Di chuyển và Nội dung

Người dùng thân mến,

Bạn đang truy cập trang này bằng một trình duyệt, mà nó có thể không mang lại trải nghiệm tối ưu nhất.

Bạn vẫn có thể tiếp tục, nhưng để trải nghiệm trang này tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Edge, Firefox và Chrome.

Bạn đang ở tại  Việt Nam
hoặc Chọn một địa điểm khác

THÔNG BÁO PHÁP LÝ

Tên công ty:
DHL Global Forwarding Management GmbH

Giám đốc điều hành:
Bernd Kuhnert
Alexander Scheele

Đăng ký thương mại số:
Tòa đăng ký Bonn HRB 16650

Mã số thuế doanh thu:
DE 26 274 1373

Địa chỉ:
Johanniterstr. 1
53113 Bonn
Điện thoại: +49 (0) 228-182-64800

Trang web:
www.dhl.com

Phiên bản ngày 13 tháng 4 năm 2021