THÔNG BÁO PHÁP LÝ

Tên công ty:
DHL Global Forwarding Management GmbH

Giám đốc điều hành:
Bernd Kuhnert
Alexander Scheele

Đăng ký thương mại số:
Tòa đăng ký Bonn HRB 16650

Mã số thuế doanh thu:
DE 26 274 1373

Địa chỉ:
Johanniterstr. 1
53113 Bonn
Điện thoại: +49 (0) 228-182-64800

Trang web:
www.dhl.com

Phiên bản ngày 13 tháng 4 năm 2021