώου Bonn ΗRB 16650

Αρ. Φόρου Κύκλου Εργασιών:
DE 26 274 1373

Διεύθυνση:
Johanniterstr. 1.
53113 Bonn
Τηλ. +49 (0) 228-182-64800

Ιστοσελίδα:
www.dhl.com

Έκδοση 13 Απριλίου 2021