Περιήγηση και Περιεχόμενο

Αγαπητέ χρήστη,

Επισκέπτεστε αυτήν τη σελίδα με ένα πρόγραμμα περιήγησης το οποίο ενδέχεται να μην προσφέρει τη βέλτιστη εμπειρία.

Μπορείτε να συνεχίσετε, αλλά προκειμένου να λάβετε τη βέλτιστη δυνατή εμπειρία από αυτήν τη σελίδα, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε  είτε Microsoft Edge ή Mozilla Firefox ή Google Chrome.

Βρίσκεστε στη χώρα  Ελλάδα
ή Επιλέξτε διαφορετική τοποθεσία

ΝΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Επωνυμία:
DHL Global Forwarding Management GmbH

Γενικοί Διευθυντές:
Bernd Kuhnert
Alexander Scheele

Αρ. Εμπορικού Μητρώου:
Δικαστήριο τήρησης μητρώου Bonn ΗRB 16650

Αρ. Φόρου Κύκλου Εργασιών:
DE 26 274 1373

Διεύθυνση:
Johanniterstr. 1.
53113 Bonn
Τηλ. +49 (0) 228-182-64800

Ιστοσελίδα:
www.dhl.com

Έκδοση 13 Απριλίου 2021